Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Okres realizacji

Przewidywany czas realizacji

  • Data rozpoczęcia Kontraktu: 22.07.2014
  • Przewidywana data zakończenia Kontraktu: 22.07.2017

Zamawiający

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Strabag

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm: