Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt inwestycji

Schemat przebiegu

Schemat przebiegu drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa (tzw. trasy nowohuckiej) odcinek od Węzła Drogowego Rybitwy (Christo Botewa) do Węzła Drogowego Igołomska wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę.

Orientacja trasy z zaznaczoną lokalizacją obiektów

s7 map syt final

  • Ostatnio zmieniany 18 Lut 2015

Wizualizacje obiektów mostowych

  • Ostatnio zmieniany 25 Lut 2015

Zamawiający

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Strabag

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm: