Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zaawansowanie prac

Graficzne przedstawienie zaawansowania prac

WD - 12

WD - 13

MD - 10

WD - 8

WD - 11.2

WD - 11.1

DK 79

WD - 9

Węzeł-Rybitwy - liniówka - Ł3, - Ł4

Węzeł-Rybitwy - liniówka - Ł1, - Ł2

PD - 6

MD - 7

WD - 4

WD - 5

Realizacja trasy S7 - Maj 2017

Prace wykonane w okresie 24.07.2017 - 30.07.2017

 • Drogi (DD4,DD6 – w-wa mrozoochronna, podbudowa KŁSM; wał przy Wiśle – wykonywanie umocnień gabionami);

 • Mosty: MD7(zabezpieczenie antykorozyjne, montaż okablowania pod monitoring, montaż podestów roboczych na filarach i pylonach, prace porządkowe); MD10 (układanie kraty hydrotechnicznej); MD10W (układanie kraty hydrotechnicznej); MD10Z (kraty hydrotechnicznej);

Prace wykonane w okresie 17.07.2017 - 23.07.2017

 • Drogi (odc. II – wał przy rz. Wiśle – wykonywanie umocnień gabionami; odc. III – przejście podziemne – wykonywanie obrukowania, plac do zawracania – roboty bitumiczne);

 • Mosty: MD7(zabezpieczenie antykorozyjne, montaż okablowania pod monitoring, montaż podestów roboczych na filarach i pylonach, prace porządkowe); MD10 (brukowanie stożków, układanie kraty hydrotechnicznej); MD10W (brukowanie stożków, układanie kraty hydrotechnicznej); MD10Z (brukowanie stożków, układanie kraty hydrotechnicznej); PD6 (montaż bariery energochłonnej);

Prace wykonane w okresie 10.07.2017 - 16.07.2017

 • Drogi (odc. II – wał przy rz. Wiśle – wykonywanie umocnień gabionami; odc. III – przejście podziemne – wykonywanie obrukowania );

 • Mosty: MD7 (zabezpieczenie antykorozyjne, montaż okablowania pod monitoring, uszczelnienie dylatacji na kapach chodnikowych, montaż podestów roboczych na filarach i pylonach, prace porządkowe, montaż drzwi w filarach); MD10 (brukowanie stożków, montaż palisady, układanie kraty hydrotechnicznej); MD10W (brukowanie stożków, montaż palisady, układanie kraty hydrotechnicznej); MD10Z (brukowanie stożków, montaż palisady, układanie kraty hydrotechnicznej);

 • Energetyka (odc. III – montaż oświetlenia);

Prace wykonane w okresie 03.07.2017 - 09.07.2017

 • Drogi (odc. II – wał przy rz. Wiśle – wykonywanie umocnień gabionami; odc. III – przejście podziemne – wykonywanie obrukowania );

 • Mosty: MD7 (zabezpieczenie antykorozyjne, montaż okablowania pod monitoring, uszczelnienie dylatacji na kapach chodnikowych, montaż podestów roboczych na filarach i pylonach, prace porządkowe, demontaż, piaskowanie i malowanie wózków rewizyjnych); MD10 (brukowanie stożków, montaż palisady); MD10W (brukowanie stożków, montaż palisady); MD10Z (brukowanie stożków, montaż palisady); Przejście podziemne (brukowanie skarpy);

 • Energetyka (odc. III – montaż oświetlenia);

Prace wykonane w okresie 26.06.2017 - 02.07.2017

 • Drogi (odc. I - roboty wykończeniowe, prace porządkowe; odc. II - roboty wykończeniowe, prace porządkowe, hydroobsiew, montaż barier; odc. III - roboty wykończeniowe, prace porządkowe, montaż barier);

 • Mosty (zabezpieczenie antykorozyjne, montaż oświetlenia, montaż okablowania pod monitoring, uszczelnienie dylatacji na kapach chodnikowych, montaż podestów roboczych na filarach i pylonach, montaż ekranów akustycznych); MD10 (brukowanie stożków, montaż palisady); MD10W (wykonanie nawierzchni żywicznej, montaż palisady); MD10Z (wykonanie nawierzchni żywicznej, montaż palisady); WD11.1 (montaż balustrad); WD11.2 (montaż balustrad); Mury oporowe (montaż balustrad, wykonanie schodów, montaż barier energochłonnych);

 • Ekrany akustyczne (montaż wypełnień);

 • Energetyka (montaż iluminacji MD7);

W dniu 29.06.2017 oddano do użytkowania budowaną trasę S7 Kraków (przed zakończeniem wszystkich robót)

Prace wykonane w okresie 19.06.2017 - 25.06.2017

 • Drogi: odc. I – humusowanie; odc. II –; odc. III - humusowanie, montaż barier, likwidacja biura, ul. Ptaszyckiego – odtworzenie nawierzchni;

 • Mosty : MD7 (antykorozja betonu, montaż okablowania pod monitoring, montaż oświetlenia pylonu i latarnii, uszczelnianie dylatacji na kapach chodnikowych, iniekcja zakotwień na nitce prawej i lewej, montaż podestów roboczych na filarach, montaż słupów ekranów akustycznych, montaż balustrad nad dylatacjami), MD10 (brukowanie stożków, wykonywanie nawierzchni żywicznej, montaż barier energochłonnych, montaż słupów ekranów akustycznych), MD10W (brukowanie stożków, wykonywanie nawierzchni żywicznej, montaż słupków ekranów akustycznych), MD10Z (brukowanie stożków, wykonywanie nawierzchni żywicznej, montaż słupków ekranów akustycznych, montaż balustrad aluminiowych); WD11.1 (montaż barier energochłonnych, wykonywanie nawierzchni żywicznej, montaż słupków ekranów akustycznych), WD11.2 (montaż barier energochłonnych, wykonywanie nawierzchni żywicznej, montaż słupków ekranów akustycznych),WD13 (montaż osłon przeciwporażeniowych), Przejście podziemne (wykonywanie muru oporowego, roboty wykończeniowe); Mury oporowe (montaż słupków ekranów akustycznych, montaż balustrad, wykonywanie nawierzchni żywicznej, montaż barier energochłonnych);

 • Energetyka: MD7 - montaż iluminacji;

 • Ekrany akustyczne : montaż podwalin, montaż wypełnień;

Prace wykonane w okresie 12.06.2017 - 18.06.2017

 • Drogi: odc. I – rów - wykop; odc. II – montaż barier, rów – wykop, humusowanie skarp i poboczy; odc. III - humusowanie, wykonywanie obrukowania – P1-P5, montaż barier;

 • Mosty : MD7 (antykorozja betonu, montaż okablowania pod monitoring, montaż oświetlenia pylonu i latarnii, układanie nawierzchni na kapach chodnikowych, montaż bariero poręczy na estakadach, uszczelnianie dylatacji na kapach chodnikowych, iniekcja zakotwień na nitce prawej i lewej), MD10 (brukowanie stożków, wykonywanie wałów przeciwpowodziowych, wykonywanie nawierzchni żywicznej, montaż barier energochłonnych, montaż słupków ekranów akustycznych), MD10W (wykonywanie wałów przeciwpowodziowych, brukowanie stożków, wykonywanie nawierzchni żywicznej, montaż barier energochłonnych, montaż słupków ekranów akustycznych), MD10Z (wykonywanie wałów przeciwpowodziowych, brukowanie stożków, wykonywanie nawierzchni żywicznej, montaż barier energochłonnych); WD11.1 (montaż barier energochłonnych, wykonywanie nawierzchni żywicznej, brukowanie poszerzeń przy skrzydłach na koronie nasypu), WD11.2 (montaż barier energochłonnych, wykonywanie nawierzchni żywicznej, brukowanie poszerzeń przy skrzydłach na koronie nasypu), Przejście podziemne (wykonywanie stężenia ścianki muru oporowego, wykonywanie zasypki ścianek szczelnych); Mury oporowe (montaż słupków ekranów akustycznych);

 • Energetyka: MD7 - montaż iluminacji;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.6 – wbijanie kołków w ażurach, humusowanie ażurów; KD 03.12 – czyszczenie studni i kratek wpustowych; KD 03.13 - czyszczenie studni i kratek wpustowych;

 • Ekrany akustyczne : montaż podwalin, montaż wypełnień;

Prace wykonane w okresie 05.06.2017 - 11.06.2017

 • Drogi: odc. I – humusowanie skarp; odc. II – montaż barier, rów – wykop, humusowanie skarp i poboczy; odc. III - humusowanie skarp i poboczy, DD8 i DD9 – w-wa ścieralna, montaż barier;

 • Mosty : MD7 (antykorozja betonu, uszczelnianie krawężnika i desek gzymsowych, uszczelnianie ścieku przykrawężnikowego, próbne obciążenie statyczne i dynamiczne, montaż bariero poręczy na estakadach, układanie żywicy na kapach chodnikowych, montaż okablowania pod monitoring, układanie asfaltu lanego przy dylatacjach, śrutowanie kap chodnikowych), MD10 (wykonywanie wałów przeciwpowodziowych, montaż barier energochłonnych, brukowanie stożków, betonowanie podwaliny); MD10W (wykonywanie wałów przeciwpowodziowych, betonowanie stożków), MD10Z (wykonywanie wałów przeciwpowodziowych, brukowanie stożków);WD11.1 (montaż barier energochłonnych),WD11.2 (montaż barier energochłonnych),WD8 (montaż barier betonowych pod obiektem), Mury oporowe (montaż barier energochłonnych, układanie nawierzchni na kapach chodnikowych); Przejście podziemne (brukowanie wewnątrz przejścia, wbijanie ścianek szczelnych); PDR3 (zbrojenie fundamentu pod bariery);

 • Energetyka: MD7 - montaż iluminacji;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.6 - układanie ażurów w rowie otwartym; KD 03.11 – czyszczenie studni i kratek wpustowych; KD 03.17 - czyszczenie studni i kratek wpustowych; KD 03.19 - czyszczenie studni i kratek wpustowych; KD 03.23 - czyszczenie studni i kratek wpustowych;

 • Ekrany akustyczne : montaż podwalin, montaż wypełnień;

Prace wykonane w okresie 29.05.2017 - 04.06.2017

 • Drogi: odc. I - rów - wykop, humusowanie, DD4 – uzupełnienie poboczy, montaż barier; odc. II - SMA, humusowanie skarp, poboczy, rów – wykop, montaż barier; odc. III - humusowanie skarp i poboczy, uzupełnianie poboczy, rów – wykop, montaż barier;

 • Mosty : MD7 (antykorozja betonu, montaż okablowania pod monitoring, drugi etap naciągu want, uszczelnianie krawężnika i desek gzymsowych, ustawianie barier betonowych, układanie nawierzchni na kapach chodnikowych, montaż barieroporęczy na estakadach, układanie przeciwspadków z asfaltu lanego, śrutowanie kap chodnikowych, próbne obciążenie), MD10 (odtworzenie stożków, wykonywanie wałów przeciwpowodziowych, montaż barier energochłonnych, układanie kostki betonowej na dojazdach, próbne obciążenie); MD10W (wykonywanie wałów przeciwpowodziowych, odtworzenie stożków, montaż barier energochłonnych, układanie kostki betonowej na dojazdach, próbne obciążenie), MD10Z (odtworzenie stożków, wykonywanie wałów przeciwpowodziowych, układanie kostki betonowej na dojazdach, próbne obciążenie); WD11.1 (montaż barier energochłonnych, układanie kostki betonowej na dojazdach, próbne obciążenie), WD11.2 (montaż barier energochłonnych, układanie kostki betonowej na dojazdach, próbne obciążenie), WD12 (układanie nawierzchni na gzymsach, układanie przeciwspadków z asfaltu lanego), Mury oporowe (montaż barier energochłonnych, układanie nawierzchni na kapach chodnikowych); Przejście podziemne (brukowanie skarpy, wbijanie ścianek szczelnych);

 • Energetyka: MD7 - montaż instalacji oświetleniowej; EDF – montaż oświetlenia; km 5+300 – montaż oświetlenia; km 3+300 - montaż oświetlenia; Przejście podziemne – montaż oświetlenia; ul. Ptaszyckeigo – montaż oświetlenia;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.6 - układanie ażurów w rowie otwartym; KD 03.7 – montaż włazów, czyszczenie studni; KD 03.8 - montaż włazów, czyszczenie studni;

 • Ekrany akustyczne : wykonywanie i betonowanie pali fundamentowych, montaż słupów, wykonywanie podwalin;

Prace wykonane w okresie 22.05.2017 - 28.05.2017

 • Drogi: odc. I: DD5 – w-wa KŁSM, rów - wykop; odc. II – w-wa wiążąca, km: 4+257-5+184 – SMA, humusowanie skarp i poboczy; odc. III – w-wa SMA, profilowanie i humusowanie skarp, DK79 – w-wa SMA; Łącznica Ł1, Ł3 i Ł4 – w-wa SMA;

 • Mosty : MD7 (wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, uszczelnienie krawężnika i desek gzymsowych, ustawianie barier ochronnych, montaż kotew pod bariery na estakadach, układanie żywicy na kapach chodnikowych, próbne obciążenie obiektu, montaż okablowania pod monitoring, wykonanie antykorozji konstrukcji stalowej, drugi naciąg want), MD10 (zasypki przyczółków, odtworzenie stożków, montaż barier energochłonnych, wykonywanie wałów przeciwpowodziowych, montaż studzienek, w-wa wiążąca z asfaltu lanego, układanie nawierzchni na kapach chodnikowych), MD10W (zasypki przyczółków, montaż studzienek, odtworzenie stożków, wykonywanie wałów przeciwpowodziowych, układanie nawierzchni na kapach chodnikowych), MD10Z (w-wa wiążąca z asfaltu lanego, odtworzenie stożków, wykonywanie wałów przeciwpowodziowych, układanie nawierzchni na kapach chodnikowych), WD11.1 (układanie żywicy na kapach chodnikowych, montaż barier energochłonnych); WD11.2 (układanie żywicy na kapach chodnikowych, montaż barier energochłonnych), Mury oporowe (montaż barier energochłonnych, układanie żywicy na kapach chodnikowych);

 • Energetyka: MD 7 – montaż oświetlenia, iluminacja, km: 4+800, 2+500 i DK79 – montaż oświetlenia;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.6 - układanie ażurów; KD 03.21 – montaż kanalizacji; KD 03. 3 – montaż włazów; KD 03.24 – montaż włazów; KZK 03.4,5,6 – przegląd studni i wpustów przed odbiorem;

 • Ekrany akustyczne : wykonywanie i betonowanie pali fundamentowych, montaż słupów;

Prace wykonane w okresie 15.05.2017 - 21.05.2017

 • Drogi : odc. I – humusowanie, w-wa SMA od WD5 do MD7; odc. II – odc. 2.2/2.3 – w-wa mrozoochronna, KŁSM, w-wa wiążąca; odc. III – w-wa SMA, profilowanie i humusowanie skarp, DK79 – w-wa mrozoochronna, podbudowa bitumiczna;

 • Mosty : MD7 (wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, uszczelnienie krawężnika i desek gzymsowych, układanie ścieku przykrawężnikowego, układanie w-wy ścieralnej SMA, ustawianie sączków i wpustów, montaż kotew pod bariery na estakadach, układanie żywicy na kapach chodnikowych, w-wa wiążąca z asfaltu lanego, montaż okablowania pod monitoring, wykonanie antykorozji konstrukcji stalowej, drugi naciąg want), MD10 (zasypki przyczółków, wykonywanie wałów przeciwpowodziowych, układanie papy, montaż latarni, montaż studzienek, w-wa wiążąca), MD10W (w-wa wiążąca z asfaltu twardo lanego, zasypki, montaż studzienek), MD10Z (brukowanie stożków), WD11.1 (zasypki, betonowanie podwaliny, układanie papy, w-wa wiążąca); WD11.2 (układanie papy, w-wa wiążąca), PP (brukowanie stożków); Mury oporowe (montaż barier energochłonnych, wypełnienie szczelin dylatacyjnych); WD4 (układanie asfaltu lanego przy dylatacjach);

 • Energetyka: MD 7 – montaż oświetlenia, WD11 – montaż oświetlenia, węzeł Igołomska – montaż oświetlenia, DK79 – montaż oświetlenia, odc. II – montaż oświetlenia;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.6 - montaż studni, układanie ażurów; KD 03.21 – montaż kanalizacji; KD 03.23 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych na studzienkach; KD 03.7 – montaż włazów;

 • Ekrany akustyczne : wykonywanie i betonowanie pali fundamentowych, montaż słupów, montaż ekranów;

Prace wykonane w okresie 08.05.2017 - 14.05.2017

 • Drogi : odc. I – rów – wykop, humusowanie, w-wa SMA od WD5 do MD7; odc. II – profilowanie skarp, roboty brukarskie; odc. III – profilowanie skarp, humusowanie, roboty brukarskie, w-wa SMA – odc. 3.3L i 3.4 L, profilowanie KRZ;

 • Mosty : MD7 (warstwa ścieralna SMA str prawa; wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego, śrutowanie i układanie papy, układanie ścieku przykrawędziowego, ustawianie sączków i wpustów, brukowanie stożków, montaż balustrad przy podporze N, montaż okablowania pod monitoring, montaż oświetlenia w skrzynkach estakad, montaż kolektora odwodnieniowego, układanie asfaltu twardo lanego), MD10 (zasypki przyczółków, montaż barier, wykonywanie wałów przeciwpowodziowych, betonowanie podwaliny), MD10W (wykonywanie antykorozji, betonowanie kap na skrzydełkach), MD10Z (zasypki przyczółków), WD11.1 (montaż barier, betonowanie kapy chodnikowej, próbne obciążanie statyczne); WD11.2 (montaż barier, próbne obciążenie statyczne), WD13 (antykorozja betonu, układanie nawierzchni żywicznej); PP (betonowanie podwaliny, brukowanie stożków); Mury oporowe (montaż barier energochłonnych, układanie nawierzchni żywicznej); WD5 (próbne obciążenie statyczne i dynamiczne, warstwa ścieralna SMA);

 • Energetyka: MD 7 – montaż oświetlenia, WD11 – montaż oświetlenia, ul. Igołomska – montaż opraw oświetleniowych; ul. Ptaszyckiego – lokalizacja uszkodzonego kabla;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.7 - montaż kanalizacji; KD 03.23 – montaż studzienki wraz z przykanalikiem;

 • Ekrany akustyczne : wykonywanie i betonowanie pali fundamentowych, montaż słupów;

Prace wykonane w okresie 01.05.2017 - 07.05.2017

 • Drogi : odc. I - II - humusowanie, nasyp, ulepszenie w-w nasypu; odc. III – profilowanie skarp, podbudowa bitumiczna, w-wa wiążąca, węzeł Igołomska – SMA, łącznica Ł1, Ł2, Ł3 i Ł4 - SMA;

 • Mosty : MD7 (wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonywanie hydroizolacji na przęśle, uszczelnienie krawężników i desek gzymsowych, montaż kolektora odwodnieniowego, rozbiórka podpory tymczasowej, frezowanie płyty pomostu, układanie asfaltu twardo lanego, śrutowanie estakady lewej), MD10 (wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego, umocnienie wałów pod obiektem, montaż barier), Mury oporowe (demontaż szalunków murów oporowych, przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię);

 • Energetyka: MD 7 – montaż oświetlenia, ;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.23 - montaż kanalizacji; KD 03.21 – montaż kanalizacji;

 • Ekrany akustyczne : wykonywanie i betonowanie pali fundamentowych;

Prace wykonane w okresie 24.04.2017 - 30.04.2017

 • Drogi : odc. I - humusowanie; odc. II - humusowanie, materac, w-wa wiążąca, KŁSM; odc. III – podbudowa bitumiczna, KŁSM, ustawianie krawężnika, w-wa mrozoochronna;

 • Mosty : MD7 (przygotowanie powierzchni pod malowanie, odtworzenie wału przeciwpowodziowego, wykonanie ścieku przykraweżnikowego, montaż balustrad, montaż latarni, montaż kolektora odwadniajacego, montaż okablowania pod monitoring, układanie asfaltu twardolanego, wykonywanie hydroizolacji, frezowanie płyty pomostu, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonywanie zalewki przy dylatacjach, wykonywanie ścieku przykrawężnikowego, śrutowanie płyty pomostu), MD10 (układanie izolacji hydrozgrzewalnej, montaż barier energochłonnych, wykonywanie dylatacji pozornych na kapach, układanie asfaltu twardo lanego, zbrojenie kap na dojazdach, betonowanie kap na skrzydełkach), MD10W (montaż barier energochłonnych, śrutowanie ustroju nośnego, antykorozja ustroju nośnego), MD10Z (montaż barier energochłonnych, betonowanie kap na skrzydełkach), Mury oporowe (zbrojenie muru, wykonywanie dylatacji pozornych, montaż kotew pod ekrany); WD11.1 (montaż i betonowanie dylatacji i zbrojenie dylatacji, wykonywanie dylatacji pozornych), WD11.2 (wykonywanie dylatacji pozornych na kapach), WD5 (wykonywanie zalewki przy dylatacji), WD13 (brukowanie stożków); WD9 (montaż uchwytów pod drabiny), WD8 (montaż uchwytów pod drabiny);

 • Energetyka: wykopy, ułożenie kabli, montaż fundamentów, zasypanie wraz z zagęszczeniem, montaż słupów oświetleniowych, montaż rur podwieszonych, montaż uchwytów dla kabli elektrycznych;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.23 - montaż kanalizacji; KD 03.9 – montaż kanalizacji, KD 03.6 – montaż kanalizacji, KD 03.8 – montaż kanalizacji, KD 03.21 – montaż kanalizacji;

 • Ekrany akustyczne : wykonywanie i betonowanie pali fundamentowych;

Prace wykonane w okresie 17.04.2017 - 23.04.2017

 • Drogi : odc. I - humusowanie, rów - wykop, w-wa wiążąca – DD4; odc. II - humusowanie , rów, w-wa KŁSM; odc. III – w-wa wiążąca, kruszenie betonu, zasypywanie komór, profilowanie i humusowanie skarp, w-wa KŁSM;

 • Mosty : MD7 (odtworzenie wału brzegu Wisły, wykonywanie brakujących sączków, montaż latarni, montaż balustrad, antykorozja ustroju nośnego, wykonywanie hydroizolacji, wykonywanie ścieku przykrawędziwoego), MD10 (zasypki przyczółków, śrutowanie ustroju, betonowanie kap chodnikowych, wykonywanie dylatacji pozornych na kapach, śrutowanie i gruntowanie przęsła), MD10W (betonowanie kapy chodnikowej, montaż barier energochłonnych, zabezpieczenie antykorozyjne, śrutowanie ustroju nośnego, montaż barieroporęczy), MD10Z (montaż barier energochłonnych, zasypka przyczółka, montaż barieroporęczy), Mury oporowe (zbrojenie muru i układanie desek gzymsowych, wykonywanie dylatacji pozornych); WD11.1 (montaż dylatacji i dozbrajanie kap, wykonywanie dylatacji pozornych), WD11.2 (wykonywanie dylatacji pozornych),

 • Energetyka: MD7 – montaż oświetlenia, ul. Ptaszyckiego – demontaż słupów oświetleniowych, wykopy pod kable; ul. Giedroycia – montaż złącza pomiarowego;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.7 – montaż kanalizacji, montaż studni, KD 03.8 - montaż studzienki wpustowej wraz z przykanalikiem, KD 03.19 - montaż włazów; KD 03.23 – montaż kanalizacji, studni;

 • Ekrany akustyczne : wykonywanie i betonowanie pali fundamentowych;

Prace wykonane w okresie 10.04.2017 - 16.04.2017

 • Drogi : odc. I - humusowanie, rów - wykop; odc. II - humusowanie , rów – wykop, w-wa mrozoochronna, w-wa wiążąca, podbudowa z AC AF; odc. III – ulepszenie podłoża, kruszenie betonu, w-wa mrozoochronna, profilowanie i humusowanie skarp, w-wa KŁSM;

 • Mosty : MD7 (umocnienie brzegu Wisły, śrutowanie płyty, układanie żywicy na kapach, brukowanie stożków, układanie papy, antykorozja ustroju nośnego, śrutowanie kap chodnikowych pod żywicę, montaż balustrad, układanie asfaltu twardo lanego, wykonanie rowu pod obiektem, betonowanie kap, montaż ścieku przykrawężnikowego, montaż sączków i wpustów, montaż okablowania pod monitoring), MD10 (zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych), MD10W (zbrojenie i betonowanie kap, montaż dylatacji, zabezpieczenie antykorozyjne, w-wa wyrównawcza na płycie przejściowej), MD10Z (zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych), Mury oporowe (betonowanie kap chodnikowych); WD11.1 (zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, zabezpieczenie antykorozyjne), WD11.2 (wykonywanie stożka), WD9 (montaż balustrad), WD8 (montaż balustrad), WD13 (montaż barier i balustrad);

 • Energetyka: MD7 – montaż oświetlenia, DD4 – montaż oświetlenia;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.6 - układanie ażurów w rowie otwartym, KD 03.19 - montaż płyt odciążających, KD 03.17 - montaż włazów, płyt odciążających; KD 03.11 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych;

 • Sygnalizacja świetlna : wycinanie pętli indukcyjnych;

 • Ekrany akustyczne : wykonywanie i betonowanie pali fundamentowych;

Prace wykonane w okresie 03.04.2017 - 09.04.2017

 • Drogi : odc. I - humusowanie, w-wa mrozoochronna; odc. II - humusowanie , nasyp, ulepszanie w-w nasypu, podbudowa z KŁSM; odc. III - profilowanie i humusowanie skarp, nasyp, ulepszanie w-w nasypu, w-wa mrozoochronna, wykonywanie osadników, wykonywanie komory;

 • Mosty : MD7 (umocnienie brzegu Wisły, śrutowanie kap chodnikowych, układanie żywicy na kapach, brukowanie stożków, układanie papy, antykorozja ustroju nośnego, śrutowanie jezdni, montaż balustrad, układanie asfaltu twardo lanego, wykonanie rowu pod obiektem, betonowanie kap, demontaż szalunków pod latarniami), MD10 (układanie papy na płycie przejściowej, antykorozja betonu, beton ochronny na płytach przejściowych), MD10W (układanie krawężnika, desek gzymsowych, zbrojenie kap, montaż dylatacji), MD10Z (układanie krawężnika, desek gzymsowych zbrojenie kap, beton ochronny na płytach przej.,), Mury oporowe (montaż krawężnika i desek gzymsowych); WD12 (układanie korytek ściekowych przy murach oporowych); WD11.1 (układanie papy, układanie krawężników, beton ochronny na płycie przej., zbrojenie kap), WD11.2 (antykorozja ustroju, montaż drenażu za przyczółkiem), WD9 (brukowanie stożków, zalewka bitumiczna przy dylatacjach), WD8 (brukowanie stożków, układanie kostki brukowej), WD5 (układanie asfaltu na ściankach zaplecznych); WD13 (próbne obciążenie, montaż balustrad);

 • Energetyka: wykopy, montaż: słupów, szafy oświetleniowej, opraw oświetleniowych oraz uchwytów dla kabli;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.6 - układanie ażurów w rowie otwartym, KD 03.19 - montaż płyt odciążających, KD 03.17 - montaż studzienki wpustowej; KD 03.8 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych; KD 03.21 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych;

 • Sygnalizacja świetlna : wycinanie pętli indukcyjnych;

 • Ekrany akustyczne : wykonywanie i betonowanie pali fundamentowych;

Prace wykonane w okresie 27.03.2017 - 02.04.2017

 • Drogi : odc. I – humusowanie, w-wa mrozoochronna, w-wa SMA – WD5, km 2+283-2+530, hydroobsiew; odc. II – humusowanie, wykonywanie materaca; odc. III – humusowanie, wykonywanie komory – przepust P3 i P4, nasyp, ulepszanie w-w nasypu, warstwa mrozoochronna;

 • Mosty : MD7 (montaż kolektora, montaż krawężnika i desek gzymsowych, zbrojenie kap, umocnienie prawego brzegu Wisły, śrutowanie płyty pomostu, betonowanie kap chodnikowych i podwaliny, brukowanie stożków, montaż podestów w pylonie, układanie papy, montaż okablowania latarni, układanie żywicy na kapach, antykorozja betonu, układanie asfaltu twardo lanego, montaż balustrad), MD10 (wykonywanie zabezpieczenie antykorozyjnego, montaż dylatacji); MD10W (zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i krawężników, betonowanie płyty przejściowej); MD10Z (antykorozja betonu, montaż desek gzymsowych, krawężników i zbrojenie kap, układanie krawężników na dojazdach), WD11.2 (zbrojenie kap chodnikowych); WD11.1 (układanie krawężnika, desek gzymsowych, kap chodnikowych); WD9 (przeciwspadek z asfaltu lanego); WD12 (profilowanie skarp, montaż balustrad); WD13 (śrutowanie ustroju nośnego, montaż desek gzymsowych, układanie papy, betonowanie kap chodnikowych, układanie asfaltu twardolanego), Mury oporowe (montaż krawężnika i desek gzymsowych);

 • Energetyka: montaż kabli, montaż słupów, zasypka, montaż fundamentów, montaż oświetlenia i złączy;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.6 – układanie ażurów w rowie otwartym;

 • Sygnalizacja świetlna : korekta kanalizacji kolidującej z barierami, demontaż studni i wysięgnika;

 • Ekrany akustyczne : wykop pod posadowienie stóp fundamentowych, wykonanie i betonowanie pali fundamentowych;

Prace wykonane w okresie 20.03.2017 - 26.03.2017

 • Drogi : odc. I – profilowanie skarp, humusowanie, wykonywanie rowu (DD4); odc. II – w-wa ścieralna: ul. Giedroycia, ul. Na Niwach; odc. III – humusowanie (Ł1), w-wa KŁSM (Ł2), wykonywanie komory – przepust P3, nasyp, montaż osadnika, montaż drenażu, zasypki;

 • Mosty : MD7 (demontaż rur z podpór tymczasowych, montaż krawężnika i desek gzymsowych, zbrojenie kap, szlifowanie i mycie spodu płyty pomostu pod antykorozje, umocnienie prawego brzegu Wisły, montaż kolektora odwadniającego, śrutowanie płyty pomostu i układanie papy, betonowanie kap chodnikowych, montaż tłumików drgań, montaż lamp i okablowania pod monitoring, montaż podestów na pylonie, wykonanie rowu pod obiektem), MD10 (wykonywanie zabezpieczenie antykorozyjnego, montaż desek gzymsowych i krawężników, zbrojenie kap, betonowanie płyty przejściowej, montaż dylatacji); MD10W (zasypki, układanie papy, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i krawężników, chudziak pod płyty przejściowe, odwodnienie kolektora odwadniającego); MD10Z (montaż dylatacji, antykorozja betonu, montaż desek gzymsowych, krawężników i zbrojenie kap, betonowanie dylatacji, układanie krawężników na dojazdach), WD11.2 (zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych); WD11.1 (zbrojenie i betonowanie dylatacji); WD9 (próbne obciążenie dynamiczne); WD12 (betonowanie gzymsów na murach oporowych, brukowanie stożków, montaż schodów roboczych); WD13 (betonowanie gzymsów, montaż schodów skarpowych, obrukowanie stożków), Mury oporowe (montaż krawężnika i desek gzymsowych); WD8 (próbne obciążenie dynamiczne),

 • Energetyka: montaż oświetlenia: km 2+500, MD7, ul. Giedroycia, WD12, WD11, km 4+500;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.19 – montaż kanalizacji, montaż studni, montaż płyt odciążających; KD 03.21 montaż studzienki wpustowej, montaż płyt odciążających, KD 03.11 montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych, montaż włazów; KD 03.23 montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych; KD 03.9 montaż włazów; KD 03.8 montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych na studzienkach; KD 03.6 układanie ażurów w rowie otwartym;

Prace wykonane w okresie 13.03.2017 - 19.03.2017

 • Drogi : uzupełnianie poboczy – 300 m3, humusowanie – 300 m3, profilowanie skarp i rowów – 300 m3, ulepszanie warstw nasypu – 1700 m3, w-wa mrozoochronna – 750 m3; podbudowa z kruszywa – 560 m3; nasyp – 500 m3;

 • Mosty : MD7 (demontaż rur z podpór tymczasowych, montaż krawężnika i desek gzymsowych, zbrojenie kap, szlifowanie spodu płyty pomostu pod antykorozje, umocnienie prawego brzegu Wisły, montaż kolektora odwadniającego, śrutowanie płyty pomostu i układanie papy, betonowanie kap chodnikowych, montaż tłumików drgań, montaż lamp i okablowania pod monitoring, zabezpieczenie antykorozyjne betonu), MD10 (wykonywanie zabezpieczenie antykorozyjnego, montaż desek gzymsowych i krawężników, zbrojenie kap, betonowanie płyty przejściowej); MD10W (układanie papy, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i krawężników); MD10Z (montaż dylatacji, antykorozja betonu, montaż desek gzymsowych, krawężników i zbrojenie kap, betonowanie płyty przejściowej), WD11.2 (montaż i betonowanie dylatacji); WD11.1 (śrutowanie powierzchni pod kapy); WD9 (montaż barier energochłonnych, układanie krawężnika); WD12 (betonowanie gzymsów na murach oporowych, montaż dylatacji bitumicznej); WD13 (montaż dylatacji), Mury oporowe (montaż krawężnika i desek gzymsowych); WD8 (wykonywanie szczelin dylatacyjnych, brukowanie stożków, przeciwspadki z asfaltu lanego),

 • Energetyka: wykopy dla kabli oświetleniowych, ułożenie kabli, montaż słupów, montaż złączy IZK;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.19 – montaż włazów żeliwnych, montaż kanalizacji, montaż studni; KD 03.17 montaż włazów żeliwnych, KD 03.11 montaż włazów żeliwnych, prace brukarskie,

Prace wykonane w okresie 06.03.2017 - 12.03.2017

 • Drogi:skarpowanie – 450 m3, humusowanie – 800 m3, zabezpieczanie kanalizacji, profilowanie skarp i rowów – 1400 m3, wykonanie stabilizacji warstw nasypu – 500 m3, kontynuacja prac na murach oporowych; w-wa mrozoochronna – 800 m3; wykonanie stabilizacji warstw nasypu – 8000 m3; w-wa wiążąca: (Ł1, Ł2, W. Igołomska, km 4+260-4+730 L, ul. Giedroycia);
 • Mosty: MD7 (montaż krawężnika i desek gzymsowych, zbrojenie kap, montaż pomostów roboczych w pylonach, szlifowanie spodu płyty pomostu pod antykorozje, umocnienie prawego brzegu Wisły, montaż dylatacji, montaż kolektora odwadniającego, śrutowanie płyty pomostu i układanie papy, demontaż pomostów na pylonie G, betonowanie dylatacji, demontaż żurawia, montaż tłumików drgań, montaż okablowania pod monitoring), MD10 (wykonywanie zabezpieczenie antykorozyjnego, montaż desek gzymsowych i krawężników, chudziak pod płytę przejściową); MD10W (betonowanie, zbrojenie ścianek zaplecznych, zasypki); MD10Z (chudziak pod płytę przejściową), WD11.2 (montaż dylatacji); WD11.1 (betonowanie płyty przejściowej); WD9 (montaż barier energochłonnych, brukowanie stożków); WD12 (montaż barier energochłonnych, zbrojenie i betonowanie gzymsów kap chodnikowych); WD13 (montaż desek gzymsowych, betonowanie kap, montaż zbrojenia płyty przejściowej, zbrojenie ścianki zaplecznej), Mury oporowe (montaż krawężnika i desek gzymsowych, betonowanie podwalin); WD8 (przygotowanie nawierzchni do wykonania dylatacji pozornych),
 • Energetyka:  montaż oświetlenia – WD5, WD11, MD7, Przejście podziemne i S7 5+700;
 • Kanalizacja deszczowa: brak wykonywania prac;
 • Sygnalizacja świetlna: stawianie wysięgu;

Prace wykonane w okresie 27.02.2017 - 05.03.2017

 • Drogi:wbijanie barier ochronnych – S7; M1,M4 - kontynuacja prac przy murach oporowych; DK79 – umocnienie rowu; przepusty – wykonywanie komór; układanie w-wy wiążącej;
 • Mosty: MD7 (montaż pomostów roboczych w pylonach, szlifowanie spodu płyty pomostu pod antykorozje, umocnienie prawego brzegu Wisły, montaż dylatacji, montaż kolektora odwadniającego, śrutowanie płyty pomostu i układanie papy, demontaż pomostów na pylonie G), MD10 (układanie papy, montaż desek gzysowych); WD5 (demontaż szalunków gzymsów, wypełnianie szczelin pomiędzy deskami gzymsowymi, montaż krawężnika zanikającego); MD10W (demontaż rusztowań, betonowanie strefy zakotwień); WD11.2 (zbrojenie kap chodnikowych, antykorozja betonu); WD11.1 (betonowanie w-wy ochronnej na płycie przejściowej, zabezpieczenie antykorozyjne); WD9 (brukowanie stożków i wykonywanie podwalin); WD12 (układanie kostki brukowej, montaż balustrad); WD13 (betonowanie podwalin, śrutowanie płyty pomostu, układanie papy), Mury oporowe (chudy beton, betonowanie ławy pod krawężnik);
 • Energetyka: układanie kabli oświetleniowych, montaż naświetlaczy, montaż fundamentów, montaż przepustu; montaż lamp i słupów;
 • Kanalizacja deszczowa: brak wykonywania prac;
 • Sygnalizacja świetlna: stawianie wysięgu;

Prace wykonane w okresie 20.02.2017 - 26.02.2017

 • Drogi: ul. Giedroycia – prace przy zabezpieczeniu kanalizacji;
 • Mosty: MD7 (montaż pomostów roboczych w pylonach, szlifowanie spodu płyty pomostu pod antykorozje, umocnienie prawego brzegu Wisły, montaż dylatacji, montaż kolektora odwadniającego, wykówanie wnęki pod dylatacje), MD10 (betonowanie ścianki zaplecznej, montaż desek gzysowych); WD5 (betonowanie gzymsów, montaż desek na gzymsach); MD10W (sprężanie ustroju nośnego, demontaż rusztowań); WD11.2 (zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, montaż krawężnika); WD11.1 (montaż desek gzymsowych);
 • Energetyka: brak wykonywania prac;
 • Kanalizacja deszczowa: brak wykonywania prac;
 • Sygnalizacja świetlna: stawianie szafy sterownika, budowa kanalizacji;

Prace wykonane w okresie 13.02.2017 - 19.02.2017

 • Drogi: brak wykonywania prac;
 • Mosty: MD7 (montaż pomostów roboczych w pylonach, szlifowanie spodu płyty pomostu pod antykorozje, iniekcja siodeł w pylonie G, umocnienie prawego brzegu Wisły, betonowanie pryzm, demontaż podestów na pylonie), MD10 (zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej, betonowanie kap chodnikowych); WD5 (betonowanie, zbrojenie i szalowanie gzymsów na przyczółku w osi D); MD10W (betonowanie ustroju nośnego); WD11.2 (montaż dylatacji);
 • Energetyka: brak wykonywania prac;
 • Kanalizacja deszczowa: brak wykonywania prac;
 • Sygnalizacja świetlna: brak wykonywania prac;

Prace wykonane w okresie 06.02.2017 - 12.02.2017

 • Drogi: brak wykonywania prac;
 • Mosty: MD7 (montaż pomostów roboczych w pylonach, szlifowanie spodu płyty pomostu pod antykorozje, montaż kolektora odwadniającego, umocnienie prawego brzegu Wisły, demontaż deskowań pryzm na kapach chodnikowych, demontaż podestó do iniekcji pylonów), MD10 (zbrojenie ścianki zaplecznej); WD5 (zbrojenie i szalowanie gzymsów na przyczółku w osi D); MD10W (zbrojenie przęsła); MD11.2 (montaż desek gzymsowych);
 • Energetyka: brak wykonywania prac;
 • Kanalizacja deszczowa: brak wykonywania prac;
 • Sygnalizacja świetlna: (wykonywanie pętli indukcyjnych);

Prace wykonane w okresie 30.01.2017-05-02.2017

 • Drogi : brak wykonywania prac;

 • Mosty : MD7 (betonowanie kap chodnikowych, szlifowanie spodu płyty pomostu pod antykorozje, montaż kolektora odwadniającego, umocnienie prawego brzegu Wisły, iniekcjia siodeł, szalowanie i zbrojenie pryzm na kapach chodnikowych), WD11.2 (montaż desek gzymsowych); WD5 (wykonywanie gzymsów na przyczółku D)

 • Energetyka: brak wykonywania prac;

 • Kanalizacja deszczowa : brak wykonywania prac;

Prace wykonane w okresie 23.01.2017-29.01.2017

 • Drogi : brak wykonywania prac;

 • Mosty : MD7 (szlifowanie spodu płyty pomostu pod antykorozje, montaż kolektora odwadniającego, montaż balustrad na przęśle nurtowym), MD10 (deskowanie wnęk zakotwień), MD10W (montaż deskowania i zbrojenie przęsła), WD11.2 (montaż desek gzymsowych, przygotowanie wnęki pod dylatację);

 • Energetyka: brak wykonywania prac;

 • Kanalizacja deszczowa : brak wykonywania prac;

Prace wykonane w okresie 16.01.2017-22.01.2017

 • Drogi : brak wykonywania prac;

 • Mosty : MD7 (montaż balustrad na przęśle nurtowym, montaż kolektora odwadniającego, skuwanie podpór tymczasowych), MD10 (deskowanie wnęk zakotwień), MD10W (montaż rusztowania i deskowania), WD11.2 (zbrojenie płyt przejściowych);

 • Energetyka: brak wykonywania prac;

 • Kanalizacja deszczowa : brak wykonywania prac;

Prace wykonane w okresie 09.01.2017-15.01.2017

 • Drogi : brak wykonywania prac;

 • Mosty : MD7 ( dozbrajenie kap chodnikowych, pomiar sił w wantach, skuwanie podpór tymczasowych), MD10 ( zbrojenie wnęk zakotwień), MD10W (montaż rusztowania i deskowania), WD11.2 (zbrojenie płyt przejściowych);

 • Energetyka: brak wykonywania prac;

 • Kanalizacja deszczowa : brak wykonywania prac;

Prace wykonane w okresie 02.01.2017-08.01.2017

 • Drogi : brak wykonywania prac;

 • Mosty : MD10 (demontaż rusztowań i deskowań), MD10W (montaż konstrukcji wsporczej i deskowania przęsła);

 • Energetyka: brak wykonywania prac;

 • Kanalizacja deszczowa : brak wykonywania prac;

Prace wykonane w okresie 26.12.2016-01.01.2017

 • Drogi : brak wykonywania prac;

 • Mosty : MD10 (demontaż rusztowań i deskowań), MD10W (montaż konstrukcji wsporczej i deskowania przęsła);

 • Energetyka: brak wykonywania prac;

 • Kanalizacja deszczowa : brak wykonywania prac;

Prace wykonane w okresie 19.12.2016-25.12.2016

 • Drogi : mur M3 – ustawianie paneli; ulepszanie warstw nasypu – 1000 m2; uzupełnienie pasa rozdziału – 200 m3; nasyp – 800 m3;

 • Mosty : MD7 (montaż krawężników i desek gzymsowych na przęśle nurtowym, zbrojenie ustroju nośnego podwieszonego; wykonywanie ostrogi i umocnienia prawego brzegu Wisły, pomiar sił w wantach, betonowanie kap chodnikowych; montaż kolektora odwadniającego), WD13 (zasypki, mury oporowe), MD10W (montaż konstrukcji wsporczej), WD9 (betonowanie płyty przejściowej); MD10 (sprężanie ustroju nośnego, zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych); WD11.2 (prefabrykacja zbrojenia płyt przejściowych); WD12 (układanie krawężników na dojazdach); PDR3 (beton ochronny na płytach przejściowych);

 • Energetyka: MD7 – (montaż oświetlenia, wciąganie kabli oświetleniowych, montaż słupów na moście), wykopy dla kabli oświetleniowych, zasypanie wykopów z zagęszczeniem; montaż fundamentów;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.21 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych; KD 03.19 – montaż kanalizacji, montaż studzienki wpustowej wraz z przykanalikiem;

Prace wykonane w okresie 12.12.2016-18.12.2016

 • Drogi : mur M3 – ustawianie paneli; humusowanie skarp – 550 m3; profilowanie skarp – 100 m3; ulepszanie warstw nasypu – 5000 m2; stabilizacja podłoża – 1500 m2; uzupełnienie pasa rozdziału – 900 m3; nasyp – 3600 m3; kruszywo łamane – 100 m3;

 • Mosty : MD7 (montaż krawężników i desek gzymsowych na przęśle nurtowym, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego podwieszonego; wykonywanie ostrogi i umocnienia prawego brzegu Wisły, montaż want, betonowanie kap chodnikowych), MD10 (deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego), WD10W (montaż rusztowań), WD9 (umocnienie stożków); PP (podbudowa pod kostkę brukową);

 • Energetyka: MD7 – montaż oświetlenia, wciąganie kabli oświetleniowych, montaż słupów na moście, wykopy dla kabli oświetleniowych, zasypanie wykopów z zagęszczeniem; montaż przepustów dla kabli – DD4;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.6 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych na studzienkach wpustowych; KD 03.11 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych; KD 03.19 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych;

Prace wykonane w okresie 05.12.2016-11.12.2016

 • Drogi : mur M1 – ustawianie paneli; humusowanie skarp – 150 m3; profilowanie skarp – 100 m3; ulepszanie warstw nasypu – 5000 m2; w-wa mrozoochronna – 200 m3; stabilizacja podłoża – 3000 m2;

 • Mosty : MD7 (montaż krawężników i desek gzymsowych na przęśle nurtowym, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego podwieszonego; wykonywanie ostrogi i umocnienia prawego brzegu Wisły, demontaż podpór tymczasowych, montaż want, betonowanie kap chodnikowych), MD10 (deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego), WD12 (układanie krawężnika na dojazdach), WD9 (zasypki, umocnienie stożków);

 • Energetyka: montaż kabli, montaż fundamentów, wykopy dla kabli oświetleniowych, montaż słupów oświetleniowych, montaż przepustów kablowych, montaż instalacji elektrycznej wewnątrz skrzynki pylon B, montaż złączy IZK;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.21 – montaż kanalizacji, montaż studzienki wpustowej wraz z przykanalikiem; KD 03.9 – montaż kanalizacji, montaż studni;

Prace wykonane w okresie 28.11.2016 - 04.12.2016

 • Drogi : nasyp – 5300 m3; mur M1 – ustawianie paneli; humusowanie skarp – 1550 m3; profilowanie skarp; odhumusowanie – 1180 m3; ulepszanie warstw nasypu – 3000 m2; w-wa mrozoochronna – 1150 m3; humusowanie pasa rozdziału – 450 m3;

 • Mosty : MD7 (montaż krawężników i desek gzymsowych na przęśle nurtowym, betonowanie kap chodnikowych, montaż want, montaż filigranów i zbrojenia ustroju nośnego podwieszonego; wykonywanie ostrogi i umocnienia prawego brzegu Wisły), PD6 (obrukowanie skarp), MD10 (zbrojenie przęsła, betonowanie bloków kotwiących), WD11.1 (drenaż za płytami przejściowymi), WD11.2 (drenaż za płytami przejściowymi), WD12 (próbne obciążenie obiektu), WD8 (betonowanie podwalin stożka, próbne obciążenie obiektu); WD9 (zasypki, drenaż za przyczółkiem, betonowanie podwalin stożka, , obrukowanie stożka); MD10Z (betonowanie, zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej A);

 • Energetyka: wykopy dla kabli oświetleniowych, ułożenie kabli oświetleniowych, zasypanie wykopu z zagęszczeniem, montaż uchwytów dla kabli; montaż fundamentów; montaż opraw, montaż przepustów dla kabli; montaż słupów oświetleniowych, montaż uziemień, montaż złączy; montaż instalacji odgromowej;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.25 – wymiana kratek żeliwnych przykrawężnikowych; KD 03.19 – naprawa uszkodzonej kanalizacji; MD7 (montaż kabli dla lamp przeszkodowych w pylonach, montaż instalacji odgromowej);

Prace wykonane w okresie 21.11.2016 - 27.11.2016

 • Drogi : nasyp – 3730 m3; kruszywo łamane – 550 m3; mur M1 – ustawianie paneli; humusowanie skarp – 1750 m3; profilowanie skarp; odhumusowanie – 1650 m3; ulepszanie warstw nasypu – 6700 m2; wykop – 890 m3; w-wa mrozoochronna – 950 m3;

 • Mosty : MD7 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego podwieszonego, montaż krawężników i desek gzymsowych na przęśle nurtowym, betonowanie kap chodnikowych, betonowanie wnęk po sprężaniu, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, montaż want, układanie asfaltu twardo lanego, śrutowanie płyty pomostu i układanie papy), PD6 (wykonywanie chodnika pod obiektem, obrukowanie skarp), MD10 (rusztowanie i deskowanie przęsła), WD11.1 (zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej, betonowanie warstwy ochronnej na płycie przejściowej), WD11.2 (zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej, układanie asfaltu), WD12 (montaż balustrad i osłon przeciwporażeniowych), WD8 (zagęszczenie zasypki za przyczółkiem); WD9 (nasypy stożków przy przyczółku D); MD10Z (zasypki przyczółków, chudziak pod płytę przejściową);

 • Energetyka: montaż fundamentów; ułożenie kabli oświetleniowych wraz z zasypką; przecisk pod drogę; montaż złączy IZK; montaż instalacji odgromowej;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.11 – czyszczenie studni; KD 03.20 – montaż włazów; KD 03.7 – roboty betoniarskie przy komorze, montaż kanalizacji; KD 03.18 – wykonywanie dodatkowej studzienki wpustowej wraz z przykanlikiem; KD 03.23 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych, montaż włazów; KD 03.19 – montaż studni;

Prace wykonane w okresie 14.11.2016 - 20.11.2016

 • Drogi : nasyp – 2790 m3; kruszywo łamane – 650 m3; mur M1 – ustawianie paneli; humusowanie skarp – 800 m3; profilowanie skarp;

 • Mosty : MD7 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego podwieszonego, montaż krawężników i desek gzymsowych na przęśle nurtowym, zbrojenie kap chodnikowych; zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, montaż want, przygotowanie do sprężania want; układanie asfaltu twardo lanego), PD6 (wykonywanie chodnika pod obiektem), MD10 (rusztowanie i deskowanie przęsła), WD11.1 (betonowanie płyty przejściowej), WD11.2 (zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej, zasypki przyczółków), WD12 (zbrojenie kap chodnikowych, odwodnienie za płytą przejściową), WD8 (zagęszczenie zasypki za przyczółkiem); WD9 ( nasypy stożków przy przyczółku D); MD10W (przygotowanie podłoża pod rusztowanie); MD10Z (zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych);

 • Energetyka: montaż słupów oświetleniowych, montaż zasilania szafy sterującej, wykopy pod kable oświetleniowe; montaż fundamentów; ułożenie kabli oświetleniowych wraz z zasypką; wymiana transformatora;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.23 – montaż studzienki wraz z przykanlikiem; KD 03.19 – montaż kanalizacji, montaż studni;

 • Torowisko : prace porządkowe;

 • Trakcja : prace porządkowe, regulacja, uruchomianie sterownika sterowania zwrotnic,

Prace wykonane w okresie 07.11.2016 - 13.11.2016

 • Drogi : uzupełnieni poboczy – 400 m3; wykop – 830 m3; nasyp – 650 m3; w-wa wiążąca km 5+895-5+960 str.P; w-wa wiążąca km 5+940-5+965 str. L; układanie ścieku;

 • Mosty : MD7 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego podwieszonego, montaż krawężników i desek gzymsowych na przęśle nurtowym, montaż i zbrojenie dylatacji, zbrojenie kap chodnikowych; zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, montaż want, przygotowanie do sprężania want; układanie asfaltu twardo lanego), PD6 (wykonywanie chodnika pod obiektem), MD10 (zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych, rusztowanie i deskowanie przęsła, sprężanie ustroju), WD11.1 (zbrojenie płyty przejściowej), WD11.2 (zbrojenie płyty przejściowej, zasypki przyczółków), WD12 (zbrojenie kap chodnikowych), WD8 (zbrojenie nawierzchni na ustroju nośnym)

 • Energetyka: montaż słupów oświetleniowych, montaż szafy sterującej na słupie, wprowadzanie i podłączanie kabli zasilających, zasypanie kabli trakcyjnych;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.4 – montaż płyt odciążających; KD 03.6 – montaż włazów; KD 03.23 – montaż kanalizacji, montaż studzienki wraz z przykanlikiem; KD 03.11 – montaż studzienki wpustowej; KD 03.5 – montaż włazów; KD 03.3 – montaż włazów;

 • Torowisko : kontynuacja prac;

 • Trakcja : montaż liny nośnej na węźle Igołomska Ujastek Mogilski; montaż sieci trakcyjnej, montaż sterownika,

 • Sygnalizacja Świetlna : wykonywanie kanalizacji kablowej;

Prace wykonane w okresie 31.10.2016-06.11.2016

 • Drogi : humusowanie – 600 m3; podbudowa z kruszywa – 300 m3; ustawianie paneli; wykop – 200 m3; nasyp – 250 m3;

 • Mosty : MD7 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego, montaż krawężników i desek gzymsowych na przęśle nurtowym, montaż, zbrojenie i betonowanie dylatacji, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, montaż want), PD6 (przygotowanie do wykonania chodników pod obiektem, betonowanie podwalin), MD10 (zbrojenie i betonowanie przęsła, rusztowanie i deskowanie i montaż zakotwień systemu sprężania), MD11.1 (zasypki przyczółków), MD11.2 (zasypka przyczółków), WD12 (rozpoczęcie wykonania kap chodnikowych), WD8 (betonowanie nawierzchni na ustroju nośnym)

 • Energetyka: demontaż starych słupów, wykopy pod kable oświetleniowe; ułożenie kabli oświetleniowych z obsypką piaskową, montaż fundamentów oświetleniowych, zasypanie wykopu, wprowadzanie kabli na słupy;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.3 – montaż płyt odciążających; KD 03.6 – montaż włazów; KD 03.23 – montaż kanlizacj, montaż studzienki wraz z przykanlikiem; KD 03.11 – montaż kanalizacji; KD 03.5 – montaż włazów;

 • Torowisko : kontynuacja prac;

 • Trakcja : montaż konstrukcji wsporczych na słupach trakcyjnych i przewieszek;

Prace wykonane w okresie 24.10.2016-30.10.2016

 • Drogi : kruszywo – 400 m3; ulepszenie warstw nasypu – 10400 m2; humusowanie – 1730 m3; profilowanie skarp – 550 m2; nasyp – 1450 m3; wymiana gruntu – 500 m3; w-wa mrozoochronna – 170 m3; uzupełnienie poboczy – 700 m3; stabilizacja podłoża – 500 m2; podbudowa bitumiczna – 180 m3;

 • Mosty : MD7 (deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego podwieszonego, deskowanie, zbrojenie i betonowanie pryzm, montaż krawężników na przęśle nurtowym, montaż want, zabezpieczenie antykorozyjne, montaż dylatacji, układanie filigranów); MD10 (deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego); WD12 (montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap, układanie papy), WD11.1 (betonowanie ścianki zaplecznej, zasypki, zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej); WD11.2 (zasypki); MD10Z (betonowanie, deskowanie i zbrojenie stref zakotwień);

 • Energetyka: ułożenie kabli oświetleniowych; montaż fundamentów; wykopy dla kabli, obsypka; montaż słupów; montaż złączy; montaż rozdzielni;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.3 – montaż płyt odciążających; KD 03.8 –montaż płyt odciążających, montaż włazów; KD 03.23 – demontaż i montaż kanalizacji, montaż studzienki; KD 03.17 – montaż kanalizacji; KD 03.4 – montaż płyt odciążających;

 • Torowisko : wykonanie podbicia torowiska, wykonanie podlewu punktowego;

 • Trakcja : montaż blokady torowej dla sterowania i ogrzewania rozjazdu; montaż słupów trakcyjnych; wykonywanie cokołów fundamentów trakcyjnych;

 • Sygnalizacja świetlna – wykonywanie kanalizacji światłowodowej oraz kanalizacji do zasilania pętli indukcyjnej;

Prace wykonane w okresie 17.10.2016-23.10.2016

 • Drogi : kruszywo – 1400 m3; ulepszenie warstw nasypu – 3000 m2; humusowanie – 2650 m3; Mur M1 – ustawianie paneli; profilowanie skarp – 1150 m2; wywóz humusu – 600 m3; nasyp – 450 m3; wymiana gruntu – 450 m3; w-wa mrozoochronna – 1000 m3; wywóz humusu – 1350 m3;

 • Mosty : MD7 (deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego, szalowanie i betonowanie pryzm, montaż rusztowań roboczych na pylonach, montaż want, deskowanie pryzm, brukowanie stożków przy podporze A, zabezpieczenie antykorozyjne, montaż dylatacji); MD10 (deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego); WD12 (układanie papy na przęśle), WD11.1 (deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej, zasypki); WD11.2 (zasypki, chudziak pod płytę przejściową); WD13 (zbrojenie płyt przejściowych, betonowanie płyty przejściowej); WD8 (zbrojenie nawierzchni betonowej);

 • Energetyka: ułożenie kabli oświetleniowych; montaż fundamentów; wykopy dla kabli, obsypka; montaż latarni oświetleniowych;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.6 – montaż włazów, montaż płyt odciążających; KD 03.8 – montaż kanalizacji, montaż płyt odciążających, montaż włazów; KD 03.23 – montaż kanalizacji; KD 03.11 – montaż kanalizacji; KD 03.19 – montaż kanalizacji; KD 03.7 – montaż włazów;

 • Torowisko : przygotowanie peronu w torze B do wylania wierzchniej warstwy betonu, wykonanie podlewu, wykonywanie spawów;

 • Trakcja : montaż napędów zwrotnicy dla węzła;

 • Sygnalizacja świetlna – montaż studzienek kanalizacji kablowej, wykonanie przepustu;

Prace wykonane w okresie 10.10.2016-16.10.2016

 • Drogi : kruszywo – 1270 m3; ulepszenie warstw nasypu – 8000 m2; humusowanie skarp – 800 m3; Mur M1 – ustawianie paneli; profilowanie skarp – 180 m2; wywóz humusu – 1400 m3; nasyp – 650 m3; wymiana gruntu – 650 m3; w-wa mrozoochronna – 150 m3;

 • Mosty : MD7 (układanie papy, betonowanie zwieńczenia skrzydła, szalowanie pryzm przy zakotwieniach want, demontaż rusztowań zworników, przygotowanie do montażu want, iniekcja rygla, demontaż i montaż rusztowań roboczych, sprężanie zwornika, betonowanie dylatacji, wykonywanie antykorozji betonu); MD10 (montaż rusztowań i deskowań ustroju nośnego, zasypki); WD12 (zbrojenie, deskowanie płyt przejściowych), MD10Z (demontaż rusztowań); WD11.1 (zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej, zasypki); WD11.2 (zasypki); WD13 (montaż murów oporowych, zbrojenie płyt przejściowych, zabezpieczenie antykorozyjne betonu); WD8 (zbrojenie nawierzchni betonowej);

 • Energetyka: ułożenie kabli oświetleniowych; montaż fundamentów; wykopy dla kabli, obsypka; montaż słupów oświetleniowych; montaż opraw oświetleniowych;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.3 – montaż studzienki wpustowej; KD 03.6 – montaż płyt odciążających, montaż włazów; KD 03.23 – montaż kanalizacji; KD 03.21 – montaż płyt odciążających;

 • Torowisko : kontynuacja prac torowych; wykonywanie warstwy tłucznia, montaż toru B, montaż i spawanie rozjazdu nr 2;

 • Trakcja : Ujastek Mogilski – prace przygotowawcze dla montażu napędów zwrotnicy dla węzła nr 2; montaż słupów trakcyjnych;

Prace wykonane w okresie 03.10.2016-09.10.2016

 • Drogi : nasyp odc. 3.1; kruszywo – 150 m3; ulepszenie warstw nasypu – 1000 m2; przygotowanie zbrojenia – przepusty, mur M1 – wykop, zasyp, ustawianie muru; profilowanie skarp, ustawianie krawężnika;

 • Mosty : MD7 (antykorozja konstrukcji stalowej, betonowanie wnęk po sprężaniu, iniekcja siodeł na pylonie, rozdeskowanie wnętrza pylonów, montaż desek gzymsowych, krawężników i zbrojenia kap chodnikowych, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego podwieszonego, montaż poprzecznic, betonowanie kap chodnikowych, montaż drabin rewizyjnych na pylonach); MD10 (montaż rusztowań i deskowań ustroju nośnego, zasypki); WD12 (próbne obciążenie, chudziak pod płyty przejściowe, zabezpieczenie antykorozyjne betonu, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych, wykonywanie dylatacji bitumicznej), MD10Z (demontaż rusztowań); WD9 (zabezpieczenie antykorozyjne betonu); WD11.1 (zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej); WD11.2 (); WD13 (montaż murów oporowych, chudy beton pod płyty przejściowe, zabezpieczenie antykorozyjne betonu); WD8 (przygotowanie do betonowania nawierzchni betonowej);

 • Energetyka: ułożenie kabli oświetleniowych; ustawianie fundamentów; wykopy dla kabli, obsypka; montaż uziemień;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.3 – montaż kanalizacji, montaż studni, montaż płyt odciążających; KD 03.6 – montaż kanalizacji, montaż płyt odciążających, montaż włazów; KD 03.23 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych; KD 03.15 – montaż włazów żeliwnych;

 • Torowisko : kontynuacja prac torowych; spawanie przyrządów wyrównawczych, nawiercanie otworów pod kotwienie toru na obiekcie WD12;

Prace wykonane w okresie 26.09.2016-03.10.2016

 • Drogi : w-wa mrozoochronna – 180 m3; nasyp – 2550 m3; kruszywo – 0 m3; rozbiórka nasypu przeciążeniowego – 1250 m3; humusowanie – 750 m3; wykop – 500 m3; ulepszenie warstw nasypu – 6300 m2; wymiana gruntu – 1200 m3; profilowanie skarp – 1350 m2;

 • Mosty : MD7 (sprężanie rygla, rozdeskowanie wnętrza pylonów, ustawianie konstrukcji stalowej do rzędnych, montaż desek gzymsowych, krawężników i zbrojenia kap chodnikowych, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, deskowanie ustroju nośnego podwieszonego, montaż poprzecznic, betonowanie kap chodnikowych, piaskowanie i układanie papy na ustroju nośnym); MD10 (montaż rusztowań i deskowań ustroju nośnego, zasypki); WD12 (wykonywanie muru oporowego), MD10Z (wciąganie kabli sprężających); WD9 (układanie asfaltu twardolanego, zabezpieczenie antykorozyjne betonu); WD11.1 (zasypki, zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej, betonowanie strefy zakotwień); WD11.2 (zasypki); WD13 (montaż murów oporowych);

 • Energetyka: ułożenie kabli oświetleniowych; ustawianie fundamentów; wykopy dla kabli, osypka; montaż uziemień;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03. 3 – montaż kanalizacji, montaż studni; KD 03.5 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych, KD 03.7 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych; KD 03.8 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych;

 • Torowisko : kontynuacja prac torowych; zbrojenie płyty betonowej; oklejanie szyn, ustawianie toru na bramkach;

 • Trakcja : prace porządkowe;

Prace wykonane w okresie 12.09.2016-18.09.2016

 • Drogi : w-wa mrozoochronna – 920 m3; nasyp – 2400 m3; kruszywo – 2760 m3; rozbiórka nasypu przeciążeniowego – 2750 m3; humusowanie – 850 m3; wykop – 1300 m3; stabilizacja nasypu – 0 m2; ulepszenie warstw nasypu – 3200 m2;

 • Mosty : MD7 (rozdeskowanie wnętrza pylonów, przygotowanie do nasuwania i nasuwanie konstrukcji stalowej, badania spoin w konstrukcji stalowej, montaż łożysk ślizgowych, montaż lin naciągowych, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, deskowanie ustroju nośnego podwieszonego, śrutowanie płyty pomostu, demontaż awanbeka, montaż zakotwień czynnych i biernych); MD10 (); WD12 (wykonywanie muru oporowego, zabezpieczenie antykorozyjne betonów, śrutowanie płyty pomostu, zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej), MD10W (); MD10Z (deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego); WD9 (zabezpieczenie antykorozyjne betonu); WD11.1 (zasypki); WD11.2 (zasypki); PD6 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie wieńca);

 • Energetyka: wykopy pod kable oświetleniowe, montaż fundamentów, montaż słupów, humusowanie i sianie trawy; montaż muf, podłączenie zasilania stacji; ułożenie kabli oświetleniowych;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.23 – montaż kanalizacji, montaż studni; KD 03.19 – montaż studzienki wpustowej, KD 03.17 – montaż kanalizacji i studni, KD 03.6 montaż płyt odciążających, montaż włazów żeliwnych;

 • Torowisko : kontynuacja prac torowych; wykonanie warstwy z chudego betonu na rozjeździe nr 2;

 • Trakcja : Ujastek Mogilski: wiercenie fundamentów słupów trakcyjnych; betonowanie fundamentu trakcyjnego; montaż studni kablowej dla sterowania i ogrzewania zwrotnic;

Prace wykonane w okresie 05.09.2016-11.09.2016

 • Drogi : w-wa mrozoochronna – 2750 m3; nasyp – 600 m3; kruszywo – 2810 m3; rozbiórka nasypu przeciążeniowego – 500 m3; humusowanie – 750 m3; wykop – 1000 m3; stabilizacja nasypu – 8800 m2;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; prace porządkowe; betonowanie kolejnych segmentów ustroju nośnego podwieszonego, spawanie styków głównych; montaż podpory tymczasowej 13 i 14, zabezpieczenie antykorozyjne betonu, śrutowanie płyty pod kapami, montaż łożysk ślizgowych; deskowanie i zbrojenie wnęk po sprężaniu na poprzecznicach); MD10 (zbrojenie i deskowanie filarów, betonowanie filarów, betonowanie ciosów podłożyskowych, zasypki); WD12 (wykonywanie muru oporowego, zabezpieczenie antykorozyjne betonów), MD10W (betonowanie filarów podpora B); MD10Z (montaż rusztowania pod ustrój nośny); WD9 (montaż krawężnika zanikającego na dojazdach; zabezpieczenie antykorozyjne betonu); WD11.1 (zasypki); WD11.2 (zasypki); PD6 (deskowanie i zbrojenie wieńca; betonowanie, deskowanie i zbrojenie wieńca);

 • Energetyka: wykopy pod kable oświetleniowe, układanie kabli, montaż fundamentów oświetleniowych, montaż muf; montaż szafy oświetleniowej; zasypki; przełożenie kabli zasilania trakcji; montaż rur osłonowych;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.16 – montaż włazów żeliwnych na studniach; KD 03.23 – montaż kanalizacji; KD 03.8 – montaż studni i kanalizacji; KD 03.6 – montaż płyt odciążających wraz z kratkami żeliwnymi, montaż studzienki wpustowej wraz z przykanlikiem; KD 03.7 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych; KD 03.9 – montaż kanalizacji, studni; KD 03.10 – montaż włazów;

 • Torowisko : prace porządkowe; wykonanie warstwy geowłókniny i piasku w torach, wykonanie drenażu, wykonanie korytowania; wykonanie chudego betonu na torze G-H

 • Trakcja : Ujastek Mogilski: prace rozbiórkowe, rozkuwanie betonu z fundamentu, ul. Igołomska: montaż słupów trakcyjnych; wiercenie oraz betonowanie pod montaż słupów;

Prace wykonane w okresie 29.08.2016-04.09.2016

 • Drogi : w-wa mrozoochronna – 2100 m3; nasyp – 2870 m3; profilowanie skarp – 100 m3; kruszywo – 600 m3; stabilizacja podłoża – 4450 m3; rozbiórka nasypu przeciążeniowego – 850 m3; humusowanie – 200 m3; wykop – 250 m3; stabilizacja nasypu – 4600 m2; umocnienie skarp – 250 m3;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; montaż want, wstępny naciąg want; betonowanie kolejnych segmentów ustroju nośnego podwieszonego, spawanie styków głównych; montaż podpory tymczasowej 13, zabezpieczenie antykorozyjne betonu, montaż filigranów); WD5 (brukowanie skarp i stożków); MD10 (zbrojenie i deskowanie filarów, betonowanie filarów, zasypki); WD12 (wykonywanie muru oporowego, zabezpieczenie antykorozyjne betonów), MD10Z (montaż rusztowania pod ustrój nośny); WD8 (antykorozja betonu); WD9 (antykorozja betonu); WD11.1 (zasypki); WD11.2 (zasypki); PD6 (deskowanie i zbrojenie wieńca);

 • Energetyka: wykopy pod kable oświetleniowe, układanie kabli, montaż fundamentów oświetleniowych, zgrzewanie rur do przewiertów, wykonanie przewiertu pod drogami;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.18 – montaż kanalizacji, montaż studni; KD 03.3 – montaż usterek; KD 03.8 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych; KD 03.6 – wpinanie drenaży; KD 03.17 – montaż kanalizacji, montaż studni; KD 03.5 – montaż kanalizacji; KD 03.11 – montaż kanalizacji wpustowej wraz z przykanlikiem;

 • Torowisko : wykonano warstwę piasku w torze B; wykonano warstwy tłucznia na torze AB; układanie podkładów i szyn tor A; korytowanie pod peron; wykopy pod obrzeża wzdłuż płyty rozjazdowej;

 • Trakcja : przekserowanie sieci trakcyjnej na nowe stanowisko słupowe; likwidacja starego stanowiska słupowego kotwiącego sieć trakcyjną, cięcie zdemontowanych słupów stalowych, kucie starych fundamentów słupów trakcyjnych; wiercenie w gruncie pod fundamenty słupów trakcyjnych; betonowanie fundamentów słupów trakcyjnych;

Prace wykonane w okresie 22.08.2016-28.08.2016

 • Drogi : w-wa mrozoochronna – 2050 m3; nasyp – 9210 m3; profilowanie skarp – 500 m3; ulepszenie warstw nasypu – 7150 m2; kruszywo – 1520 m3; stabilizacja podłoża – 500 m3;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; demontaż deskowań pylonu H; układanie papy; montaż want, wstępny naciąg want; montaż kolektora odwadniającego; betonowanie kolejnych segmentów ustroju nośnego podwieszonego, spawanie styków głównych; ustawianie konstrukcji stalowej; rozbiórka podpory tymczasowej; montaż podpory tymczasowej 13, zabezpieczenie antykorozyjne betonu); WD5 (montaż barier energochłonnych, brukowanie skarp i stożków); MD10 (zbrojenie i deskowanie filarów, betonowanie filarów, zasypki); WD12 (wykonywanie muru oporowego, zasypki), MD10Z (betonowanie ciosów podłożyskowych, montaż rusztowania pod ustrój nośny); WD8 (antykorozja betonu); WD9 (nawierzchnia na chodnikach); WD11.1 (zasypki); WD11.2 (zasypki);

 • Energetyka: montaż rur osłonowych, montaż kabli oświetleniowych; montaż kabli zasilania trakcji; montaż fundamentów oświetleniowych, montaż kabli sterownicznych;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.4 – montaż studzienki wpustowej; KD 03.19 – montaż studzienki wpustowej wraz z przykanlikiem; KD 03.23 – montaż studzienki wpustowej; KZK 03.6 – montaż kanalizacji fi 400;

 • Torowisko : przpięcie toru A i B, korytowanie chodnika i peronu przy torze A, wykonywanie drenażu; wykonywanie warstwy piasku;

 • Trakcja : betonowanie fundamentów dla słupów trakcyjnych, wiercenie otworów pod fundamenty, dogęszczanie wykopów;

Prace wykonane w okresie 15.08.2016-21.08.2016

 • Drogi : w-wa mrozoochronna – 3700 m3; nasyp – 5000 m3; profilowanie skarp – 2200 m3; ulepszenie warstw nasypu – 4700 m2; kruszywo – 1350 m3; warstwa filtracyjna – 75 m3; wykop – 3200 m3;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; demontaż deskowań pylonu H; śrutowanie płyty pod układanie papy; montaż want; deskowanie i zbrojenie pylonu; betonowanie ramion pylonu; drenaż za płytą przejściową, wstępne sprężanie want; montaż kolektora odwadniającego; betonowanie kolejnych segmentów ustroju nośnego podwieszonego, przygotowanie do spawania styków głównych; ustawianie konstrukcji stalowej; rozbiórka podpory tymczasowej; montaż podpory tymczasowej 13); WD5 (montaż barier energochłonnych); MD10 (zbrojenie i deskowanie filarów, betonowanie filarów, zasypki); WD12 (wykonywanie muru oporowego, zasypki), MD10W (betonowanie filarów, montaż rusztowania pod ustrój nośny); WD8 (antykorozja betonu, nawierzchnia na chodnikach, montaż barier energochłonnych);

 • Energetyka: montaż rur osłonowych, montaż kabli oświetleniowych;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.4 – montaż kanalizacji fi300, montaż studzienki wpustowej; KD 03.5 – montaż studzienki wpustowej wraz z przykanalikiem; KD 03.7 – montaż studzienki wpustowej wraz z przykanlikiem; KD 03.8 – montaż studzienki wpustowej; KD 03.17 – montaż kanalizacji, montaż studni; KZK 03.6 – montaż kanalizacji fi 400

 • Torowisko : układanie toru B, korytowanie torowiska tor A, B, wykonywanie drenażu wzdłuż toru B, wzmacnianie podłoża stabilizacją, malowanie szyn;

 • Trakcja : demontaż słupów trakcyjnych;

Prace wykonane w okresie 08.08.2016-14.08.2016

 • Drogi : w-wa mrozoochronna – 1400 m3; nasyp – 2950 m3; profilowanie skarp – 1200 m3; ulepszenie warstw nasypu – 10400 m2; kruszywo – 1100 m3; stabilizacja podłoża – 0 m2; warstwa filtracyjna – 0 m3; wykop – 950 m3;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; montaż want; deskowanie i zbrojenie pylonu; betonowanie ramion pylonu; drenaż za płytą przejściową, wstępne sprężanie want; montaż kolektora odwadniającego, betonowanie kolejnych segmentów ustroju nośnego podwieszonego, nasuwanie konstrukcji stalowej); WD11.1 (rozdeskowanie ustroju nośnego, zasypka); WD13 (wykonywanie murów oporowych); WD5 (wykonywanie nawierzchni na chodnikach); MD10 (zbrojenie i deskowanie filarów, zasypka przyczółków, betonowanie filarów); WD12 (wykonywanie muru oporowego), MD10W (zasypka); WD8 (antykorozja betonu, nawierzchnia na chodnikach, montaż krawężników na dojazdach);

 • Energetyka: demontaż kabli zasilania trakcji, montaż rur osłonowych, montaż kabli oświetleniowych;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.4 – montaż studni; KD 03.5 – montaż kanalizacji; KD 03.7 – montaż studzienki wpustowej; KD 03.8 – montaż studzienki wpustowej; KD 03.13 – montaż kanalizacji, montaż studni;

 • Torowisko : wykonanie w-w piasku, tłucznia i układanie torowiska;

 • Trakcja : demontaż sieci trakcyjnej i konstrukcji wsporczej na słupach trakcyjnych, montaż tymczasowego słupa trakcyjnego;

 • Sygnalizacja świetlna : wstawienie fundamentów pod konstrukcje sygnalizacji świetlnej;

 

Prace wykonane w okresie 01.08.2016-08.08.2016

 • Drogi : w-wa mrozoochronna – 5760 m3; nasyp – 4700 m3; profilowanie skarp – 1050 m3; ulepszenie warstw nasypu – 4600 m2; kruszywo – 850 m3; stabilizacja podłoża – 800 m2; warstwa filtracyjna – 800 m3;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; montaż want; deskowanie i zbrojenie pylonu; drenaż za płytą przejściową, montaż filigranów; montaż podpory; montaż lin naciągowych; odcinanie oczepów dolnych, wstępne sprężanie want; nasuwanie konstrukcji stalowej, montaż łożysk ślizgowych, betonowanie kolejnych segmentów ustroju nośnego podwieszonego); WD11.1 (rozdeskowanie ustroju nośnego); WD13 (wykonywanie murów oporowych); WD5 (wykonywanie nawierzchni na chodnikach); MD10 (zbrojenie, deskowanie fundamentów i korpusów, zasypka, betonowanie fundamentu B); WD12 (wykonywanie muru oporowego), MD10W (betonowanie fundamentu B); MD10Z (betonowanie korpusu D);

 • Energetyka: montaż kabli oświetleniowych; montaż fundamentów oświetleniowych; montaż muf; wykopy dla kabli oświetleniowych;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.5 – montaż studni, montaż kanalizacji; KD 03.6 – montaż płyt odciążających oraz kratek; KD 03.7 – montaż kanalizacji i studni; KD 03.8 – montaż studzienki wpustowej;

 • Torowisko : wykonanie skarpy; wykonanie drenażu;

Prace wykonane w okresie 25.07.2016-31.07.2016

 • Drogi : w-wa mrozoochronna – 100 m3; nasyp – 800 m3; profilowanie skarp – 1300 m3; rozbiórka nasypu przeciążeniowego – 200 m3;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu, , betonowanie ramion pylonu; betonowanie kolejnych etapów ustroju nośnego podwieszonego; demontaż podpory P24, montaż want; montaż podpory P11 i P12, montaż dylatacji w osi N, układanie papy pod kapami chodnikowymi); WD11.1 (zasypka przyczółka, sprężanie ustroju nośnego); WD13 (wykonywanie murów oporowych, zasypka); WD5 (zabezpieczenie antykorozyjne); MD10 (zbrojenie, deskowanie fundamentów i korpusów, zasypka); WD11.2 (zasypka przyczółka); WD12 (zabezpieczenie antykorozyjne), WD13 (wykonywanie muru oporowego i zasypki)

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.7 – montaż kanalizacji; KD 03.8 – montaż kanalizacji;

Prace wykonane w okresie 18.07.2016-24.07.2016

 • Drogi : kruszywo – 100 m3; ulepszenie w-w nasypu – 16850 m2; w-wa mrozoochronna – 1250 m3; stabilizacja podłoża – 5000 m2; nasyp – 5600 m3; humusowanie skarp – 100 m2; profilowanie skarp – 2200 m3; rozbiórka nasypu przeciążeniowego – 2950 m3;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu, demontaż deskowań ustroju nośnego, spawanie styków, montaż rygli i lin, montaż wózka rewizyjnego, betonowanie sekcji podwieszonej ustroju nośnego, montaż want; demontaż podpory, montaż hydroizolacja płyt przejściowych, piaskowanie filigranów); WD11.1 (betonowanie ustroju niosącego, betonowanie bloków kotwiących, zasypka przyczółka, izolacja podpór); WD13 (wykonywanie murów oporowych, zasypka); WD5 (zabezpieczenie antykorozyjne); MD10 (betonowanie fundamentów w osi C, drenaż za przyczółkiem, zasypka); WD9 (montaż barier); MD10Z (betonowanie fundamentu w osi D), MD10W (betonowanie fundamentu w osi C); WD11.2 (zasypka przyczółka); WD12 (zabezpieczenie antykorozyjne);

 • Energetyka : prace porządkowe w torowisku, montaż skrzynki sterującej, montaż słupów oświetleniowych, wykonanie pomiarów rezystencji izolacji kabli;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.6 – montaż studzienki wpustowej wraz z przykanalikiem; KD 03.5 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych na studzienkach; KD 03.8 – montaż kanalizacji, montaż studni; KD 03.3 – montaż kanalizacji, montaż studni; KD 03.07 – montaż studzienki wpustowej, montaż kanalizacji; KD 03.23 – montaż studzienki wpustowej wraz z przykanlikiem;

 • Sanitarna : prace porządkowe;

 • Trakcja : montaż rozłączników trakcyjnych wraz z okablowaniem, montaż izolatora sekcyjnego, wykonywanie uczynień słupów trakcyjnych, montaż połączeń wyrównawczych na sieci trakcyjnej, prace porządkowe;

 • Torowisko : wykonanie szlifowania szyn, sprzątanie placu budowy, wypełnienie szczeliny dylatacyjnej;

Prace wykonane w okresie 04.07.2016-10.07.2016

 • Drogi : odcinek I: (rozbiórka nasypu przeciążeniowego (2+340-2+678), (3+100-3+540) - w-wa mrozochronna, ulepszenie warstw nasypu, KŁSM, podbudowa bitumiczna, w-wa wiążąca); odcinek II (nasyp, ulepszenie warstw nasypu); odcinek III (wymiana gruntu, ulepszenie warstw nasypu, nasyp, w-wa mrozoochronna, kruszywo, wykop, warstwa filtracyjna); odcinek IV (humusowanie skarp, rów);

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu; zasypka przyczółka w osi N, demontaż szalunków ustroju nośnego, zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej, spawanie styków, oczepów, montaż kolektora odwadniającego, montaż rygli i lin, montaż wózka rewizyjnego); WD4 (umocnienie stożków i schodów skarpowych, montaż barier, układanie przeciwspadków, antykorozja betonu); WD11.1 (montaż rusztowań i zbrojenie ustroju nośnego); WD13 (wykonywanie murów oporowych); WD5 (betonowanie podwalin, gzymsów, układanie papy i asfaltu lanego); MD10 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusów, skuwanie głowic pali); PP dla pieszych (zasypka, wykonywanie parasola odwadniającego); PDR1 (montaż barier, brukowanie skarp, układanie nawierzchni na chodnikach);

 • Energetyka : układanie kabli SN, montaż skrzynek powrotów, montaż kabli na słupach trakcyjnych;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.6 – montaż kanalizacji fi 300 i fi 400, montaż studni; KD 03.7 – montaż kanalizacji fi 600 i fi 800, montaż studni, montaż studzienek wpustowych wraz z przykanalikami, montaż włazów; KD 03.16 montaż studzienek wpustowych wraz z przykanalikami; KD 03.23 – montaż płyt odciążających i studzienek wpustowych;

 • Sanitarna : Kolizja 04K – zasyp głowicy dolnej, zasyp komory; KZK 03.5 – zasyp kanału;

 • Trakcja : ul. Igołomska – demontaż słupów, montaż konstrukcji na słupach trakcyjnych, montaż kompensacji, wykonanie uczynień słupów, malowanie słupów; ul. Ptaszyckiego – montaż konstrukcji na słupach trakcyjnych, malowanie słupów, naklejanie lokat na słupach trakcyjnych;

 • Torowisko : ul. Igołomska – podbicie torowiska wraz z uzupełnieniem tłucznia, oprofilowanie torowiska; ul. Ptaszyckiego – podbicie torowiska wraz z uzupełnieniem tłucznia, wykonanie podbudowy pod chodniki wzdłuż toru D;

Prace wykonane w okresie 27.06.2016-03.07.2016

 • Drogi : rozbiórka nasypu przeciążeniowego – 1850 m3; ulepszenie warstw nasypu – 31800 m2; nasyp – 13500 m3; wykop – 3200 m3; w-wa kruszywa – 4250 m2 ; w-wa mrozoochronna – 1650 m3; w-wa SMA – odcinek 1.1, W. Rybitwy, Łącznica Ł4; zasyp – 300 m3; rów – 2200 m3; humusowanie skarp – 1400 m2;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu; zasypka przyczółka w osi N, zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej, montaż oczepów dolnych, spawanie styków, sprężanie ustroju nośnego, prefabrykacja płyt przejściowych, demontaż zakotweń, betonowanie ramion pylonu, chudziak pod płyty przejściowe); WD4 (umocnienie stożków i schodów skarpowych, montaż barier, układanie warstwy ścieralnej, próbne obciążenie); WD8 (w-wa wiążąca z asfaltu); WD11.1 (demontaż szalunków, montaż szalunków pod ustrój prawy); WD13 (wykonywanie murów oporowych); WD5 (zbrojenie i betonowanie zakończeń kap chodnikowych); MD10 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusów, skuwanie głowic pali); PP dla pieszych (zasypka, wykonywanie parasola odwadniającego); WD9 (); PDR1 (montaż barier);

 • Energetyka : wykopy pod kable trakcyjne; układanie kabla zasilającego; montaż muf; ułożenie rur osłonowych; montaż fundamentów słupów; demontaż kabli zasilania trakcji; zasypka kabli; układanie kabli oświetleniowych;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.1 – montaż płyt odciążających, włazów żeliwnych na studniach, KD 03.16 – montaż studzienek wpustowych wraz z przykanalikami, montaż kanalizacji; montaż płyt odciążających, KZK 03.2 – montaż włazów żeliwnych na studniach; KD 03.23 – montaż studzienki ściekowej wraz z przykanalikiem;

 • Sanitarna : Kolizja 04K – zasyp głowicy dolnej, zasyp komory; KZK 03.5 – zasyp kanału;

 • Trakcja : montaż słupów trakcyjnych, montaż rozłączników i napędów silnikowych; montaż przewieszek sieci trakcyjnej; montaż konstrukcji na słupach trakcyjnych; montaż liny nośnej sieci łańcuchowej;

 • Torowisko : wykonywanie warstwy piasku i tłucznia; zapinanie torowiska w torze D;, montaż bramek i szalunków; wylanie pierwszej w-wy płyty betonowej; wykonywanie drenażu;

 • Sygnalizacja świetlna : kopanie kanalizacji kablowej; wstawianie studzienek;

Prace wykonane w okresie 20.06.2016-26.06.2016

 • Drogi : rozbiórka nasypu przeciążeniowego – 2200 m3; wymiana gruntu – 280 m3; ulepszenie warstw nasypu – 10600 m2; nasyp – 20100 m3; wykop – 7800 m3; w-wa kruszywa – 1200 m2 ; w-wa mrozoochronna – 2290 m3; materac – 1075 m3; stabilizacja podłoża – 3500 m2; humusowanie – 1300 m3;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu; zasypka przyczółka w osi N, betonowanie ramion pylonu, zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej, betonowanie ustroju nośnego, montaż poprzecznic, spawanie żeber i dekli, iniekcja kanałów kablowych); WD4 (antykorozja betonu, umocnienie stożków, asfalt twardo lany, montaż barier i balustrad); WD8 (montaż papy); WD11.1 (demontaż szalunków, montaż szalunków pod ustrój prawy); WD13 (zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej, wykonywanie murów oporowych, betonowanie ścianek zaplecznych); WD5 (montaż dylatacji); MD10 (zbrojenie i deskowanie korpusów, wykopy pod podpory pośrednie, betonowanie korpusu A); PP dla pieszych (zasypka, wykonywanie parasola odwadniającego); WD9 (wykonywanie dylatacji pozornych na kapach chodnikowych ;

 • Energetyka : wykopy pod kable trakcyjne; układanie kabla zasilającego; montaż muf; wykonanie podsypki, ułożenie rur osłonowych;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.2 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych; kolizja 03.3 – montaż włazów żeliwnych; KD 03.8 – montaż kanalizacji; KD 03.1 – montaż włazów żeliwnych na studniach, montaż kratek, montaż kanalizacji, KD 03.14 – montaż kanalizacji, montaż studni, KD 03.18 – montaż studni,

 • Sanitarna : Kolizja 04K – wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze, zasyp komory; Kolizja 09K – montaż kanału DN 1500; Kolizja 10K – montaż kanału DN500; KZK 03.5 – zasyp kanału;

 • Trakcja : montaż konstrukcji na słupach; montaż słupów trakcyjnych; wykonywanie cokołów;

 • Torowisko : wykonywanie warstwy stabilizacji, obsypywanie toru; montaż profili gumowych; korytowanie podłoża; betonowanie płyty; układanie podkładów szyn;

 • Sygnalizacja świetlna – kopanie kanalizacji kablowej; wykonywanie przepustów pod torowisko;

Prace wykonane w okresie 13.06.2016-19.06.2016

 • Drogi : rozbiórka nasypu przeciążeniowego – 5800 m3; wymiana gruntu – 300 m3; ulepszenie warstw nasypu – 18600 m2; nasyp – 10750 m3; wykop – 3100 m3; w-wa kruszywa – 5095 m2 ; w-wa mrozoochronna – 7790 m3; w-wa filtracyjna – 0 m3; materac – 950 m3; odhumusowanie – 0 m3; podbudowa z KŁSM – 0 m2; materac – 200 m2; humusowanie – 700 m3; stabilizacja podłoża – 1400 m2; uzupełnienie poboczy – 500 m3;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu; montaż kolektora odwadniającego, zasypka przyczółka w osi N, ustawienie dźwigarów głównych do odpowiednich rzędnych spawanie poprzecznic, ustawienie konstrukcji stalowej na podporach tymczasowych); WD4 (montaż krawężnika i desek gzymsowych, antykorozja betonu, montaż kolektora odwadniającego, umocnienie stożków, betonowanie kap chodnikowych, układanie papy); WD8 (montaż barier ochronnych); WD11.1 (sprężanie ustroju nośnego, demontaż szalunków); WD11.2 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych); WD12 (demontaż szalunków, korytowanie pod torowisko); WD13 (demontaż szalunków, zbrojenie bloków kotwiących, betonowanie ścianek zaplecznych); WD5 (zasypka przyczółków); MD10 (zbrojenie i deskowanie korpusów, wykopy pod podpory pośrednie, betonowanie korpusu); PP dla pieszych (zasypka); (zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych);

 • Energetyka : wykopy pod kable trakcyjne; montaż słupów oświetleniowych; ułożenie rury osłonowej, montaż fundamentów; układanie kabla zasilającego;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.7 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych, montaż kanalizacji; KD 03.1 (montaż studni); KD 03.4 (montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych, montaż włazu; KD 03.23 – montaż włazów żeliwnych na studniach; KZK 03.5 - montaż studni i kanalizacji;

 • Sanitarna : Kolizja 04K – wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze; kanał na DK79 –wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze, wyciąganie grodzic stalowych; Kolizja 09K – montaż kanału DN1500; Kolizja 10K – montaż kanału DN500;

 • Trakcja : ul. Igołomska – montaż słupów trakcyjnych; wiercenie otworów pod fundamenty słupów; betonowanie fundamentów; malowanie słupów trakcyjnych;

 • Torowisko : wykonywanie spawów i podlewu; transport szyn, szlifowanie, malowanie szyn; wykonywanie płyty peronowej;

 • Sygnalizacja świetlna – wykop pod kanalizację kablową;

Prace wykonane w okresie 23.05.2016-29.05.2016

 • Drogi : rozbiórka nasypu przeciążeniowego – 7400 m3; wymiana gruntu – 1800 m3; ulepszenie warstw nasypu – 3800 m2; odhumusowania – 0 m3; nasyp – 7850 m3; wykop – 3900 m3; materac – 1200 m2; w-wa wiążąca odc. 1.1 S7 ; w-wa mrozoochronna – 1800 m3; w-wa filtracyjna – 300 m3; humusowanie skarp – 1000 m2; stabilizacja podłoża – 7200 m2;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu; betonowanie ramion pylonu; przygotowanie oczepów na podpory PN23 i PN24; spawanie: styków; montaż poprzecznic; betonowanie ustroju nośnego przęsło H-J; przygotowanie do nasuwania konstrukcji stalowej etap II – nitka prawa); WD4 (montaż desek gzymsowych i krawężnika; montaż zbrojenia kap chodnikowych i dylatacji); WD8 (zbrojenie kap chodnikowych; montaż balustrady); WD9 (zbrojenie kap chodnikowych); WD11.1 (zbrojenie ustroju nośnego); WD11.2 (zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej); WD12 (zbrojenie, deskowanie ustroju nośnego); WD13 (deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego); WD5 (zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowej); MD10 (budowa wału, zbrojenie korpusu w osi A); PP dla pieszych (montaż konstrukcji, zasypka); PD6 (zasypka)

 • Energetyka : zasilanie trakcji – piaskowanie i zasypanie wykopu; wykopy pod kable;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.6 – montaż studzienek wraz z przykanalikami; KD 03.23 – montaż kanalizacji i studni;

 • Sanitarna : Kolizja 04K – demontaż istniejącej komory; kanał na DK79 – pompowanie ścieków, wykonywanie kinet; Kolizja 09K – wykop pod kanał Dn1500; kolizja 03.5 – wyciąganie grodzic stalowych;

 • Trakcja : ul. Igołomska – wiercenie otworów pod fundamenty słupów trakcyjnych; betonowanie fundamentów dla słupów trakcyjnych;

 • Torowisko : ul. Igołomska – wykonywanie nasypu pod peron, wykonywanie zbrojenia w torze F; ul. Ptaszyckiego –korytowanie torowiska;

Prawce wykonane w okresie 16.05.2016-22.05.2016

 • Drogi : rozbiórka nasypu przeciążeniowego – 7100 m3; wymiana gruntu – 1300 m3; ulepszenie warstw nasypu – 7200 m2; odhumusowania – 1000 m3; nasyp – 4200 m3; wykop – 1500 m3; półmaterac – 2700 m2; w-wa wiążąca DD2;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu; betonowanie ramion pylonu; przygotowanie oczepów na podpory P13 i P14; spawanie: żeber, dekli, styków; montaż poprzecznic); WD4 (montaż desek gzymsowych i krawężnika); WD8 (zbrojenie kap chodnikowych); WD9 (zbrojenie kap chodnikowych; betonowanie płyt przejściowych); WD11.1 (deskowanie ustroju nośnego); WD11.2 (rozbiórka deskowania ustroju nośnego, iniekcja kanałów kablowych, betonowanie ścianki zaplecznej); WD12 (zbrojenie, deskowanie ustroju nośnego); WD13 (deskowanie ustroju nośnego); WD5 (zbrojenie: kapy chodnikowej i płyty przejściowej); MD10 (budowa wału, zbrojenie korpusu w osi A); PP dla pieszych (montaż konstrukcji, zasypka); PDR1 (betonowanie kap chodnikowych); PD6 (montaż parasola odwadniającego, zasypka)

 • Energetyka : zasilanie trakcji – wykopy pod kable; demontaż kabli; piaskowanie i zasypanie wykopu;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.2 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych; KD 03.23 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych, montaż kanalizacji; KD03.25 – montaż studzienki i przykanalika; WD4 – wykonywanie otworów w studniach pod odwodnienie obiektu;

 • Sanitarna : Kolizja 04K – demontaż istniejącej komory; kanał na DK79 – pompowanie ścieków, wykonywanie kinet; Kolizja 09K – wykop pod kanał Dn1500; kolizja 03.5 – demontaż komory startowej;

 • Trakcja : ul. Ptaszyckiego – wiercenie otworów pod fundamenty słupów trakcyjnych; betonowanie fundamentów dla słupów trakcyjnych;

 • Torowisko : ul. Igołomska – obsypywanie toru, układanie dolnej siatki, wykonywanie nasypu pod peron; ul. Ptaszyckiego – niwelacja wykopu pod peron, wykonywanie warstwy piasku, korytowanie torowiska;

Prace wykonane w okresie 09.05.2016-15.05.2016

 • Drogi : Kruszywo łamane – 5630 m2; Wymiana gruntu – 5600 m3; nasyp – 7300 m3; Wykop – 7800 m3; rowy – 850 m; profilowanie skarp – 2450 m3; półmaterac – 550 m2; ulepszenie w-w nasypu – 5500 m2; w-wa mrozoochronna – 600 m2;

 • Mosty: MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu; betonowanie ramion pylonu; przygotowanie najazdów na lewą nitkę, przygotowanie oczepów na podpory P13 i P14; spawanie: żeber, dekli, styków; montaż poprzecznic); WD4 (montaż desek gzymsowych i krawężnika, zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej); WD8 (izolacja z papy, zbrojenie kap chodnikowych, beton ochronny na papie); WD9 (montaż kotew pętlicowych, zasyp, zbrojenie kap chodnikowych); WD11.1 (montaż rusztowania pod ustrój nośny, montaż zbrojenia); WD11.2 (rozbiórka deskowania ustroju nośnego, iniekcja kanałów kablowych); WD12 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie ramy, zbrojenie ustroju nośnego); WD13 (montaż rusztowań i deskowań pod ustrój nośny); WD5 (zbrojenie: kapy chodnikowej i płyty przejściowej, betonowanie płyty przejściowej); MD10 (budowa wału); PP dla pieszych (montaż konstrukcji); PDR1 (beton ochronny izolacji);

 • Energetyka : zasilanie trakcji – montaż kabli;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.6 –montaż studzienki wpustowej wraz z przykanalikiem; KD 03.7 - montaż kanalizacji, montaż studni; KD 03.8 - montaż studzienki wpustowej wraz z przykanalikiem; KD 03.24 – montaż kratek żeliwnych; KD 03.2 –montaż kanalizacji fi 800; fi 300; KD 03.1 – montaż kanalizacji, montaż studni; KD 03.23 (montaż przykanlików);

 • Sanitarna : Kolizja 04K – demontaż istniejącej komory; KZK 03.5 – montaż rur przewodowych, zasyp komory startowej; kanał na DK79 – rozbiórka kanału, pompowanie ścieków, zbrojenie ścian komory; Kolizja 09K – wykop pod kanał Dn1500;

 • Trakcja : ul. Ujastek/Igołomska – wiercenie otworów pod fundamenty słupów trakcyjnych; betonowanie fundamentów dla słupów trakcyjnych;

 • Torowisko : ul. Igołomska – spawanie, wykonanie nasypu pod rozjazd nr 1, malowanie szyn tor B, obsypywanie toru; ul. Ptaszyckiego – wykonanie podbudowy pod peron; wykonanie drenażu za rozjazdem;

 • Sygnalizacja Świetlna : ul. Igołomska-Giedroycia – montaż układów dźwiękowych; Węzeł Igołomska – kanalizacja kablowa;

Prace wykonane w okresie 02.05.2016-08.05.2016

 • Drogi : Wykonywanie: w-wy mrozoochronnej – Ł4 (węzeł Rybitwy); odcinek II – materac, nasyp; odcinek III – podbudowa z kruszywa łamanego; odcinek IV – podbudowa z kruszywa łamanego, nasyp;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu; ustawienie styków głównych do spawania, spawanie klamer; rozładunek i montaż dźwigarów głównych; ustawienie podpór pod dźwigary; przygotowanie oczepów na podpory, spawanie styków głównych, montaż poprzecznic, spawanie żeber i dekli); WD4 (zasypki; beton podkładowy); WD8 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej; betonowanie dylatacji); WD9 (montaż dylatacji, zbrojenie kap chodnikowej); WD11.1 (montaż rusztowania pod ustrój nośny); WD12 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu BL, zbrojenie i deskowanie ramy); WD13 (przygotowanie podłoża pod ustrój nośny); WD5 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej); MD10 (budowa wału); PP dla pieszych (przygotowanie podłoża pod konstrukcję);

 • Energetyka : zasilanie trakcji – demontaż kabli, montaż przepustu pod torowiskiem;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.6 –montaż studzienki wpustowej; KD 03.7 - montaż studzienki wraz z przykanalikiem; KD 03.3 (montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych); KD 03.7 – montaż studzienki wpustowej wraz z przykanalikiem; KD 03.16 – montaż kanalizacji; KD 03.21 – montaż kanalizacji;

 • Sanitarna : Kolizja 04K – demontaż istniejącego komory głównej głowicy syfonu, zbrojenie ścian komory, betonowanie płyty stropowej; KZK 03.5 – montaż rur przewodowych; kanał na DK79 – rozbiórka kanału, pompowanie ścieków;

 • Trakcja : ul. Ptaszyckiego – demontaż fundamentów słupów trakcyjnych; ul. Igołomska-Ujastek – demontaż słupów trakcyjnych, demontaż konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej;

 • Torowisko : ul. Igołomska – montaż torowiska, spawanie; ul. Ptaszyckiego – wykonywanie odwodnienia, montaż studzienek;

 

Prace wykonane w okresie 25.04.2016-01.05.2016

 • Drogi : wykop – 1300 m3; nasyp – 4900 m3; wykonywanie podbudowy z kruszywa – 3900 m2; materac – 350 m2; w-wa mrozoochronna – 3700 m2;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu; spawanie: konstrukcji, podpór; betonowanie ramion pylonu, nasuwanie konstrukcji stalowej, beton ochronny na płycie przejściowej); WD4 (zasypki; układanie papy); WD8 (zasypki, montaż desek gzymsowych, montaż dylatacji); WD9 (zbrojenie kap chodnikowych, układanie krawężnika i desek gzymsowych, montaż dylatacji, zasypki); WD11.1 (montaż płyt pod ustrój nośny, montaż rusztowania pod ustrój nośny); WD12 (wykop, beton podkładowy na podporze B, zbrojenie ścian ramy, betonowanie fundamentu A); WD13 (izolacja cienkościenna, zasypka fundamentu); WD5 (układanie krawężnika i desek gzymsowych; zasypki, zbrojenie kap chodnikowych); MD10 (wykop, betonowanie fundamentu D, budowa wału tymczasowego); PDR3 (układanie papy; drenaż za płytą przejściową, beton ochronny na płytach przejściowych); PP dla pieszych (wykop);

 • Energetyka : zasilanie trakcji – demontaż kabli, montaż przepustu pod torowiskiem;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.6 – demontaż i ponowny montaż kanalizacji fi800, montaż studzienki wpustowej; KD 03.7 - montaż studzienki wraz z przykanalikiem; KD 03.23 (montaż studzienki wpustowej wraz z przykanalikiem);

 • Sanitarna : Kolizja 04K – demontaż istniejącego kanału 1200/1800, zbrojenie płyty dennej; KZK 03.5 – montaż kanału; kanał na DK79 – rozbiórka kanału, rozbiórka kanału, pompowanie ścieków;

 • Trakcja : ul. Ptaszyckiego – demontaż fundamentów słupów trakcyjnych; ul. Igołomska-Ujastek – demontaż słupów trakcyjnych, demontaż konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej;

 • Torowisko : ul. Igołomska – wykonywanie spawów termitowych, wykonanie nasypu pod peron; ul. Ptaszyckiego – profilowanie podłoża, badanie nośności gruntu;

 • Sygnalizacja świetlna: ul. Igołomska-Giedroycia – łączenie sygnalizacji świetlnej;

 

Prace wykonane w okresie 18.04.2016-24.04.2016

 • Drogi : ulepszanie nasypu – 5400 m2; wykop – 0 m3; nasyp – 5955 m3; profilowanie skarp – 1900 m2; wykonywanie podbudowy z kruszywa – 8500 m2; materac – 0 m2; stabilizacja podłoża – 0 m2; humusowanie – 1200 m3; w-wa mrozoochronna – 13500 m2;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu; spawanie: konstrukcji, podpór; betonowanie ramion pylonu, nasuwanie konstrukcji stalowej); WD4 (zasypki, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej na podporze D; układanie papy); WD8 (zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej, zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej); WD9 (montaż desek gzymsowych i krawężników, zasypki); WD11.2 (zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego); WD12 (rozbiórka istniejącego obiektu, zbrojenie i deskowanie fundamentu A); WD13 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu B, zbrojenie i betonowanie korpusu B); WD5 (układanie krawężnika i desek gzymsowych; zasypki); MD10 (zbrojenie i deskowanie fundamentu D)

 • Energetyka : zasilanie trakcji – demontaż kabli;

 • Kanalizacja deszczowa : KZK 03.1 – montaż kanalizacji, montaż studni; KD 03.6 – demontaż i ponowny montaż kanalizacji fi800; KD 03.12 i KD 03.13 – montaż włazów żeliwnych; KD 03.8 – montaż studzienki; KD 03.7 (montaż studzienki;

 • Sanitarna : Kolizja 04K – wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S2, S3; KZK 03.5 – montaż kanału, studni; kanał na DK79 – montaż zestawów pompowych;

 • Trakcja : ul. Igołomska – betonowanie fundamentów dla słupów trakcyjnych; ul. Ptaszyckiego – przewieszenie sieci trakcyjnej, wiercenie pod fundament słupa docelowego; Ujastek Mogilski – rozbiórka fundamentów;

 • Torowisko : ul. Igołomska – układanie warstwy tłucznia; dowóz urobku; układanie podkładów; ul. Ptaszyckiego – przygotowanie podłoża pod izolacje;

 • Sygnalizacja świetlna – Igołomska-Giedroycia – montaż fundamentów; montaż sygnalizacji;

Prace wykonane w okresie 11.04.2016-17.04.2016

 • Drogi : ulepszanie nasypu – 9700 m2; wykop – 0 m3; nasyp – 5550 m3; profilowanie skarp – 1500 m2; wykonywanie podbudowy z kruszywa – 0 m2; materac – 2500 m2; stabilizacja podłoża – 0 m2; węzeł Rybitwy – wykonywanie podbudowy AC; montaż tymczasowych barier herpetologicznych; odhumusowanie – 500 m3; w-wa mrozoochronna – 4700 m2;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu; spawanie: konstrukcji, oczepu, spawów, blach i żeber na podporze 12, montaż dwuteowników; betonowanie ramion pylonu, montaż klatek na podporze P11 i P12); WD4 (zasypki, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej na podporze A i D; izolacja cienkościenna); WD8 (zasypki); WD9 (montaż desek gzymsowych); MD10W i MD10Z (zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu A i D), WD11.2 (zbrojenie ustroju nośnego); WD12 (rozbiórka istniejącego obiektu); WD13 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu A; izolacja cienkościenna fundamentu A; betonowanie korpusu B); WD5 (zasypka przyczółka D; przygotowanie powierzchni do układania papy)

 • Energetyka : ul. Ujastek – demontaż kabli;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.23 - montaż studzienki wpustowej; KD 03.6 – montaż kanalizacji; KD 03.25 – montaż studzienki i przykanalika; KD 03.8 – montaż kanalizacji fi 800; KZK 03.1 – montaż kanalizacji;

 • Sanitarna : KZK 03.5 – ułożenie rurociągu; Kolizja 04K – wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S2, S3; Kolizja 07K – pompowanie ścieków, demontaż istniejącego kanału DN1000;

 • Trakcja : ul. Igołomska-Ujastek – wiercenie otworów pod fundamenty słupów trakcyjnych; betonowanie fundamentów dla słupów trakcyjnych

 • Torowisko : ul. Igołomska – rozkładanie geowłókniny, dostawa szyn; wykonywanie koryta; układanie tłucznia;

 • Sygnalizacja świetlna – demontaż sygnalizacji świetlnej, wykonanie dojazdu do torowiska; zalewanie fundamentów słupów wysięgnikowych;

 • Teletechnika : wykonywanie robót związanych z kanalizacją teletechniczną;

Prace wykonane w okresie 28.03.2016-03.04.2016

 • Drogi : nasyp – 5600 m3; ul. Giedroycia rozbiórka konstrukcji, wymiana gruntu – 200 m3; DD7 – skarpowanie; ul. Igołomska – frezowanie nawierzchni; stabilizacja nasypu – 5500 m2; wykop – 500 m3; stabilizacja gruntu – 2600 m2; krawężnik DK79 – 160 mb; ulepszenie nasypu – 4300 m2;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu; ustawienie namiotów i podestów do spawania konstrukcji stalowej; spawanie: konstrukcji, spawów, blach i żeber na podporze 12, montaż dwuteowników; sprężanie ustroju nośnego; betonowanie ustroju nośnego, betonowanie ramion pylonu, montaż klatek na podporze P11); WD4 (zasypki); WD5 (montaż kolektora odwodnienia); WD8 (zasypki, zbrojenie ścianek zaplecznych); WD9 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej na podporze A); MD10 (zbrojenie fundamentu A), WD11.2 (deskowanie ustroju nośnego); WD12 (rozbiórka istniejącego obiektu); WD13 (przygotowanie platform pod palownice, wykonywanie kolumn DSM); PDR1 (Zasypki, beton podkładowy pod płyty przejściowe, zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych); PDR3 (Deskowanie i zbrojenie płyt przejściowych);

 • Sanitarna : KZK 03.5 – odkrywki istniejącego uzbrojenie, zabijanie ścianek szczelnych; DK79 – przygotowanie wykopu pod chudy beton – komora K1, zbrojenie płyty dennej; Kolizja 04K – wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S2, S3;

 • Energetyka : demontaż kabli, odkrywki przepustów pod torami;

 • Kanalizacja deszczowa : KT – zasyp; KS – montaż rury osłonowej, studni, wykop, zasyp; KD 03.6 – demontaż i montaż studni i kanalizacji; KD 03.10 (montaż studni i kanalizacji); Sanitarna: KZK 03.5 – odkrywki istniejącego uzbrojenie, zabijanie ścianek szczelnych; DK79

 • Trakcja : ul. Igołomska-Ujastek – usuwanie fundamentów słupów trakcyjnych;

 • Torowisko : ul. Igołomska – roboty ziemne;

Prace wykonane w okresie 04.04.2016-10.04.2016

 • Drogi : ulepszanie nasypu – 7650 m2; wykop – 760 m3; nasyp – 8700 m3; profilowanie skarp – 5300 m2; wykonywanie podbudowy z kruszywa – 1200 m2; materac – 1750 m2; stabilizacja podłoża – 2000 m2;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu; spawanie: konstrukcji, spawów, blach i żeber na podporze 12, montaż dwuteowników; betonowanie ramion pylonu, montaż klatek na podporze P11 i P12); WD4 (zasypki, wykonywanie drenażu za przyczółkiem); WD8 (zasypki, zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych, drenaż za przycżółkiem); WD9 (wykonywanie papy); MD10 (zbrojenie i betonowanie fundamentu A), WD11.2 (deskowanie ustroju nośnego, beton podkładowy podpora A); WD12 (rozbiórka istniejącego obiektu); WD13 (wykonywanie kolumn DSM, zbrojenie fundamentu A, betonowanie fundamentu A); PDR1 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych); PDR3 (betonowanie płyt przejściowych);

 • Energetyka : ul. Ujastek – demontaż lamp oświetleniowych; demontaż kabli; montaż przepustu kablowego;

 • Kanalizacja deszczowa : KT – zasyp; KS – montaż rury osłonowej, studni, wykop, zasyp; KD 03.6 – demontaż i montaż studni i kanalizacji; KD 03.10 (montaż studni i kanalizacji); Sanitarna: KZK 03.5 – odkrywki istniejącego uzbrojenie, zabijanie ścianek szczelnych; DK79

 • Sanitarna : KZK 03.5 – wykop pod komorę, zabijanie ścianki szczelnej; DK79 – betonowanie płyty dennej – komora K1; Kolizja 04K – wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S2, S3; Kolizja 07K – montaż pomp;

 • Trakcja : ul. Igołomska-Ujastek – usuwanie fundamentów słupów trakcyjnych; prace porządkowe; wykonywanie skarpy; wiercenie otworów pod fundamenty słupów trakcyjnych;

 • Torowisko : ul. Igołomska – roboty ziemne; profilowanie skarpy; dowóz, rozładunek szyn;

 • Sygnalizacja świetlna : rozpoczęcie demontażu sygnalizacji świetlnej;

Prace wykonane w okresie 21.03.2016-27.03.2016

 • Drogi : km 3+100-3+540 - humusowanie skarp – 300 m2; nasyp – 4550 m3; wymiana gruntu – 1270 m3; DK79 – podbudowa + wiążąca AC, KRZ+wykop+korytowanie – 350 m3; ul. Nad Drwiną – wykonanie nasypu; materac – 500 m3; wykop – 2550 m3; stabilizacja podłoża – 7400 m2;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie pylonu, przygotowanie namiotów i podestów do spawania konstrukcji stalowej, spawanie konstrukcji stalowej, spawanie blach, betonowanie ramion pylonu, betonowanie płyty przejściowej AL); WD8 (zasypki, izolacja cienkościenna, układanie papy); WD9 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych na podporze A); WD11.1 (izolacja cienkościenna), WD11.2 (sprężanie ustroju nośnego, montaż rusztowań); MD10, MD10W, MD10Z (próbne obciążenie, skuwanie pali); PDR3 (zasypki, beton podkładowy pod płytę przejściową); WD4 (zasypki), PDR 1 (zasypki);

 • Sanitarna : kolizja 04K - wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S1, S2, S3;

 • Energetyka : ul. Ptaszyckiego – demontaż kabla zasilania trakcji, ul. Giedroycia – demontaż oświetlenia; Zasilanie trakcji – demontaż kabli, odkrywki przepustów pod torami;

 • Kanalizacja deszczowa : KT – wykonywanie wykopu, pompowanie wody gruntowej, montaż rury osłonowej oraz rur przewodowych

 • Trakcja : ul. Ptaszyckiego – demontaż słupów trakcyjnych, ul. Igołomska – Ujastek – demontaż sieci trakcyjnej łańcuchowej;

 • Torowisko : ul. Ptaszyckiego – poprawa stanu technicznego torowiska w miejscu tymczasowego przejazdu drogowego, przygotowanie podbudowy pod asfaltowanie; ul. Igołomska – roboty ziemne;

Prace wykonane w okresie 14.03.2016-20.03.2016

 • Drogi : km 3+100-3+540 profilowanie, humusowanie skarp – 1400 m2; DK79 – wymiana gruntu - 850 m3; DK79 – w-wa mrozoochronna – 700 m2; DK79 wykonywanie warstwy wiążącej; nasyp – 3340 m3; DK79 w-wa KŁSM – 650 m2; wykop – 1880 m3; ulepszenie nasypu – 8600 m2; stabilizacja podłoża – 3100 m2; ul. Ptaszyckiego – wykonywanie tymczasowych peronów;

 • Mosty: MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie pylonu, przygotowanie namiotów i podestów do spawania konstrukcji stalowej, spawanie konstrukcji stalowej, spawanie blach, betonowanie ramion pylonu, betonowanie ustroju nośnego, zasypka na podporze A); WD8 (rozdeskowanie ustroju nośnego); WD9 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych na podporze D); WD11.1 (Deskowanie, betonowanie ciosów podłożyskowych), WD11.2 (betonowanie ustroju nośnego); MD10, MD10W, MD10Z (beton podkładowy na podporze D); PDR3 (zasypki); WD4 (zasypki);

 • Sanitarna : kolizja 04K - wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S1, S2, S3; wykonywanie kolektorów zrzutowych pod pompowanie ścieków na kanale 1200/1800;

 • Energetyka : ul. Ujastek – demontaż oświetlenia ulicznego, kolizja 02 SN – wykop, układanie kabla;

 • Kanalizacja deszczowa : KT – montaż igłofiltrów, pompowanie wody gruntowej, KD 03.8 – montaż studni, montaż kanalizacji;

 • Trakcja : ul. Ptaszyckiego – montaż słupa trakcyjnego w międzytorzu, likwidacja wysięgników, konstrukcji wsporczych, montaż sieci trakcyjnej ul. Igołomska – wykonywanie i ustawianie słupa trakcyjnego;

 • Torowisko : ul. Ptaszyckiego – przewiezienie i rozładunek rozjazdu tymczasowego, montaż zwrotnicy; demontaż torowiska; montaż i regulacja rozjazdu tymczasowego;

Prace wykonane w okresie 07.03.2016-13.03.2016

 • Drogi : km 3+100-3+540 humusowanie skarp; DK79 – wymiana gruntu; W. Rybitwy – wykop z odwozem, ul. Jeżynowa – układanie warstwy ścieralnej, DK79 – stabilizacja podłoża; ul. Giedroycia (ulepszenie warstw nasypu); DK79 (w-wa mrozoochronna); DD3 (wykonywanie nasypu, ulepszenie w-w nasypu); ul. Nad Drwiną (wykonywanie nasypu)

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie pylonu, montaż podpór tymczasowych w Wiśle, przygotowanie namiotów i podestów do spawania konstrukcji stalowej, spawanie konstrukcji stalowej, betonowanie ramion pylonu, zasypka na podporze A, beton podkładowy pod płytę przejściową); WD8 (iniekcja kanałów kablowych, zasypka na podporze A); WD9 (zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych na podporze D); WD11.1 (Deskowanie ciosów podłożyskowych), WD11.2 (deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego); MD10, MD10W, MD10Z (skuwanie głowic pali na podporze A); PDR3 (izolacja cienkościenna, zasypki); PWKT (zasypki)

 • Sanitarna : kolizja 04K - wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S1, S2, S3; wykonywanie kolektorów zrzutowych pod pompowanie ścieków na kanale 1200/1800;

 • Energetyka : odc. 3.4 – wciąganie kabla do rur, montaż latarni oświetleniowych; kolizja 02 SN – demontaż kabla, wykop;

 • Sygnalizacja Świetlna : budowa kanalizacji kablowej;

 • Kanalizacja deszczowa : KS, KT – zgrzewanie rur osłonowych;

Prace wykonane w okresie 29.02.2016-06.03.2016

 • Drogi : km 3+100-3+540 profilowanie skarp; W. Rybitwy – porządkowanie terenu; ul. Na Niwach – rozbiórka przepustu fi 1000; ul. Jeżynowa – poszerzenie na łuku; DK79 – wymiana gruntu, DD2 – wykonywanie przepustów pod zjazdami;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie pylonu, montaż podpór tymczasowych w Wiśle, przygotowanie namiotów i podestów do spawania konstrukcji stalowej, spawanie konstrukcji stalowej, betonowanie ramion pylonu, iniekcja kanałów kablowych); WD8 (zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego); WD11.1 (zbrojenie i deskowanie podpór, betonowanie korpusu AL), WD11.2 (Montaż rusztowań pod ustrój nośny, deskowanie ustroju nośnego); MD10, MD10W, MD10Z (wykonywanie pali, beton podkładowy na podporach A);

 • Sanitarna : kolizja 04K - wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S1, S2, S3;

 • Energetyka : odc. 3.4 – wciąganie kabla do rur, wymiana fundamentów pod słupy oświetleniowe, montaż latarni oświetleniowych;

 • Sygnalizacja Świetlna : budowa kanalizacji kablowej;

 • Kanalizacja deszczowa : roboty życzeniowe; KD 03.20 – montaż włazów żeliwnych na studniach; KD 03.12 – montaż włazów na studniach; KD 03.8 – montaż kanalizacji fi 800; montaż studni.

Prace wykonane w okresie 22.02.2016-28.02.2016

 • Drogi : odc. 3,4 L – kruszenie materiału z rozbiórki, DD7 – skarpowanie, km 3+100-3+540 – humusowanie skarpy – 1400 m2, profilowanie skarpy – 900m2, DK79 – wymiana gruntu – 756 m3; DD2 – wykonywanie przepustów pod zjazdami; węzeł Rybitwy – porządkowanie terenu;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie pylonu, montaż podpór tymczasowych w Wiśle, przygotowanie namiotów i podestów do spawania konstrukcji stalowej, betonowanie ustroju nośnego, montaż poprzecznic, spawanie konstrukcji stalowej, betonowanie ramion pylonu, sprężanie ustroju nośnego); WD8 (zbrojenie ustroju nośnego); WD11.1 (zbrojenie i deskowanie podpór, rozdeskowanie korpusu BP, betonowanie korpusu AP), WD11.2 (Montaż rusztowań pod ustrój nośny, deskowanie ustroju nośnego); PWKT (montaż rury, zbrojenie i betonowanie pokrywy komory K1); MD10 (wykonywanie pali); PDR3 (betonowanie segmentu 5);

 • Sanitarna : kolizja 04K - wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S1, S2, S3; wykonywanie kolektorów zrzutów pod pompowanie ścieków na kanale 1200/1800;;

 • Energetyka : odc. 1 – układanie kabla oświetleniowego, wykonywanie obsypki, montaż fundamentów; ul. Ujastek – wykopy, układanie kabla, montaż fundamentów, zasypanie wykopu i zagęszczenie;

 • Sygnalizacja Świetlna : wymiana studni kanalizacji kablowej;

Prace wykonane w okresie 15.02.2016-21.02.2016

 • Drogi : odc. 3,4 L – kruszenie materiału z rozbiórki, ul. Na Niwach – wykonanie przepustu, DK79 – wzmocnienie podłoża;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, dostawa i rozładunek konstrukcji stalowej, zbrojenie i deskowanie pylonu, montaż podpór tymczasowych w Wiśle, przygotowanie namiotów i podestów do spawania konstrukcji stalowej, betonowanie ustroju nośnego, montaż poprzecznic, betonowanie ramion pylonu); PDR3 (zbrojenie i deskowanie segmentów, betonowanie segmentu 4); WD8 (montaż rusztowań pod ustrój nośny); WD11.1 (zbrojenie i deskowanie podpór, betonowanie korpusu BP), WD11.2 (zbrojenie podpór, betonowanie korpusu AL); PWKT (montaż rury, zbrojenie i deskowanie komory K1, betonowanie komory K1); MD10 (wykonywanie pali);

 • Sanitarna : kolizja 04K - wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S1, S2, S3;

 • Energetyka : Węzeł Rybitwy – wykopy pod budowę oświetlenia przy WD5; ul. Ujastek – montaż kabla oraz fundamentów;

 • Sygnalizacja Świetlna : W. Igołomska – budowa kanalizacji kablowej, wymiana studni kanalizacji kablowej;

 • Teletechnika : wykonywanie robót związanych z kanalizacją teletechniczną;

Prace wykonane w okresie 08.02.2016-14.02.2016

 • Drogi : odc. 3,4 L – rozbiórka nawierzchni; hałdowanie materiału;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego, zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie pylonu, betonowanie ramion pylonu, montaż podpór tymczasowych w Wiśle; przestawienie żurawia pod pylony, przygotowanie namiotów i podestów do spawania konstrukcji stalowej); PDR3 (zbrojenie i deskowanie segmentów, betonowanie segmentu 3); WD8 (przygotowanie podłoża pod rusztowania pod ustrój nośny, montaż rusztowań pod ustrój nośny, betonowanie ciosów); WD11.1 (zbrojenie podpór), WD11.2 (zbrojenie podpór, betonowanie korpusu AL); PWKT (wyciąganie ścianek szczelnych z komory K2; montaż rury, montaż ścianek szczelnych na komorze, zasypka komory K2; beton podkładowy na komorze K1);

 • Sanitarna : kolizja 04K - wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S1, S2, S3;

 • Energetyka : wykop pod kabel zasilający szafę SON - 8; DK79 – montaż opraw oświetleniowych; uruchomienie oświetlenia – węzeł Igołomska;

 • Sygnalizacja Świetlna : W. Igołomska – budowa kanalizacji kablowej;

Prace wykonane w okresie 01.02.2016-07.02.2016

 • Drogi : DK79 – humusowanie skarp, odc. 3,4 L - przygotowanie objazdu, przełożenie ruchu, odc. 3,4 P – Frezowanie nawierzchni;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego, zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie pylonu, betonowanie ramion pylonu, montaż podpór tymczasowych w Wiśle; dostawa konstrukcji stalowej na budowę; betonowanie ciosów, przygotowanie do sprężania ustroju nośnego); PDR3 (deskowanie, zbrojenie i betonowanie segmentu 2); WD8 (przygotowanie podłoża pod rusztowania pod ustrój nośny, montaż rusztowań pod ustrój nośny); WD11.1 (zbrojenie podpór), WD11.2 (zbrojenie podpór, betonowanie korpusu BL); PWKT (wypompowanie wody z komory K1, montaż rury);

 • Sanitarna : kolizja 04K - wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S1, S2, S3;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.7 – montaż kanalizacji fi800, montaż studni;

 • Energetyka : ul. Ptaszyckiego – oświetlenie, wykop pod budowę oświetlenia; ul. Igołomska- montaż opraw oświetleniowych;

 • Sygnalizacja Świetlna : W. Igołomska, ul. Giedroycia – budowa kanalizacji kablowej;

Prace wykonane w okresie 25.01.2016-31.01.2016

 • Drogi : roboty tyczeniowe, DK79 – humusowanie skarp;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego, zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie pylonu, betonowanie ramion pylonu, betonowanie ciosów, sprężanie ustroju nośnego); PDR3 (deskowanie, zbrojenie i betonowanie segmentu 1, deskowanie i zbrojenie segmentów); WD8 (zbrojenie i deskowanie podpór, betonowanie podpory C); WD11.2 (deskowanie i zbrojenie podpór, betonowanie korpusu BP); PWKT (wykop pod komorę K1, betonowanie płyty górnej komory K2); WD9 (betonowanie wnęk po sprężeniu);

 • Sanitarna : kolizja 04K - wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S1, S2, S3;

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.6 – montaż kanalizacji fi 500 i fi400, montaż studni; KD 03.22 – montaż studni;

 • Energetyka : ul. Igołomska – budowa linii kablowej;’

 • Sygnalizacja Świetlna : W. Igołomska, ul. Giedroycia – budowa kanalizacji kablowej;

Prace wykonane w okresie 18.01.2016-24.01.2016

 • Drogi : wykonanie materaca odc. 3.1, ul. Nad Drwiną – wykonanie półmateraca, humusowanie skarp – DK79;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego, zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie pylonu, betonowanie ramion pylonu); PDR3 (beton podkładowy); WD8 (zbrojenie i deskowanie podpór); WD9 (rozdeskowanie ustroju nośnego; deskowanie wnęk na sprężanie); WD11.2 (deskowanie i zbrojenie podpór); PWKT (zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian komory K2; pielęgnacja betonu); PDR3 (deskowanie i zbrojenie ścian i stropów);

 • Sanitarna : (kolizja 04K - wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S1, S2, S3; odkopywanie istniejącego kanału 1200/1800 w miejscu komory S7)

 • Kanalizacja deszczowa : (KD 03.6 – montaż kanalizacji fi 500, montaż studni, KD 03.1 – montaż kanalizacji fi 300, montaż studni; KD 03.20 –montaż uszkodzonej rury; KD 03.23 – montaż włazu; KZK 03.4 – montaż włazu; KD 03.1 – montaż kanalizacji fi 300, montaż studni; KD 03.2 – montaż kanalizacji fi 400, montaż studni);

 • Energetyka : ul. Ptaszyckiego – montaż złącz IZK w słupach oświetleniowych, uruchomienie oświetlenia, ul. Igołomska – montaż złącz IZK, budowa linii kablowej pomiędzy latarniami;

Prace wykonane w okresie 11.01.2016-17.01.2016

 • Drogi : roboty inwentaryzacyjne i tyczeniowe, humusowanie skarp, ul. Nad Drwiną - wykonanie materaca, kontrola terenu pod kątem wpływu prac na środowisko przyrodnicze;

 • Mosty : MD7 (produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego, zbrojenie ustroju nośnego; rozdeskowanie ustroju nośnego, przygotowanie podłoża pod ustrój nośny, zbrojenie i deskowanie pylonu, betonowanie ramion pylonu, betonowanie ustroju nośnego E-G str. prawa); PDR3 (beton podkładowy); WD8 (zbrojenie i deskowanie podpór, betonowanie podpór w osi B); WD9 (rozdeskowanie ustroju nośnego); WD11.2 (deskowanie i zbrojenie podpór, betonowanie korpusu AP); PWKT (zbrojenie i betonowanie płyty dennej);

 • Sanitarna : (kolizja 04K - wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S1, S2, S3; odkopywanie istniejącego kanału 1200/1800 w miejscu komory S7)

 • Sygnalizacja Świetlna : (węzeł Igołomska - budowa kanalizacji kablowej);

 • Energetyka : budowa oświetlenia, montaż wysięgników do opraw oświetleniowych; kolizja 02SN - tyczenie kolizji energetycznych, DK79 - montaż latarni;

Prace wykonane w okresie 04.01.2016-10.01.2016

 • Drogi : prace porządkowe, nasyp przeciążeniowy - Ł3;

 • Mosty : bieżąca obsługa geodezyjna [(MD7 - produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego, zbrojenie i deskowanie pylonu; zbrojenie ustroju nośnego podwieszonego, sprężanie ustroju nośnego); (WD9 - rozdeskowanie ustroju nośnego); WD8 (zbrojenie i deskowanie podpór A i B), WD11.2 (deskowanie i zbrojenie korpusów)];

 • Sanitarna : (kolizja 04 K - wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S1, S2, S3)

 • Sygnalizacja Świetlna : (węzeł Igołomska - budowa kanalizacji kablowej);

Prace wykonane w okresie 28.12.2015-03.01.2016

 • Drogi : brak prowadzenia robót – przerwa firmowa (Świąteczna);

 • Mosty: prace projektowe (MD-7: [pielęgnacja betonu rygla pylonu];WD9 [sprężanie ustroju nośnego]);

 • Sanitarna : kolizja 04K – kolizja 04K - wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S1,S2,S3

Prace wykonane w okresie 21.12.2015-27.12.2015

 • Drogi : materac - 230 m3; inwentaryzacja nasypu, inwentaryzacja KŁSM; w-wa podbudowy biymicznej - DK79; ul. Nad Drwiną, DD3 - ulepszanie warstw nasypu; podbudowa z KŁSM -DK79;

 • Mosty: bieżąca obsługa geodezyjna (MD-7: [pielęgnacja betonu rygla pylonu, produkcja konstrukcji stalowej, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu, betonowanie stref zakotwień; betonowanie ustroju podwieszonego K-J - nitka prawa; betonowanie rygla pylonu HL]; WD8 [zbrojenie korpusów]; WD11.2 [deskowanie i zbrojenie korpusów]);

 • Kanalizacja deszczowa : kolizja 04K - wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S3, S1; odkopywanie istniejącego kanału;

 • Sanitarna : kolizja 04K – kolizja 04K - wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S3; kolizja 07K - wykop pod kanał DN1000;

 • Energetyka : montaż kabla pod oświetlenie, montaż latarni; budowa przepustu pod oświetlenie;

Prace wykonane w okresie 14.12.2015-20.12.2015

 • Drogi : nasyp – 2030 m3; ulepszenie warstw nasypu – 13 000 m2; materac – 1850 m3; wykop – 1780 m3; nasyp przeciążeniowy – 4 900 m3;

 • Mosty: bieżąca obsługa geodezyjna; MD-7: [produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu; betonowanie ramion pylonu GP i HP; betonowanie ciosów na podporze G, betonowanie otworów technologicznych na estakadach; zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej na podporze A; betonowanie podwaliny na podporze A; zasypki na podporach A i H); WD8 (zbrojenie i deskowanie korpusu A); WD9 (deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego); WD11.2 (deskowanie korpusów); WD5 (zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych);

 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.25 - montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych KD 03.07 - montaż kanalizacji fi800; montaż studni; KD 03.20 - montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych; KD 03.(2,3,6) - zabezpieczenie studni oraz studzienek;

 • Sanitarna : kolizja 04K – kolizja 04K - wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S3; kolizja 07K - wykop pod kanał DN1000;

 • Energetyka : ul. Nad Drwiną - deskowanie korpusów, montaż kabla; ul. Igołomska - montaż kabla pod oświetlenie, montaż fundamentów

 • Sygnalizacja Świetlna : węzeł Igołomska - wykonywanie przepustu; węzeł Igołomska - budowa kanalizacji kablowej;

Prace wykonane w okresie 07.12.2015-13.12.2015

 • Drogi: nasyp – 4400 m3; ulepszenie warstw nasypu – 19 700 m2; materac – 2410 m3; wykop – 2650 m3; nasyp przeciążeniowy – 13 700 m3;
 • Mosty: bieżąca obsługa geodezyjna; MD-7: [produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; zbrojenie i deskowanie pylonu; betonowanie ramion pylonu GP; betonowanie słupa pylonu HL; zbrojenie ścianki zaplecznej na podporze A; iniekcja kanałów kablowych; sprężanie ustroju nośnego); WD11.1 (zasypki); PD6 (zasypki); WD8 (zbrojenie deskowanie i betonowanie fundamentu B); WD9 (deskowanie ustroju nośnego, montaż rusztowań pod ustrój nośny); WD11.2 (zbrojenie i betonowanie fundamentu B); PDR3 (betonowanie ściany wylotu); WD5 (zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych, zasypki);
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.17 – montaż kanalizacji fi 300, montaż studni i studzienek wpustowych wraz z przykanalikami; KD 03.22 – montaż studzienek wpustowych wraz z przykanalikami; KD 03.23 – montaż płyt odciążających;
 • Sanitarna: kolizja 04K – rozszalowanie ścin głowicy dolnej syfonu, wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S3; kolizja 07K – wykop pod kanał DN1000, montaż rur, zasyp;
 • Energetyka: W. Igołomska – budowa oświetlenia, montaż fundamentów; montaż kabla;
 • Sygnalizacja Świetlna: układanie rur światłowodowych;

Prace wykonane w okresie 30.11.2015-06.12.2015

 • Drogi: nasyp – 1410 m3; ulepszenie warstw nasypu – 27 700 m2; materac – 400 m3; wykop – 670 m3; nasyp przeciążeniowy – 13 684 m3; kruszywo łamane – 600 m2; warstwa mrozoochronna – 7 292 m2;
 • Mosty: bieżąca obsługa geodezyjna; MD-7: [produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego; zbrojenie i deskowanie pylonu; betonowanie ramion pylonu GP; betonowanie ramion pylonu HP; zbrojenie ścianki zaplecznej na podporze A; zasyp na podporze G; betonowanie ustroju nośnego podwieszonego sekacja 1; iniekcja kanałów kablowych); WD11.1 (przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację cienką); PD6 (zasypki); WD8 (zbrojenie deskowanie i betonowanie fundamentu); WD9 (deskowanie ustroju nośnego, montaż rusztowań pod ustrój nośny); WD11.2 (zbrojenie i betonowanie fundamentu); PDR3 (betonowanie ściany wylotu); WD5 (zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych, zasypki); PKWT (wypompowywanie wody);
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.11 montaż studni i kanalizacji fi 800; KD 03.23 – montaż płyt odciążających; KZK 03.4 montaż przykanalika do studni; KD 03.22 montaż kanalizacji fi300; montaż studni;
 • Sanitarna: kolizja 04K – zbrojenie części ścina głowicy dolnej syfonu, wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S3, zasyp kanału jajowego; kolizja 07K – wykop pod kanał DN1000, montaż rur, zasyp;
 • Energetyka: W. Igołomska – demontaż słupa oświetleniowego, budowa oświetlenia, montaż fundamentów; montaż kabla;
 • Sygnalizacja Świetlna: prace przygotowawcze; układanie rur światłowodowych;

Prace wykonane w okresie 23.11.2015-29.11.2015

 • Drogi: nasyp – 4 980 m3; ulepszenie warstw nasypu – 25 000 m2; materac – 1640 m3; wykop – 1290 m3; nasyp przeciążeniowy – 11 300 m3; kruszywo łamane – 4 650 m2; stabilizacja podłoża – 6 600 m2;
 • Mosty: bieżąca obsługa geodezyjna; MD-7: [produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego; zbrojenie i deskowanie pylonu; betonowanie ramion pylonu GP – segment 7; betonowanie ramion pylonu HP – segment 1; zbrojenie ścianki zaplecznej na podporze A; zasyp na podporze G); WD11.1 (zbrojenie fundamentów, betonowanie fundamentu A); PWKT (zamontowanie rygla podpierającego ścianki szczelne; wykopy, wypompowywanie wody; beton podkładowy); PD6 (zasypki); WD8 (zbrojenie deskowanie i betonowanie fundamentu A); WD9 (deskowanie ustroju nośnego, montaż rusztowań pod ustrój nośny); WD11.2 (zbrojenie fundamentu); PDR3 (zbrojenie i deskowanie ściany wylotu);
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.11 montaż studni i kanalizacji fi 600 i fi300; KD 03.7 – montaż kanalizacji fi 800, montaż studni;
 • Sanitarna: kolizja 04K – wykop pod kanał 1200/1800, wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S3; betonowanie części ścian głowicy dolnej syfonu; kolizja 07K – wykop pod kanał DN1000, montaż rur, zasyp;
 • Energetyka: W. Igołomska – wykopy pod oświetlenie drogowe, montaż fundamentów pod latarnie; budowa przepustu;

Prace wykonane w okresie 16.11.2015-22.11.2015

 • Drogi: nasyp – 5 660 m3; ulepszenie warstw nasypu – 2 000 m2; materac – 2320 m3; w-wa mrozoochronna – 1650 m2; wykop – 1290 m3;
 • Mosty: bieżąca obsługa geodezyjna; MD-7: [sprężanie ustroju nośnego; zasypka podpory A i G; zbrojenie i deskowanie pylonu; zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podwieszonego; produkcja konstrukcji stalowej ustroju podwieszonego], WD-9 (deskowanie ustroju nośnego); WD11.1 (zbrojenie fundamentów); PDR1 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie ściany i stropu); PWKT (wykop); PDR3 (betonowanie ściany wlotu);
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.11 – montaż studni; montaż kanalizacji fi 600 i fi300;
 • Sanitarna: kolizja 04K – zbrojenie ściany komory S1; wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S3; wykop pod kanał jajowy 1200/1800;
 • Energetyka: W. Igołomska – wykopy pod przepusty oświetleniowe; ul. Giedroycia naprawa oświetlenia drogowego; kolizja 01SN – demontaż materiałów po przebudowie kolizji;

Prace wykonane w okresie 09.11.2015-15.11.2015

 • Drogi: nasyp – 12600 m3; ulepszenie warstw nasypu – 8000 m2; materac – 1380 m3; w-wa mrozoochronna – 6400 m2; układanie podbudowy bitumicznej – 2100 m2; układanie w-wy wiążącej – 2100 m2;
 • Mosty: MD-7: [bieżąca obsługa geodezyjna, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego –mostu podwieszonego; sprężanie ustroju nośnego; zasypka podpory G i A; zbrojenie i deskowanie pylonu; rozdeskowanie ustroju nośnego; sprężanie rygla podpory HP; betonowanie ciosów na podporze E; betonowanie ramion pylonu GP; prefabrykacja zbrojenia na ustrój nośny podwieszony], WD-9 (deskowanie ustroju nośnego); WD5 (zasypki, montaż ściany oporowej); WD8 (wykonywanie pali, wykop; beton podkładowy); WD11.1 (zbrojenie fundamentów); PDR1 (zbrojenie i deskowanie ściany i stropu); PD6 (zasypki);
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.02 – wykonywanie otworów pod drenaż w studzienkach wpustowych; KD 03.03 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych na studzienkach; KD 03.19 – montaż studni, montaż kanalizacji fi300 i fi400; KD 03.13 montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych na studzienkach; KD 03.23 montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych na studzienkach;
 • Sanitarna: kolizja 04K – zbrojenie i betonowanie płyty dennej głowicy syfonu; wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze; demontaż istniejącego kanału fi 1200/1800;

Prace wykonane w okresie 02.11.2015-08.11.2015

 • Drogi: nasyp – 6 870 m3; ulepszenie warstw nasypu – 18000 m2; materac – 3280 m3; wykop – 1210 m3, stabilizacja podłoża – 2500 m2; w-wa mrozoochronna – 1200 m2; kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie – 3200 m2;
 • Mosty: MD-7: [bieżąca obsługa geodezyjna, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, deskowanie i zbrojenie pylonu; betonowanie rygla pylonu HP; betonowanie Ustroju nośnego od str. Podgórza; sprężanie zewnętrzne Ustroju Nośnego; zbrojenie i deskowanie Ustroju Nośnego mostu podwieszonego, zasypka na podporze A, odwodnienie za przyczółkiem A], WD-4 (zbrojenie i deskowanie rygla na podporze A, betonowanie ramion pylonu GP), WD-9 (montaż rusztowań pod ustrój nośny, deskowanie Ustroju Nośnego); WD5 (montaż ściany oporowej, zasypki); WD8 (organizacja zaplecza, wykonywanie pali); WD11.1 (wykop, przygotowanie platform roboczych, wykonywanie pali) WD11.2 (beton podkładowy na podporze A i B; wykop); PDR1 (beton podkładowy pod płytę denną, zbrojenie i betonowanie płyty dennej); PD6 (zasypki); PDR3 (betonowanie fundamentu wylotu);
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.23 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych na studzienkach wpustowych; KD 03.3 – montaż kanalizacji fi 400, montaż studni; KD 03.12 – montaż studzienki wpustowej wraz z przykanalikami; KD 03.20 – montaż studzienki wpustowej wraz z przykanlikami, montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych; KD 03.19 – montaż studzienki wpustowej wraz z przykanlikiem;
 • Sanitarna: kolizja 04K – demontaż istniejącego kanału 1200/1800; zasyp kanału, demontaż ścianek szczelnych, zbrojenie płyty dennej, wykonywanie wykładzin bazaltowych w komorze S3; kolizja 10K – zasyp komory KK;

Prace wykonane w okresie 26.10.2015-31.10.2015

 • Drogi: nasyp – 8 280 m3; ulepszenie warstw nasypu – 2 750 m2; materac – 1 830 m3; wykop – 5 050 m3, stabilizacja podłoża – 6 000 m2; w-wa mrozoochronna – 520 m2;
 • Mosty: MD-7: [bieżąca obsługa geodezyjna, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, deskowanie i zbrojenie pylonu; betonowanie ustroju nośnego od strony EDF i od str. Podgórza, betonowanie ramion pylonu sekcja 4 – pylon GP; iniekcja kanałów kablowych], WD-4 (zasyp, wykonywanie drenażu, beton podkładowy pod rygiel na przyczółku A, zbrojenie rygla), WD-9 (montaż rusztowań pod ustrój nośny); WD5 (montaż ściany oporowej, zasypki, betonowanie fundamentów pod górną półkę murów oporowych); WD8 (Wykop); WD11.1 i WD11.2 (wykop, przygotowanie platform roboczych, wykonywanie pali); PDR1 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie ściany wylotowej); PD6 (zasypki); PDR3 (betonowanie fundamentu wlotu);
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.19 – pompowanie wody gruntowej, montaż płyt odciążających oraz żeliwa na wpuście, montaż wpustów wraz z przykanalikami; KD 03.20 – wykonywanie otworów pod drenaż w wpustach;
 • Sanitarna: kolizja 04K – zasyp i zamulenie przegłębienia w komorze dolnej syfonu; zasyp kanału 1200/1800; demontaż istniejącego kanału 1200/1800 w miejscu komory S1, zasyp kanału;

Prace wykonane w okresie 19.10.2015-25.10.2015

 • Drogi: nasyp – 8740 m3; ulepszenie warstw nasypu – 9800 m2; materac – 700m3; wykop-6540m3, stabilizacja podłoża – 4900m2;
 • Mosty: MD-7: [bieżąca obsługa geodezyjna, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, deskowanie i zbrojenie pylonu; betonowanie rygla pylonu GL; betonowanie ustroju nośnego od strony EDF; betonowanie ciosów na podporach J i K, betonowanie ramion pylonu sekcja 3 – pylon GP], WD-4 (rozdeskowanie ustroju nośnego, iniekcja kanałów kablowych, betonowanie wnęk po zakotwieniu), WD-9 (Deskowanie, zbrojenie i betonowanie korpusu A, przygotowanie podłoża pod montaż rusztowań pod ustrój nośny); WD5 (montaż ściany oporowej, zasypki); WD8 (Wykop); DK79 (betonowanie kanalików ściekowych); WD11.1 i WD11.2 (wykop, przygotowanie platform roboczych); PDR1 (zbrojenie i deskowanie ściany wylotowej); PD6 (zasypki); DK79 (wykonywanie parasola i drenaży);
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.23 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych na wpustach; KD 03.20 montaż kanalizacji fi 400, montaż studni;
 • Sanitarna: kolizja 04K – przebudowa tymczasowa kanalizacji sanitarnej DN500; wykop pod kanał jajowy 1200/1800, spawanie rozpór Larsenów, wycinanie istniejącego kanału w okolicy dolnej głowicy syfonu, zamurowanie kanału; kolizja 10K – zasyp komory KK, demontaż ścianek;

Prace wykonane w okresie 12.10.2015-18.10.2015

 • Drogi: nasyp – 15 200 m3; ulepszenie warstw nasypu – 10 000 m2; materac – 1260m3;
 • Mosty: MD-7: [bieżąca obsługa geodezyjna, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, montaż rusztowań pod ustroju nośnego; betonowanie ustroju nośnego], WD-4 (rozdeskowanie ustroju nośnego), WD-9 (Deskowanie i zbrojenie korpusu A, przygotowanie podłoża pod montaż rusztowań pod ustrój nośny); WD5 (montaż ściany oporowej, zasypki); WD8 (Wykop); DK79 (betonowanie kanalików ściekowych); WD 11 (wykop);
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.23 – montaż kanalizacji fi 500; KD 03.17 – montaż kanalizacji fi 300; KD 03.20 – montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych na wpustach;
 • Sanitarna: kolizja 04K – wycinanie istniejącego kanału w okolicy głowicy dolnej; wbijanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych jako zabezpieczenie wykopu pod kanał DN 1200/1800; kolizja 10K - zasyp komory KK;

Prace wykonane w okresie 05.10.2015-11.10.2015

 • Drogi: nasyp – 6630 m3; wykop – 8400 m3; ulepszenie warstw nasypu –14750 m2; odhumusowanie z odwozem – 2550 m3; stabilizacja podłoża – 1300m2; materac – 1500m3; w-wa mrozoochronna – 2100m2;
 • Mosty: MD-7: [bieżąca obsługa geodezyjna, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, montaż rusztowań pod ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie pylonu; betonowanie ustroju nośnego; betonowanie ramion pylonu GP, betonowanie podstawy pylonu HP, GL], WD-4 (Deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego), WD-9 (zbrojenie i betonowanie przyczółka D, zbrojenie przyczółka A); WD5 (montaż ściany oporowej, izolacja cienkościenna przyczółków); PDR1 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie ściany); PD6 (zasypka); PDR3 (beton podkładowy);
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.23 – montaż płyt odciążających oraz kratki żeliwnej na wpuście, wykonywanie otworów pod drenaż; KZK 03.4 – czyszczenia separatora; KD 03.17 – montaż kanalizacji fi400, montaż studni; KD 03.12 – montaż wpustów wraz z przykanalikami;
 • Sanitarna: kolizja 04K – korytowanie pod dalszy odcinek kanalizacji DN 1200/1800 oraz modyfikacja gruntu pod wbijanie grodzic stalowych, wycinanie istniejącego kanału w okolizy głowicy głównej; kolizja 10K – obsypka komory KK oraz zbrojenie ścian komory KK;
 • Energetyka: kolizja 02SN – naprawa kabla;

Prace wykonane w okresie 28.09.2015-04.10.2015

 • Drogi: nasyp – 6750 m3; kolumny CMC - 430 szt., wykop – 5930 m3; ulepszenie warstw nasypu – 14180 m2; odhumusowanie z odwozem – 2900 m3;
 • Mosty: MD-7: [bieżąca obsługa geodezyjna, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, montaż rusztowań pod ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie pylonu; betonowanie ustroju nośnego; betonowanie ramion pylonu GP – etap II], WD-4 (Deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego), WD-9 (zbrojenie i betonowanie filara B, zbrojenie i betonowanie filara C, deskowanie korpusu D); DK79 (zasypka); WD5 (betonowanie fundamentów pod ścianę oporową);
 • Kanalizacja deszczowa: wykonywanie otworów w wpustach pod drenaż; KD 03.2 Zagęszczanie przykanalika; KD 03.20 montaż wpustu wraz z przykanlikiem; KD 03.23 montaż włazów; KD 03.12 montaż wpustu wraz z przykanlikiem; KD 03.13 montaż płyt odciążających oraz kratek żeliwnych; KZK 03.4 czyszczenie separatora;
 • Sanitarna: kolizja 04K – osypka komory górnej syfonu oraz demontaż grodzic na trasie kanału DN 1200/1800, zasyp wraz z zagęszczeniem kanalizacji, zbrojenie i szalowanie ścianek działowych; kolizja 10K wykonywanie kinety w komorze KK;

Prace wykonane w okresie 21.09.2015-27.09.2015

 • Drogi: nasyp – 8200 m3; kolumny CMC - 680 szt., wykop – 8730 m3; ulepszenie warstw nasypu – 10220 m2; odhumusowanie z odwozem – 4660 m3;
 • Mosty: MD-7: [bieżąca obsługa geodezyjna, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, montaż rusztowań pod ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie pylonu; betonowanie ustroju nośnego; betonowanie ustroju nośnego od str. Podgórza], WD-4 (Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego), WD-9 (zbrojenie i betonowanie filara B; zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu A); PD6 (zasypka); DK79 (zasypka); PDr1 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów);
 • Energetyka: kolizja 02 SN – lokalizacja uszkodzeń linii kablowych, naprawa uszkodzeń;
 • Gaz: ul. Jeżynowa – prace porządkowe po przebudowie; EDF – prace porządkowe po przebudowie, zabezpieczenie gazociągów płytami drogowymi; ul. Igołomska – prace porządkowe po przebudowie; kanał płd. – montaż ogrodzenia zespołu zaporowo – upustowego;
 • Kanalizacja deszczowa: wykonywanie otworów w wpustach pod drenaż; KD 03.23 – montaż włazów na studniach; KD 03.13 – montaż wpustu wraz z przykanalikiem; KZK 03.4 – czyszczenie separatora;
 • Sanitarna: kolizja 04K – montaż kanału DN 1200/1800, betonowanie przegłębienia pod dolną głowicę syfonu, zasyp wraz z zagęszczeniem kanalizacji, betonowanie ścian komory górnej syfonu;
 • Wodociąg: kolizja 01W - likwidacja starego wodociągu;

Prace wykonane w okresie 14.09.2015-20.09.2015

 • Drogi: nasyp –11 620 m3; kolumny CMC - 670 szt., wykop – 6 350 m3, kruszywo łamane – 540 m2; ulepszenie warstw nasypu – 18 000 m2;
 • Mosty: MD-7: [bieżąca obsługa geodezyjna, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, montaż rusztowań pod ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie pylonu; zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupa podpory tymczasowej; betonowanie ramion pylonu GP – sekcja 1], WD-4 (Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego), WD-9 (deskowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentu C, zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu B); PDR1 (wykop, beton podkładowy);
 • Energetyka: kolizja 02 SN - naprawa kabla SN, próba napięciowa;
 • Gaz: ul. Jeżynowa - demontaż wyłączonych z eksploatacji gazociągów, EDF - demontaż wyłączonych z eksploatacji gazociągów ul. Igołomska - demontaż wyłączonych z eksploatacji gazociągów;
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.6 - montaż kanalizacji fi 500 i fi 400, montaż studni; DD8 – montaż dodatkowego wpustu wraz z przykanalikiem;
 • Sanitarna: kolizja 04K - wbicie grodzic stalowych, rozbiórka istniejącego kanału, wykop na trasie projektowanego kanału; kolizja 10K – rozszalowanie kinety w komorze KK, roboty wykończeniowe;
 • Wodociąg: kolizja 01W - likwidacja starego wodociągu;

Prace wykonane w okresie 07.09.2015-13.09.2015

 • Drogi: nasyp – 11 018 m3; kolumny CMC - 120 szt, odhumusowanie z odwozem – 2 302 m3, wykop – 5 100 m3, warstwa mrozoochronna – 2 340 m2;
 • Mosty: MD-7: [bieżąca obsługa geodezyjna, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, montaż rusztowań pod ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie pylonu, układanie płyt drogowych pod ustrój nośny, betonowanie ciosów podłożyskowych, iniekcja kanałów kablowych, zbrojenie i betonowanie słupa podpory tymczasowej], WD-9 (beton podkładowy na podporach B i C, beton fundamentu D); DK79 (układanie kostki);
 • Energetyka: kolizja 03 SN - przebudowa trasy kabla; ul. Kępska - budowa oświetlenia tunelu dla pieszych, kolizja 02 SN - naprawa kabla SN;
 • Gaz: ul. Jeżynowa - włączenie gazociągu do sieci istniejącej, demontaż wyłączonych z eksploatacji gazociągów, EDF - włączenie gazociągu do sieci istniejącej, demontaż wyłączonych z eksploatacji gazociągów ul. Igołomska - włączenie gazociągu do sieci istniejącej, demontaż wyłączonych z eksploatacji gazociągów;
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.2 - montaż kanalizacji fi 500; KD 03.20 - montaż wpustu wraz z przykanalikiem, KD 03.23 - montaż wpustu wraz z przykanalikiem, KD 03.12 - montaż kanalizacji fi 300;
 • Sanitarna: kolizja 04K - wyciąganie grodzic; kolizja 07K - zbrojenie i rozszalowanie ścian komory KK; kolizja 10K - zasyp wraz z zagęszczeniem), montaż kanalizacji sanitarnej, szalowanie kinety;
 • Wodociąg: likwidacja starego wodociągu;

Prace wykonane w okresie 31.08.2015-06.09.2015

 • Drogi: nasyp – 11784 m3; ulepszenie warstw nasypu – 4080 m2; wykop – 1900 m3; kolumny CMC – 759 szt.; warstwa mrozoochronna – 1170 m3; odhumusowanie z odwozem – 2576 m3; podbudowa z kruszywa – 400 m2; stabilizacja podłoża – 2440 m2; kruszywo łamane – 1500 m2; obrzeże – 100 m; ściek – 20 m;
 • Mosty: MD-7: (bieżąca obsługa geodezyjna; zbrojenie, deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie pylonu; montaż rusztowań pod ustrój nośny; zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupa podpory tymczasowej); WD-4 (montaż rusztowań i deskowań ustroju nośnego); DK79 (układanie kostki); WD-9 (próbne obciążenie pali, beton podkładowy na podporach A i D);
 • Energetyka: kolizja 02SN – lokalizacja uszkodzeń kablowych; kolizja nN; ul. Kępska – montaż instalacji elektrycznej w tunelu dla pieszych;
 • Gaz: ul. Jeżynowa – prace przyłączeniowe odcinka, prace demontażowe gazociągu DN300; EDF – prace przyłączeniowe odcinka, prace demontażowe gazociągu DN300;
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.23 – montaż wpustu, wraz z przykanlikiem, montaż płyt odciążających na studzience; KZK 03.4 – montaż kanalizacji fi500, montaż studni; KD 03.12 – montaż kanalizacji fi 300; KD 03.3 – montaż kanalizacji fi 500, montaż studni, montaż wpustu wraz z przykanalikiem;
 • Sanitarna: kolizja 04K – zasyp wraz z zagęszczeniem wokół komory, wyciąganie grodzic stalowych; kolizja 07K – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz rozpoczęcie zbrojenia w komorze KK, betonowanie płyty dennej; kolizja 10K – wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej DN500, zasyp z zagęszczeniem;
 • Ciepłociąg: demontaż rurociągu DN500, odtworzenie izolacji na sieci na napowietrznej;

Prace wykonane w okresie 24.08.2015-30.08.2015

 • Drogi: nasyp – 16 361 m3; ulepszenie warstw nasypu – 14 000 m2; wykop – 1730 m3; kolumny CMC – 280 szt.; warstwa mrozoochronna – 5662 m3; odhumusowanie z odwozem – 60 m3; podbudowa z kruszywa – 600 m2; stabilizacja podłoża – 1000 m2;
 • Mosty: MD-7: (bieżąca obsługa geodezyjna; zbrojenie, deskowanie ustroju nośnego; betonowanie ustroju nośnego od strony Podgórza, zbrojenie i deskowanie pylonu; montaż rusztowań pod ustrój nośny; wciąganie kabli sprężających na ustroju nośnym, zasypka fundamentu H; zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów podpór tymczasowych, sprężanie ustroju nośnego od strony EDF); WD-4 (montaż rusztowań i deskowań ustroju nośnego; zbrojenie ustroju nośnego; zasypka przyczółka A); DK79 (układanie kostki);
 • Energetyka: kolizja 02SN – próba napięciowa kabla SN, lokalizacja uszkodzeń kablowych; kolizja nN, naprawa kabla średniego napięcia; Ul. Łutnia – uruchomienie instalacji oświetlenia tunelu; demontaż lamp oświetleniowych na ul. Igołomskiej;
 • Gaz: ul. Jeżynowa – czyszczenie odcinka G-H, przygotowanie gazociągu do odbioru technicznego, odbiór techniczny; EDF – prace spawalnicze króćców do balonowania, przygotowanie gazociągu do odbioru technicznego, odbiór techniczny;
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.24 – montaż płyt odciążających oraz redukcyjnych cna wpustach; KD 03.20 – naprawa uszkodzonej kanalizacji fi 400; KD 03.23 – montaż studni, montaż płyt odciążających; KZK 03.4 – likwidacja istniejącej kanalizacji; KD 03.2 – montaż kanalizacji fi 400; KD 03.3 – montaż kanalizacji fi 500;
 • Sanitarna: kolizja 04K – rozszalowanie ścian górnej głowicy syfonu oraz betonowanie, wykonanie wykładziny bazaltowej w komorze KK, zasyp z zagęszczeniem; kolizja 07K – wykop pod chudy beton w komorze KK –Mittal, wykonanie drenażu komory KK; kolizja 10K – przygotowania do połączenia kanału Mittal DN 500 PP z kanałem MPWiK;
 • Teletechnika: kontynuacja budowy kanalizacji kablowej (Orange,Tauron) ul. Igołomska, kanalizacja teletechniczna;
 • Ciepłociąg: demontaż mostku technologicznego; odtworzenie terenu po przebudowie sieci CO;

Prace wykonane w okresie 17.08.2015 - 23.08.2015

 • Drogi : nasyp – 9 154 m3; stabilizacja podłoża – 6 000 m3; ulepszenie warstw nasypu – 9 600 m2; podbudowa z kruszywa łamanego – 1 120 m2; wykop – 2 080m3; kolumny CMC – 127 szt; podbudowa bitumiczna – 2 500 m2;
 • Mosty : MD-7: (bieżąca obsługa geodezyjna; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego od strony EDF; zbrojenie i deskowanie pylonu; zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupa podpory tymczasowej, betonowanie fundamentu podpory tymczasowej; zasypka fundamentu H; betonowanie rygla BP); WD-5: (demontaż rusztowań i deskowania ustroju nośnego; iniekcja kanałów kablowych, betonowanie wnęk kablowych); WD-4 (montaż rusztowań pod ustrój nośny; iniekcja cienkowarstwowa przyczółka A; zasypka przyczółka A);
 • Energetyka : ul. Łutnia PD6 – budowa oświetlenia w obiekcie, montaż lamp oraz instalacji elektrycznej;
 • Gaz : ul. Jeżynowa – przygotowanie do prób ciśnieniowych, czyszczenie odcinka G-H; EDF – zasypywanie wykopów liniowych miejsc włączeń, prace spawalnicze króćców do balonowania;
 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.19 – montaż kanalizacji fi300, montaż studni; KD 03.20 montaż wpustów wraz z przykanalikiem, naprawa uszkodzonej kanalizacji fi 400;
 • Wodociągowa : kolizja 01W – próby ciśnieniowe;
 • Sanitarna : kolizja 04K – zbrojenie ścian górnej głowicy syfonu, betonowanie ścian górnej głowicy syfonu, wykładanie komory S5; kolizja 07K – wykonanie rurociągu z rur GRP, zasypka z zagęszczeniem rurociągu DN1000 mm, rozkuwanie istniejącej komory KK-Mittal;
 • Teletechnika : kontynuacja budowy kanalizacji kablowej (Orange,Tauron) ul. Igołomska, kanalizacja teletechniczna;
 • Ciepłociąg : zakładanie kręgów betonowych na zbiorniku schładzającym, przepięcie muf C.O.; demontaż izolacji na sieci DN500; montaż studni zaworowych i schładzających;

Prace wykonane w okresie 10.08.2015 - 16.08.2015

 • Drogi : nasyp – 6 480 m3; odhumusowanie z odwozem – 1360 m3; ulepszenie warstw nasypu – 2 380 m2; podbudowa z kruszywa łamanego – 1 400 m2; wykop – 770 m3;
 • Mosty : MD-7: (bieżąca obsługa geodezyjna; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego od strony Podgórza; zbrojenie i deskowanie pylonu; zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupa podpory tymczasowej, betonowanie fundamentu podpory tymczasowej; zasypka fundamentu H); WD-5: (sprężenie ustroju nośnego – nitka prawa; demontaż rusztowań i deskowania ustroju nośnego); WD-4 (betonowanie korpusu A, betonowanie ciosów na podporach A i D); WD-9 (wykonywanie pali); PDR2 (betonowanie segmentu 1);
 • Gaz: Kanał Południowy i ul. Igołomska – łączenie odcinków przewiertów;
 • Kanalizacja deszczowa : KD 03.19 – montaż kanalizacji fi300, montaż studni; KD 03.11 montaż studni, montaż kanalizacji fi800;
 • Wodociągowa : kolizja 01W – próby ciśnieniowe;
 • Sanitarna : kolizja 04K – wyciąganie grodzic stalowych z komory, nadbudowa studni, zbrojenie ścian górnej głowicy syfonu; kolizja 07K – wycinanie istniejącego kanału w komorze KK, wykonywane rurociągu z rur GRP; kolizja 09K – izolacja przeciwwilgociowa wylotu do rowu melioracyjnego;
 • Teletechnika: kontynuacja budowy kanalizacji kablowej (Orange,Tauron) ul. Igołomska, kanalizacja teletechniczna;
 • Ciepłociąg: demontaż izolacji na sieci C.O. Dn500; spawanie rurociągu, mufowanie złączy spawanych; zakładanie kręgów betonowych na zbiorniku schładzającym;

Prace wykonane w okresie 03.08.2015-09.08.2015

 • Drogi: nasyp – 9 510 m3; odhumusowanie z odwozem – 850 m3; ulepszenie warstw nasypu – 18 000 m2; stabilizacja podłoża – 2 500 m2; odhumusowanie z odwozem – 2 320 m3; podbudowa z KŁSM (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie) – 1 500 m2;
 • Mosty: MD-7: (bieżąca obsługa geodezyjna; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego od strony Podgórza; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego od strony EDF; zbrojenie i deskowanie pylonu; zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupa podpory tymczasowej); WD-5: (rozszalowanie belek ustroju nośnego przy ściance zaplecznej, przygotowanie do sprężania, wciąganie kabli sprężających, zbrojenie i deskowanie wnęk strefy zakotwień); WD-4 (zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka „A”); WD-9 (przygotowanie platform roboczych, wykonywanie pali); PDR2 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie ściany wlotowej, beton podkładowy na segmencie 1; betonowanie płyty dennej);
 • Energetyka: kolizja 02 SN – naprawa uszkodzeń, pomiar wyładowań niezupełnych; kolizja 01SN, 03SN – pomiar rzędnej zawieszenia przewodów SN na słupach;
 • Gaz: ul. Jeżynowa – prace wiertnicze odcinków gazociągów; EDF – gazociąg DN500 – prace włączeniowe do istniejącego gazociągu;
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.19 – montaż kanalizacji fi300, montaż studni; KD 03.11 montaż separatora, montaż osadnika;
 • Wodociągowa: kolizja 01W – próby ciśnieniowe; Gr 07 – wbijanie ścianki szczelnej;
 • Sanitarna: kolizja 04K – wykonywanie kinety ścian i stropu w komorze S5; kolizja 07K – roboty rozbiórkowe przy komorze KK; kolizja 09K – betonowanie wylotu do rowu melioracyjnego;
 • Teletechnika: kontynuacja budowy kanalizacji kablowej (Orange,Tauron) ul. Igołomska, kanalizacja teletechniczna;
 • Ciepłociąg: obsypywanie ścian zbiornika, demontaż izolacji sieci C.O. Dn500;

Prace wykonane w okresie 27.07.2015-31.07.2015 - 01.08.2015-02.08.2015

 • Drogi: nasyp – 7 214 m3; odhumusowanie z odwozem – 850 m3; wykop – 710 m3; zasyp – 380 m3; półmaterac – 1263 m3;
 • Mosty: MD-7: (zbrojenie i deskowanie Ustroju Nośnego od strony Nowej Huty przęsło „L-M” – nitka lewa; deskowanie pylonu podpora „G” – strona prawa; zbrojenie pylonu „H” – strona lewa; deskowanie i betonowanie fundamentu podpór tymczasowych od strony Nowej Huty, beton podkładowy na podporach tymczasowych od strony Podgórza, betonowanie podstawy pylonu podpora „G” – strona prawa); WD-5: (zbrojenie ustroju nośnego – nitka prawa, betonowanie ustroju nośnego nitka prawa); WD-4 (Deskowanie korpusu przyczółek „A”); WD-9 (przygotowanie platform roboczych, budowa nasypu); PDR2 (zbrojenie fundamentu ściany wlotowej, betonowanie fundamentu ściany wlotowej)
 • Energetyka: kolizja 02 SN – badanie kabli SN, naprawa uszkodzeń;
 • Gaz: ul. Jeżynowa – wykonanie komór nadania i odbioru rur przewiertowych odcinków GH oraz IJ, prace wiertnicze odcinków gazociągów; EDF – gazociąg DN500 – odcinek EF przygotowanie odcinka i dokumentacji powykonawczej do odbioru technicznego, odbiór techniczny gazociągu;
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.6 – montaż kanalizacji fi500 i fi400, montaż studni; KD 03.16 – montaż kanalizacji fi300, montaż studni; KD 03.23 – montaż kanalizacji fi300, montaż studni, montaż wpustu wraz z przykanalikiem; KD 03.2 – montaż studni, montaż kanalizacji fi300;
 • Wodociągowa: przyłącz wody schładzającej; Gr 07 – wbijanie ścianki szczelnej;
 • Sanitarna: kolizja 04K – zbrojenie i szalowanie ścian w przegłębieniu w górnej głowicy, wykonanie kinety, betonowanie masą grunton przegłębienia górnej głowicy syfonu; kolizja 09K – wykonanie chudego betonu pod wylot do rowu melioracyjnego, wycinanie kanału DN1500; kolizja 07K – betonowanie płyty dennej w wylocie do rowu melioracyjnego;
 • Teletechnika: kontynuacja budowy kanalizacji kablowej (Orange,Tauron) ul. Igołomska, kanalizacja teletechniczna;
 • Ciepłociąg: roboty związane z szalowaniem stropu zbiornika; zbrojenie stropu zbiornika schładzającego, zasypywanie rur piskiem;

Prace wykonane w okresie 20.07.2015-26.07.2015

 • Drogi: wizja terenowa pod kątem wpływu prac budowlanych na środowisko przyrodnicze; kontrola herpetologiczna i ornitologiczna; nasyp – 6 460 m3; odhumusowanie z odwozem – 1 230 m3; wykop – 2 020 m3; zasyp – 1 620 m3; ulepszenie warstw nasypu – 8 900 m3; stabilizacja podłoża – 3 500 m3; półmaterac – 1 240 m3;
 • Mosty: MD-7: (zbrojenie i deskowanie UN; montaż rusztowania pod UN; zbrojenie pylonu GP i HL, zbrojenie i betonowanie fundamentów podpór tymczasowych); WD-5: (montaż rusztowań UN – nitka prawa, zbrojenie UN nitka prawa); WD-4 (Deskowanie i betonowanie podpory C, deskowanie korpusu A); WD-9 (przygotowanie platform roboczych, budowa nasypu); PDR2 (Beton ochronny izolacji); PD6 (wykop pod fundament barier, beton podkładowy pod bariery;
 • Energetyka: kolizja 02 SN – lokalizacja uszkodzeń kablowych, naprawa uszkodzeń;
 • Gaz: ul. Ujastek/Ptaszyckiego – usunięcie kolizji z siecią gazową średniego ciśnienia DN400 – demontaże istniejących gazociągów; ul. Jeżynowa – przygotowanie odcinków czyszczenie gazociągów po wstępnych próbach ciśnieniowych; EDF – gazociąg DN500 – przygotowanie odcinka;
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.12 – montaż kanalizacji fi300; KD 03.6 – montaż kanalizacji fi600 i fi500, montaż studni; KD 03.16 – montaż kanalizacji fi300, montaż studni; KD 03.21 – montaż wpustu wraz z przykanalikiem;
 • Wodociągowa: kolizja 01W – likwidacja nieszczelności na wodociągu DN500; Gr 03 – wbijanie ścianki szczelnej; 2KS – zakończenie montażu rur osłonowych, zasyp;
 • Sanitarna: kolizja 04K – zbrojenie i szalowanie ścian w przegłębieniu w górnej głowicy, wykonanie kinety, betonowanie płyty dennej w komorze; kolizja 09K – wykonanie wykopu pod wlot do rowu melioracyjnego, montaż kolan na wylocie;
 • Teletechnika: kontynuacja budowy kanalizacji kablowej (Orange,Tauron) ul. Igołomska, kanalizacja teletechniczna;
 • Ciepłociąg: montaż rurociągu w wykopie, szalowanie ścian i stropu zbiornika, mufowanie złączy spawanych;

Prace wykonane w okresie 13.07.2015-19.07.2015

 • Drogi: wizja terenowa pod kątem wpływu prac budowlanych na środowisko przyrodnicze; kontrola herpetologiczna i ornitologiczna; nasyp – 7 980 m3; wymiana gruntu – 0 m3; odhumusowanie z odwozem – 1100 m3; wykop – 3 010 m3; zasyp – 2250 m3;
 • Mosty: MD-7: (zbrojenie i deskowanie UN; montaż rusztowania pod UN; zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego od str. Podgórza; zbrojenie pylonu GP, zbrojenie i betonowanie fundamentów podpór tymczasowych); WD-5: (rozbiórka rusztowań UN; montaż rusztowań UN – nitka prawa); WD-4 (zbrojenie i betonowanie korpusu D, zasypka fundamentu A, B, D); WD-9 (przygotowanie platform roboczych, budowa nasypu);
 • Energetyka: L. 110kV Wanda-HS2 – przełożenie przewodów i słupa; kolizja 05nN – przebudowa kolizji; kolizja 01 nN – przebudowa kolizji; kolizja 02 SN – lokalizacja uszkodzeń kablowych;
 • Gaz: Ujastek/Ptaszyckiego – usunięcie kolizji z siecią gazową średniego ciśnienia DN400; EDF – gazociąg DN500 – czyszczenie gazociągu po próbach; ul. Jeżynowa – spawanie odcinków;
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.2 – montaż studni i kanalizacji fi300; KD 03.12 – montaż kanalizacji fi300, montaż studni; KD 03.6 – tyczenie kanalizacji; KD 03.12 – montaż kanalizacji fi 300;
 • Wodociągowa: kolizja 01W – montaż bypassu z rur, zasyp; Gr 03 – Wznowienie zabijania ścianki szczelnej; 2KS – odsłonięto rury przewodowe;
 • Sanitarna: kolizja 04K – przewiert z rur (kamionkowych i stalowych) przewiertowych, wykonanie kinety w komorze, wyciąganie grodzic stalowych zabezpieczonych wykop pod rury;
 • Teletechnika: budowa kanalizacji kablowej (Orange, Tauron) ul. Igołomska;
 • Ciepłociąg: zbrojenie ścian zbiornika schładzającego, montaż rurociągu w wykopie ze spawaniem, mufowanie rurociągu; szalowanie ścian zbiornika;

Prace wykonane w okresie 06.07.2015-12.07.2015

 • Drogi: wizja terenowa pod kątem wpływu prac budowlanych na środowisko przyrodnicze; kontrola herpetologiczna i ornitologiczna; nasyp – 14 186 m3; wymiana gruntu – 484 m3; odhumusowanie z odwozem – 5 516 m3; wykop – 100 m3; zasyp – 1 529 m3; ulepszenie warstw nasypu – 5 200 m2, stabilizacja podłoża – 6 600 m2;
 • Mosty: MD-7: (zbrojenie i deskowanie UN; montaż rusztowania pod UN; zbrojenie i betonowanie fundamentu HP; zbrojenie pylonu GP, wykop pod podpory tymczasowe, izolacja fundamentu HL, betonowanie fundamentów podpór tymczasowych; betonowanie UN od str. EDF, zasypka fundamentów); WD-5: (montaż sprężenia i sprężanie UN – nitka lewa, montaż łożysk nitka prawa); WD-4 (zbrojenie podpory B i C; zbrojenie korpusu A i D, zbrojenie i betonowanie fundamentu A); WD-9 (przygotowanie platform roboczych);
 • Energetyka: Bieżanów-Płaszów/Rybitwy-Wanda – demontaż fundamentów likwidowanej linii 110kV, utylizacja odpadów likwidowanej linii; kolizja 01 nN montaż i wprowadzenie kabla do szafki oświetleniowej; kolizja 02 SN – pomiary wyładowań niezupełnych kabla; kolizja 05 nN – demontaż słupa nN;
 • Gaz: Ujastek/Ptaszyckiego – usunięcie kolizji z siecią gazową średniego ciśnienia DN400; EDF – gazociąg DN300 – badanie szczelności izolacji gazociągu po zasypaniu; ul. Giedroycia – gazociąg DN300 – badanie szczelności izolacji gazociągu; ul. Jeżynowa – spawanie odcinków;
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.2 – montaż studni i kanalizacji fi500; KD 03.23 – montaż kanalizacji fi800, fi600 i fi300; KD 03.12 – montaż studni, montaż kanalizacji fi 300; KZK 03.2 – montaż kanalizacji fi300;
 • Wodociągowa: Gr 04 – zabicie ścianki szczelnej; kolizja 01W – montaż wodociągu DN500; Gr 08 – wbicie ścianki szczelnej;
 • Sanitarna: kolizja 04K – wykop pod rury, ułożenie rur jajowych, zasypka rur;
 • Teletechnika: budowa kanalizacji kablowej (Orange, Tauron) ul. Igołomska;
 • Ciepłociąg: zbrojenie ścian zbiornika schładzającego, montaż rurociągu w wykopie ze spawaniem, mufowanie rurociągu;

Prace wykonane w okresie 22.06.2015-28.06.2015

 • Drogi: DD7 – inwentaryzacja nasypu; wizja terenowa pod kątem wpływu prac budowlanych na środowisko przyrodnicze; kontrola herpetologiczna i ornitologiczna; nasyp – 19950m3; wymiana gruntu – 2670m3; odhumusowanie z odwozem – 8800m3; wykop – 4355m3; zasyp – 1400m3; stabilizacja nasypu – 3500m2;
 • Mosty: MD-7: (zbrojenie i deskowanie UN; montaż rusztowania pod UN; zbrojenie fundamentu HP; betonowanie UN od strony Podgórza nitka prawa, betonowanie UN od strony Nowej Huty nitka prawa; zbrojenie pylonu GP, iniekcja UN od strony EDF nitka lewa); WD-5: (montaż rusztowania pod UN; deskowanie UN, zbrojenie UN, zasypka przyczółka A); PDR2: (zbrojenie, deskowanie i betonowanie segmentów); PD6: (montaż konstrukcji stalowej); WD-4 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu D; beton pokładowy na podporze A i B, wykop); PP DK79 (zasypka);
 • Energetyka: Bieżanów-Płaszów/Rybitwy-Wanda – inwentaryzacja zwisów kabli WN; kolizja 01SN i 02SN – lokalizacja uszkodzeń kablowych;
 • Gaz: ul. Ujastek/Ptaszyckiego – usunięcie kolizji z siecią gazową średniego ciśnienia DN400 – przygotowanie do odbioru technicznego, kompletacja dokumentacji powykonawczej; ul. Igołołomska – usunięcie kolizji z siecią gazową wysokiego ciśnienia DN300 – zasypka wykopów; ul. Giedroycia – zasypka oraz wykonanie próby ciśnieniowej gazociągu pomiędzy pkt. Pz 38 – Pz 40 – odcinek KL; EDF – gazociąg DN 500 – wykopy pomiędzy pkt Pz11-Pz11”;
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.25 – tyczenie wpustów, montaż studzienki wpustowej; KZK 03.4 – montaż kanalizacji fi 500, montaż studzienki wpustowej wraz z przykanalikiem; DD9 – montaż studzienki wpustowej wraz z przykanalikami; KD 03.14 – montaż studzienki wpustowej; KD 03.13 – montaż studzienki wpustowej wraz z przykanalikiem; KD 03.23 – montaż kanalizacji fi 800, montaż studni;
 • Wodociągowa: kolizja 01aW – montaż rury przewodowej DZ110; kolizja 01W – wykop kontrolny W205, montaż rurociągu DN500; Gr 02 i 03 –zabijanie ścianki szczelnej;
 • Sanitarna: kolizja 04K – wyciąganie i wbijanie grodzic stalowych na wykonanym odcinku kanalizacji, kolizja 26Ka – wykonanie spoczników, zabezpieczenie istniejącego kanału 2000x2000, wykonanie kinety, zamulanie kanału;
 • Teletechnika: budowa kanalizacji kablowej Orange, Tauron na ul. Igołomskiej;
 • Ciepłociąg: demontaż rurociągu C.O., zbrojenie płyty w zbiorniku schładzającym;

Prace wykonane w okresie 15.06.2015-21.06.2015

 • Drogi: DD7 – inwentaryzacja nasypu; wizja terenowa pod kątem wpływu prac budowlanych na środowisko przyrodnicze; kontrola herpetologiczna i ornitologiczna; nasyp – 8170m3; wymiana gruntu – 4960m3; stabilizacja platformy roboczej pod kolumny – 6430m3; odhumusowanie z odwozem – 4520m3; wykop – 2730m3; zasyp – 500m3;
 • Mosty: MD-7: (zbrojenie i deskowanie UN; montaż rusztowania pod UN; zbrojenie fundamentu GL , HL i HP; betonowanie fundamentu HL i GL;); WD-5: (montaż rusztowania pod UN; deskowanie UN, zbrojenie UN; zasypka przyczółka A); PDR2: (zbrojenie, deskowanie i betonowanie segmentów); PD6: (montaż konstrukcji stalowej); WD-4 (wykonywanie pali DSM, wykop, beton podkładowy na podporze D); PP DK79 (zasypka);
 • Energetyka: L.110kV Wanda-HS7 i L.110kV Bieżanów-Płaszów Rybitwy-Wanda - montaż przewodów roboczych i odgromowych w przęsłach 20A-20/21A do 24A-25A; kolizja 01 SN – przebudowa kolizji;
 • Gaz: przebudowa gazociągu w/c DN300 Węgrzce-Huta ACM;
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.6 – montaż kanalizacji fi 500 i fi 600, montaż studni; KZK 03.4 – montaż kanalizacji fi 500, montaż studni; kolizja KD 03.23 – montaż kanalizacji fi 300, montaż studni;
 • Wodociągowa: kolizja 01aW DZ110 – montaż od W4-2m do Z14-9m; kolizja 01W DN500 – montaż od W4+2m do W3+2m; kolizja 1KS – montaż rurociągu;
 • Sanitarna: kolizja 04K – zasyp rur 1200x1800 wraz z zagęszczeniem, wykonanie chudego betonu, kolizja 26Ka – przepięcie kanalizacji w istniejącej studni;
 • Teletechnika: budowa kanalizacji kablowej Orange, Tauron na ul. Igołomskiej;
 • Ciepłociąg: spawanie rurociągu, demontaż rurociągu C.O.;

Prace wykonane w okresie 08.06.2015-14.06.2015

 • Drogi: DD7 – wykonywanie nasypu; DD8 – wymiana gruntu; ul. Nad Drwiną – zasyp 3780 m3; łącznica Ł3 – wymiana gruntu 1940 m3; nasyp – 11020 m3; półmaterac – 2340 m3; odhumusowanie z odwozem – 8380 m3; wykop z odwozem – 2990 m3; DK79 – wymiana gruntu 800 m3 i korytowanie; wizja terenowa pod kątem wpływu prac budowlanych na środowisko przyrodnicze; kontrola herpetologiczna i ornitologiczna; ul. Giedroycia – wykop 480 m3;
 • Mosty: MD-7: (zbrojenie i deskowanie UN; montaż rusztowania pod UN; sprężanie rygla EP; zbrojenie fundamentu GL i HL; wykop na podporze HP; skuwanie głowic pali na podporze HP; sprężanie UN od strony Podgórza; izolacja cienka fundamentów); WD-5: (montaż rusztowania pod UN; deskowanie UN; izolacja cienka betonu; montaż łożysk); PDR2: (zbrojenie i deskowanie konstrukcji; betonowanie segmentu); PD6: (zasypka; montaż konstrukcji stalowej); WD-4 (wykonywanie pali DSM); PP DK79 (zasypka);
 • Energetyka: L.110kV Wanda-HS7 i L.110kV Bieżanów-Płaszów Rybitwy-Wanda - montaż w poziomie słupów, zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów, montaż przewodów odgromowych i roboczych; kolizja 02 nN – przebudowa kolizji;
 • Gaz: usunięcie kolizji z siecią gazową wysokiego ciśnienia DN300;
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.3 – montaż kanalizacji fi400, fi500 i fi300, montaż studni; KD 03.23 – montaż kanalizacji fi500, montaż studni;
 • Wodociągowa: kolizja 01W - Montaż rurociągu DN500; kolizja 06W – przepięcie wodociągu DZ160, montaż hydrantu; kolizja 1KS – montaż rurociągu DZ90;
 • Sanitarna: kolizja 26Ka - wykop, ułożenie rury DN600, zasypka z zagęszczeniem; kolizja 04K – zasyp rur 1200x1800 wraz z zagęszczeniem, zabijanie grodzic stalowych; kolizja 10K – wykonanie odkrywek;
 • Teletechnika: budowa kanalizacji kablowej Orange, Tauron na ul. Igołomskiej;
 • Ciepłociąg: wykonanie wykopu, prace ziemne, demontaż rurociągu CO;

Prace wykonane w okresie 01.06.2015-07.06.2015

 • Drogi: wymiana gruntu (zasyp ul. Nad Drwiną/DD2) – 4100 m3; wymiana gruntu (Łącznica Ł3) – 2600 m3; nasyp (km 1+864-2+135) – 4740 m3; nasyp (km 2+400) – 4080 m3; materac – 890 m3; półmaterac – 980 m3; odhumusowanie z odwozem – 3800 m3; wykop z odwozem (DK79) – 1350 m3; DD8 – wymiana gruntu; DD7 – wykonywanie nasypu; wizja terenowa pod kątem wpływu prac budowlanych naśrodowisko przyrodnicze; kontrola herpetologiczna i ornitologiczna;
 • Mosty:
  • MD-7: (zbrojenie, deskowanie UN i betonowanie UN; beton podkładowy na podporze GL; zbrojenie fundamentu GL, HL; zbrojenie i betonowanie rygla KP; skuwanie głowic pali na podporze GL; wbijanie pali pod podpory tymczasowe; wykop na podporze H);
  • WD-5: (montaż rusztowania pod UN);
  • PDR2: (zbrojenie i betonowanie płyty dennej);
  • PD6: (izolacja cienka betonu, zasypka);
  • PP DK79: (Montaż konstrukcji stalowej);
  • WD-4 (przygotowanie platform roboczych pod wykonanie pali DSM);
 • Energetyka: L.110kV Wanda-HS7 i L.110kV Bieżanów-Płaszów Rybitwy-Wanda - demontaż słupów, montaż w poziomie słupów;
 • Kanalizacja deszczowa: budowa studni, budowa kanalizacji fi 400 i fi 500; montaż wpustów;
 • Sanitarna: kolizja 26Ka - wykop, montaż fi 600; kolizja 07K - wykop, montaż fi 1000;
 • Teletechnika: budowa 5-otworowej kanalizacji kablowej (Orange, Tauron);
 • Ciepłociąg: wykonanie wykopu, prace ziemne;
 • Wodociąg: kolizja 01W – montaż DN500;

Prace wykonane w okresie 25.05.2015-31.05.2015

 • Drogi: wykonanie objazdu Giedroycia - podbudowa z kruszywa , podbudowa bitumiczna, warstwa ścieralna; zasyp – 4180 m3; wymiana gruntu W. Rybitwy – 2240 m3; zdjęcie humusu – 8080 m3; stabilizacja podłoża – 1400 m3; półmaterac – 3930 m3; nasyp – 7135 m3, kontrola herpetologiczna i ornitologiczna; wizja terenowa pod kątem wpływu prac budowlanych na środowisko przyrodnicze;
 • Mosty:
  • MD-7: (zbrojenie, deskowanie UN; zbrojenie i betonowanie rygla EP; zbrojenie i betonowanie fundamentu GP; wbijanie pali - podpora H; zbrojenie fundamentu HL; iniekcja kanałów kablowych; zbrojnie rygla KP; zbrojenie i betonowanie skrzydła NP);
  • WD-5: (zbrojenie i betonowanie przyczółka AP; montaż rusztowania pod UN);
  • PDR2: (Betonowanie ściany dennej, betonowanie segmentów); PD6: (zbrojenie i betonowanie fundamentu);
  • PP DK79: (Montaż konstrukcji stalowej);
 • Energetyka: L.110kV Wanda-HS7 i L.110kV Wanda-HS2 - demontaż słupów; kolizja 03 SN - montaż kabla; kolizja 01 SN - zgrzewanie rur;
 • Gaz: Ujastek/Ptaszyckiego – Usunięcie kolizji z siecią gazową średniego ciśnienia DN400; EDF/Igołomska – usunięcie kolizji z siecią gazową wysokiego ciśnienia DN300;
 • Kanalizacja deszczowa: budowa studni, budowa kanalizacji fi 400;
 • Sanitarna: kolizja 26Ka - wykop, montaż fi 600; kolizja 07K - wykop, montaż fi 1000;
 • Teletechnika: budowa 5-otworowej kanalizacji kablowej (Orange, Tauron);
 • Ciepłociąg: wykonanie wykopu, prace ziemne;

Prace wykonane w okresie 18.05.2015-24.05.2015

 • Drogi: (Wymiana gruntu: zasyp - 4030m3, węzeł Rybitwy wymiana gruntu - nasyp - 5130m3, odhumuswanie z odwozem – 4700m3; półmaterac - 3670m3);
 • Mosty: MD-7: [(zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego; zbrojenie rygla EP, JP; zbrojenie fundamentu G; skuwanie głowic pali; wykop na podporze H, betonowanie ciosów i wnęk po sprężaniu; betonowanie ustroju nośnego od strony Nowej Huty przęsło MN nitka lewa – etap II, betonowanie UN od strony Podgórza – dalszy etap; betonowanie rygla JP; beton podkładowy podpora HL; wykonywanie pali na podporze H -19szt), WD-5 (zbrojenie korpusu AP, betonowanie korpusu AL), PDR2 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie ściany wylotu, beton podkładowy, zbrojenie płyty dennej), PD-6 (zbrojenie fundamentu); PP DK79 (montaż konstrukcji stalowej);
 • Energetyka: roboty ziemne, demontaż i stawianie słupów, kolizja 03SN –przebudowa kolizji;
 • Gaz: Ujastek/Ptaszyckiego – Usunięcie kolizji z siecią gazową średniego ciśnienia DN400; EDF/Igołomska – usunięcie kolizji z siecią gazową wysokiego ciśnienia DN300;
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.24 – montaż kanalizacji fi300, montaż studni i wpustu; KZK 03.6 –, montaż kanalizacji fi 400, montaż studni; kolizja 03.21 montaż studni, montaż kanalizacji fi 400;
 • Wodociąg: kolizja 01W – montaż zasuwy i rurociągu DN500; kolizja 06W – montaż rurociągu Dn500; kolizja 02W – demontaż istniejącego rurociągu DN400, montaż rurociągu; kolizja 11aW – Przepięcie węzła 69.3;
 • Sanitarna: kolizja 04K – betonowanie płyt dennych; kolizja 10K – wykop, wykonanie podbudowy i płyty dennej; kolizja 26Ka – wykop, wykonywanie rurociągu DN600; kolizja 07K – wykonywanie odkrywek; kolizja 09K – wykop, podbudowa pod kanał;
 • Teletechnika: budowa 5-otworowej kanalizacji kablowej (Orange, Tauron); montaż studni;

Prace wykonane w okresie 11.05.2015-17.05.2015

 • Drogi: (Wymiana gruntu: wykop - 6330m3, zasyp - 4530m3, węzeł Rybitwy wymiana gruntu - 2150m3, nasyp - 6130m3, odhumuswanie z odwozem – 8230m3; półmaterac -1100m3; odhumusowanie i wykonywanie podbudowy z kruszywa - ul. Giedroycia – bajpas; DD7 - stabilizacja podłoża spoiwami hydraulicznymi, wizja terenowa pod kątem wpływu prac budowlanych na środowisko przyrodnicze, kontrola herpetologiczna i ornitologiczna; DD8 i DD9 wykonywanie nasypu);
 • Mosty: MD-7: [(zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego; zbrojenie fundamentu G; skuwanie głowic pali na podporze G; betonowanie rygla EL; zbrojenie rygla JP; wbijanie pali na podporach tymczasowych i na podporze G; zbrojenie i betonowanie skrzydła zewnętrznego NL, betonowanie ustroju nośnego A-B nitka lewa etap II), WD-5 (zbrojenie i betonowanie filarów C, zbrojenie i deskowanie przyczółka AL.), PDR2 (zbrojenie i deskowanie ściany wylotu), PD-6 (zbrojenie i betonowanie fundamentu);
 • Energetyka: kolizja 05nN – przebudowa kolizji; kolizja 06nN – przebudowa kolizji; kolizja 04nN – przebudowa kolizji; kolizja 03SN – montaż kabla;
 • Gaz: Ujastek/Ptaszyckiego – Usunięcie kolizji z siecią gazową średniego ciśnienia DN400; EDF/Igołomska – usunięcie kolizji z siecią gazową wysokiego ciśnienia DN300;
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.23 – montaż kanalizacji fi300, montaż studni; KZK 03.6 – montaż studni S298, montaż kanalizacji fi 400;
 • Wodociąg: kolizja 01W – montaż rurociągu DN500, montaż zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego Dn50; kolizja 02W – montaż Dn400, kolizja 11aW – przepięcie węzła 69.3;
 • Sanitarna: kolizja 04K -wykop komora S3,S4,S5, wykonanie chudych betonów w komorach; kolizja 09K – roboty przygotowawcze na kanale DN 1500; kolizja 10k – wykop, nadbudowa studni Ks4, wykonanie rurociągu DN 500; kolizja 26Ka – Zgrzewanie kolektorów zrzutowych do pomp, zabijanie ścianki ścianki szczelnej;
 • Teletechnika: budowa 5-otworowej kanalizacji kablowej (Orange, Tauron); montaż studni;

Prace wykonane w okresie 04.05.2015-10.05.2015

 • Drogi: (Wymiana gruntu: wykop - 11440m3, zasyp - 3650m3, zdjęcie humusu - 7360m3, nasyp - 4950m3, odhumuswanie i wykonywanie podbudowy z kruszywa - ul. Giedroycia - bajpas),
 • Mosty: MD-7: [zbrojenie, deskowanie i betonowanie UN od str. Podgórza; montaż kabli i sprężanie rygla podpora DP; betonowanie stefy zakotwień rygiel DP, zbrojenie rygla EL, wbijanie pali na podporze G, skuwanie głowic pali, beton podkładowy na podporze G, wbijanie pali pod podpory tymczasowe, betonowanie rygla KL, betonowanie skrzydła zew. NP]; WD-5 [betonowanie filarów B i C; betonowanie korpusu DP], PDR-2 [zbrojenie fundamentu], PD-6 [Beton podkładowy i zbrojenie fundamentu]),
 • Energetyka: kolizja 02SN - montaż linii kablowej; kolizja 03 nN (przebudowa kolizji, montaż słupów);
 • Gaz: przebudowa gazociągu DN300 i DN500;
 • Kanalizacja deszczowa: budowa: KD 3.23 fi300 i fi500;
 • Wodociąg: budowa: kolizja 7.1W, kolizja 01W DN500;
 • Sanitarna: kolizja 04K -wykop komora S3,S4,S5; kolizja 07K - wykop, montaż rury DN 1000, kolizja 10K - montaż studni i rur, kolizja 26 Ka - demontaż igłofiltrów;
 • Teletechnika: budowa 5-otworowej kanalizacji kablowej (Orange, Tauron);

Prace wykonane w okresie 20.04.2015-26.04.2015

 • Drogi: Inwentaryzacja wymiany gruntu – pomiar ciągły, wymiana gruntu: roboty ziemne - DD9, roboty przygotowawcze, zdjęcie humusu, wymiana gruntu, korytowanie - DD7; wykop – 7100 m3 (ul. Nad Drwiną), zasyp – 6300 m3 (ul. Nad Drwiną); nasyp – 2870 m3; odhumusowanie z odwozem –15890 m3; wzmocnienie podłoża materac – 2600 m3 (km 3+080-3+175); wizja terenowa pod kątem wpływu prac budowlanych na środowisko przyrodnicze, kontrola herpetologiczna.
 • Mosty: MD-7 (bieżąca obsługa geodezyjna; montaż rusztowań, deskowań i zbrojenia ustroju nośnego; zbrojenie i deskowania rygla podpory DP; betonowanie rygla JL; zbrojenie i betonowanie filara EP; deskowanie filara KP; deskowanie, zbrojenie i betonowanie skrzydła wewnętrznego podpory NL.; sprężanie rygla podpory DL; wykop na podporze G; montaż osłonek na ustroju nośnym; wbijanie pali na podporze G i H – 137 szt.); WD-5 (izolacja fundamentu A, deskowanie i betonowanie fundamentu C, deskowanie korpusu przyczółka D); PDR-2 (zapłukiwanie igłofiltrów, wypompowywanie wody, zbrojenie fundamentu); PD-6 (wykop)
 • Energetyka: inwentaryzacje/tyczenia kolizji; kolizja 03 SN – (wykop pod budowę linii kablowej SN – 200m); L110kV Bieżanów-Płaszów Rybitwy-Wanda: (wykopy pod fundamenty, betonowanie fundamentu); kolizja 02 SN (wykop pod budowaną linię kablową SN);
 • Gaz: EDF/Igołomska – usunięcie kolizji z siecią gazową wysokiego ciśnienia DN300 – spawanie rur przewodowych DN300, izolowanie połączeń spawanych, montaż gazociągu na odcinku Pz34-Pz35-Pz36 – 54m, Pz19-Pz20 – 27m; Ujastek/Ptaszyckiego: usunięcie kolizji z siecią średniego ciśnienia DN400;
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.15 (montaż elementu dennego i studni S 313 i S 312, montaż wpustu); KZK 03.3 (przygotowanie i zamulenie kolektora Dn 1800 – 140m); KD 03.23 (montaż kanalizacji fi 300 i fi 800, montaż studni);
 • Wodociąg: kolizja 02W (Nad Drwiną) – wykonanie próby ciśnienia; kolizja 11 aW – wykonanie próby ciśnienia; kolizja 01W – montaż rurociągu DN500 – 114m, montaż rurociągu DN200 i DN500;
 • Sanitarna: kolizja 04K – wykop S3, S4, S5, wykonanie wypasu DN 1000mm; kolizja 26Ka – wpłukiwanie igłofiltrów, wiercenie studni głębinowych, odkrywki istniejących kanałów; kolizja 07K – roboty przygotowawcze, odkrywki, wykop montaż rury DN 1000 i studni;
 • Teletechnika: Igołomska/Jeżynowa - prace związane z przebudową kanalizacji teletechnicznej; ul. Igołomska – budowa 5-otworowej kanalizacji kablowej (Orange, Tauron);

Prace wykonane w okresie 27.04.2015-03.05.2015

 • Drogi: Inwentaryzacja odhumusowania – pomiar ciągły, wymiana gruntu - DD9, DD7 - korytowanie, wykop – 4280 m3 (ul. Nad Drwiną), zasyp – 5000 m3 (ul. Nad Drwiną); nasyp – 3550 m3; odhumusowanie z odwozem –9830 m3; wizja terenowa pod kątem wpływu prac budowlanych na środowisko przyrodnicze, kontrola herpetologiczna i ornitologiczna, ul. Giedroycia – roboty przygotowawcze.

 • Mosty: MD-7 (bieżąca obsługa geodezyjna; zbrojenie i betonowanie rygla podpory DP, wykop na podporze G, deskowanie, zbrojenie i betonowanie filara KP, zbrojenie i deskowanie rygla KL, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, montaż kabli sprężających na ustroju nośnym, deskowanie skrzydła zewnętrznego NP., wbijanie pali na podporze G – 82 szt, betonowanie ustroju nośnego od strony EDF nitka lewa); WD-5 (zbrojenie i betonowanie filarów B, zbrojenie filarów C, rozszalowanie korpusu DL i szalowanie korpusu DP); PDR-2 (wypompowywanie wody, betonowanie fundamentu wylotowego); PD-6 (wykop, beton podkładowy)

 • Energetyka: Inwentaryzacja kolizji, betonowanie fundamentu słupa na stanowisku 21A, montaż poziomy słupów na stanowisku 20/21A, 21A; wykop pod budowę linii kablowej SN – kolizja 02 SN, montaż kabla;

 • Gaz: EDF/Igołomska – usunięcie kolizji z siecią gazową wysokiego ciśnienia DN300 – spawanie rur przewodowych DN300, izolowanie połączeń spawanych, montaż gazociągu na odcinku Pz36-Pz37– 80m; Ujastek/Ptaszyckiego: usunięcie kolizji z siecią średniego ciśnienia DN400; inwentaryzacja gazociągu – EDF; Kanalizacja deszczowa: KD 03.23 (montaż kanalizacji fi 500, montaż studni);

 • Wodociąg: kolizja 01W – montaż rurociągu DN500, montaż kanału DN200; kolizja 06W – montaż wodociągu DZ160;

 • Sanitarna: kolizja 04K – wykop S3, S4, S5, wykonanie wypasu DN 1000mm; kolizja 26Ka – wiercenie studni głębinowych; kolizja 07K – wykop, montaż rury i zasyp;

 • Teletechnika: ul. Igołomska – budowa 5-otworowej kanalizacji kablowej (Orange, Tauron);

Prace wykonane w okresie 13.04.2015-19.04.2015

 • Drogi: Inwentaryzacja wymiany gruntu – pomiar ciągły, wymiana gruntu: wykop DD9, zasyp DD8; wykop – 6510 m3 (ul. Nad Drwiną), zasyp – 4700 m3 (ul. Nad Drwiną), I warstwa nasypu (km 3+510-3+550) – 1700 m3; nasyp – (km 1+864-2+134) – 3740 m3; odhumusowanie z odwozem –13080 m3; wizja terenowa pod kątem wpływu prac budowlanych na środowisko przyrodnicze, kontrola herpetologiczna, tyczenie reperów do pomiaru osiadań nasypów.
 • Mosty: MD-7 (bieżąca obsługa geodezyjna, montaż rusztowań i deskowań pod ustrój nośny, zbrojenie i deskowania rygla podpory DL, JL, betonowanie rygla DL, zbrojenie, deskowanie i betonowanie filara EL, zbrojenie filara EP, deskowanie i betonowanie filara KL, deskowanie i zbrojenie skrzydła wewnętrznego podpory NL., betonowanie ciosów podłożyskowych przyczółek NP., wykop na podporze H, wbijanie pali na podporze G i H – 81 szt.), WD-5 (zbrojenie i betonowanie fundamentu A, rozdeskowanie fundamentu B, izolacja fundamentu B, zasypka fundamentu B, deskowanie korpusu przyczółka D), PD-6 (Wykonywanie pali);
 • Energetyka: kolizja SN ul. Łutnia – montaż przepustu pod S-7 – 2x64m, tyczenie kolizji, wykop pod budowę linii kablowej SN – 220 m (kolizja 03 SN), kolizja 01nN i 05 nN – montaż słupa – 2szt, kolizja 03 SN – wykop pod budowę linii kablowej SN.; fundament 20A L. 110kV – roboty ziemne, wylewanie ławy.
 • Gaz: Elektrociepłownia – usunięcie kolizji z siecią gazową wysokiego ciśnienia DN300, DN500 – spawanie rur przewodowych DN300, izolowanie połączeń spawanych – 68 mb; Ujastek/Ptaszyckiego – usunięcie kolizji z siecią gazową średniego ciśnienia DN400; EDF/Igołomska – usunięcie kolizji z siecią gazową wysokiego ciśnienia DN300 – spawanie rur przewodowych DN300, izolowanie połączeń spawanych, montaż gazociągu na odcinku Pz2-Pz3, Pz6-Pz7, wykonanie przewiertu rurą DN500 pod drogą dojazdową do huty.
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.23 ul. Ptaszyckiego – montaż kanalizacji fi 300 - 27 mb, montaż studni S 267.2, montaż wpustu z przykanalikiem Wp290; KD 03.21 – montaż kanalizacji fi 400, 72 mb, montaż studni S 224, S225; wykonanie wykopu pod studnie s173, wykonanie elementu dennego – KD 03.13 ul. Igołomska; tyczenie kanalizacji, KZK 03.4 ul. Ptaszyckiego – montaż studni i kanalizacji,
 • Wodociąg: kolizja 02W (Nad Drwiną) – montaż hydrantu nadziemnego DN80; kolizja 01W – montaż rurociągu DN500 żeliwo sferoidalne na odcinku od W133 do W134, zasyp, zagęszczenie wykonanego wodociągu; kolizja 11 aW – wykonanie wykopu pod rurę osłonową dz219 stal; kolizja 06W – montaż rurociągu dz160 SDR11 na odcinku od Z4+15m do Z3.2, zasyp zagęszczenie wykonanego wodociągu.
 • Sanitarna: kolizja 04K – zabijanie ścianki szczelnej odcinek S5-S9, wykonanie bypasu DN 1000mm; kolizja 26Ka – zapłakiwanie igłofiltrów, niwelacja terenu.
 • Teletechnika: przebudowa kanalizacji teletechnicznej (1+100);

Prace wykonane w okresie 30.03.2015-05.04.2015

 • Drogi: Inwentaryzacja wymiany gruntu – pomiar ciągły, wymiana gruntu: zasyp (1+864-2+130) – 2200m3, węzeł Rybitwy – zasyp – 1500m3, DD3/ul. Nad Drwiną – 500m3; wykop-węzeł Rybitwy- 2900m3; wykop- ul. Nad Drwiną/DD3 – 3100m3; w-wa odcinająca 1+864-2+135 – 2500m3; przegląd oznakowania, wizja terenowa pod kątem wpływu na środowisko przyrodnicze, kontrola ornitologiczna i herpetologiczna.
 • Mosty: MD-7 (bieżąca obsługa geodezyjna, przygotowanie podłoża pod ustrój nośny, montaż rusztowań pod ustrój nośny, montaż deskowania ustroju nośnego, deskowanie i zbrojenie rygla podpory DL, zbrojenie filara EL, wykopy na podporze H, zbrojenie i betonowanie filara JP, zbrojenie i betonowanie przyczółka NP., wbijanie pali na podporach G i H), WD-5 (Wykopy na podporze A, zbrojenie i betonowanie fundamentu D);
 • Energetyka: kolizja 01 SN - ułożenie kabla 270 m.
 • Gaz: przebudowa gazociągu w/c DN300 Popielnik-Huta ACM – 77m;
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.23 montaż kanalizacji fi 500 – 37 m; KD 03.21 montaż kanalizacji fi 400 – 28 m.
 • Wodociąg: kolizja 01W – montaż rurociągu DN500 – 35 m; kolizja 02W DN400 – montaż rurociągu – 64,5 m;
 • Sanitarna: wykop pod komorę S1, S2; zabijanie ścianki szczelnej komora S3, S4, S5; wykonanie wypasu DN1000,

Prace wykonane w okresie 23.03.2015-29.03.2015

 • Drogi: Inwentaryzacja wymiany gruntu – pomiar ciągły, wymiana gruntu: 3200 m3 - (1+864-2+130), zasyp – 3700 m3 (1+864-2+130), węzeł Igołomska: wykop 2700 m3, zasyp 500 m3, zdjęcie humusu 2+800-3+080 – 4900 m3, w-wa odcinająca 2+800-2+880 – 2000 m3, w-wa odcinająca – 3+080-3+175 – 3375 m3, w-wa nasypu – odcinek próbny 2+135-2+197 – 1600 m3, przegląd oznakowania, wizja terenowa pod kątem wpływu na środowisko przyrodnicze, kontrola ornitologiczna i herpetologiczna.
 • Mosty: MD-7 (bieżąca obsługa geodezyjna, przygotowanie podłoża pod ustrój nośny między podporami A-B, zbrojenie i betonowanie filara D, wykop na podporze G, zbrojenie, deskowanie i betonowanie filara JL, zbrojenie i deskowanie filara JP, zbrojenie filara KL, montaż łożyska podpora ML, zbrojenie i deskowanie korpusu NP, deskowanie i betonowanie ciosów korpusu NL, montaż rusztowań pod ustrój nośny, zasypka fundamentów), WD-5 (wykopy na podporach A, B, C i D, beton podkładowy na podporach B, C i D, zbrojenie fundamentu D);
 • Energetyka: kolizja 01 SN – wykop pod kable 370 m, ułożenie kabla 1100 m, przewieszenie przewodów na słupach 2/IIA i 2/II L.110kV Wanda-HS5t2/Wanda-HS6t2 .
 • • Gaz: prace przy przebudowie gazociągu s/c DN 400 PE 88,5 m; przebudowa gazociągu w/c DN300 Węgrzce-Huta ACM 40 m; przebudowa gazociągu w/c DN300 Popielnik-Huta ACM – 40m; przebudowa gazociągu w/c DN500 Węgrzce-Zederman 80 m;
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.23 montaż kanalizacji fi 500 – 57 m; KD 03.23 montaż kanalizacji fi 300 – 48 m; KD 03.21 montaż kanalizacji fi 400 – 54 m.
 • Wodociąg: kolizja 01W – montaż rurociągu DN500 – 108,5 m.
 • Sanitarna: wykop pod komorę S1, S2; zabijanie ścianki szczelnej komora S3, S4, S5.

Prace wykonane w okresie 16.03.2015-22.03.2015

 • Drogi: Inwentaryzacja wymiany gruntu – pomiar ciągły, odwóz hałd materiału – 4100 [m3], naprawa drogi technologicznej, wizja terenowa pod katem wpływu prac budowlanych na środowisko przyrodnicze, kontrola ornitologiczna i herpetologiczna, wymiana gruntu – wykop 6400 [m3] (km 1+864-2+130), zasyp 5000 [m3] (km 1+864-2+130), prace porządkowe – zaplecze, odcinek 3.4 – usunięcie humusu, rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych – węzeł Rybitwy, tyczenie przeciwskarp.
 • Mosty: MD-7 (zbrojenie: [filar DL, JL, KL, skrzydła zewnętrznego AL, korpusu NP]; betonowanie skrzydła zewnętrznego AL., betonowanie filara DL, LP, betonowanie korpusu NL, montaż rusztowań pod ustrój nośny, zasypka fundamentów, wykopy na podporze G), WD-5 Wykonywanie pali – 160 szt;
 • Energetyka: kolizja 01 SN – wykop pod kable – 300 m, tyczenie kolizji.
 • Gaz: Ujastek/Ptaszyckiego – usunięcie kolizji z Siecia gazową średniego ciśnienia DN400, elektrociepłownia – usunięcie kolizji z siecią gazową wysokiego ciśnienia DN300, DN500 – spawanie rur przewodowych DN300, izolowanie połączeń spawanych,montaż gazociągu na odcinku Pz15-Pz16 – 85 m, montaż gazociągu na odcinku Z1-Pz2 – 30 m; inwentaryzacja gazociągu.
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.23 ul. Ptaszyckiego – montaż kanalizacji fi 500 – 63 [m], fi 300 – 24 [mb]; montaż studni, kanalizacji fi 300 i fi 400 – KD 03.20;
 • Wodociąg: kolizja 01W – magistrala Dn 500, montaż rurociągu W31-W33 – kolizja z wod. Fi 150 w ul. Bardosa; kolizja 06W – wykonanie przejścia Dz 160 w ul. Badrosa odcinek Z11 – Z10 w rurze ochronnej , przygotowanie do usunięcia kolizji dn 500 z dn 150, montaż rurociągu dz160 SDR11 na odcinku od Z3.2 do Z3.1, montaż węzła połączeniowego Z3.2, zasyp, zagęszczenie wykonanego wodociągu; EDF kolizja 02W – przygotowanie rury osłonowej dz323 do montażu, wykonanie rozkopu pod rurę osłonową dz323x10.
 • Sanitarna: Inwentaryzacja istniejącej kładki przy kanale południowym – kolizja z komorą S2 KS MPWiK 04K; kolizja 04K – zabijanie ścianki szczelnej komora S2, kolizja 10K – wykop komora KK.

Prace wykonane w okresie 09.03.2015-15.03.2015

 • Drogi: Inwentaryzacja wymiany gruntu – pomiar ciągły, odwóz hałd humusu – 2500 [m3], objazd ul. Łutnia – wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie przeglądu oznakowania, naprawa drogi technologicznej, wizja terenowa pod katem wpływu prac budowlanych na środowisko przyrodnicze, kontrola ornitologiczna, wymiana gruntu – wykop 975 [m3] (km 3+510-3+550), wykop 4400 [m3] (1+864-2+130), zasyp 3250 [m3] (km 3+510-3+550), zasyp 2500 [m3] (1+864-2+130), ul. Giedroycia – tyczenie bajpasu, roboty tyczeniowe, prace porządkowe – zaplecze.
 • Mosty: MD-7 (zbrojenie: [fundamentu DP, JP, filar DL, MP, JL, skrzydła zewnętrznego korpusu AP, korpusu NL]; betonowanie słupa MP, ML, betonowanie fundamentu DP, JP, betonowanie skrzydła zewnętrznego korpusu AP, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory AP, wbijanie ścianek szczelnych na podporze G, izolacja betonu fundamentów, zasypki fundamentów, wbijanie pali próbnych na podporze G, deskowanie ustroju nośnego);
 • Energetyka: kolizja 02 SN – wykop pod kable, inwentaryzacja kolizji; kolizja 01 SN – prace przygotowawcze do demontażu kabla, wykop pod demontaż kabla, demontaż kabla – 275 [m]; L.110kV Wanda-HS5t2/Wanda-HS6t2 – przewieszenie przewodów na słupach 2/IIA i 2/II.
 • Gaz: Ujastek/Ptaszyckiego – usunięcie kolizji z Siecia gazową średniego ciśnienia DN400, elektrociepłownia – usunięcie kolizji z siecią gazową wysokiego ciśnienia DN300, DN500 – spawanie rur przewodowych DN300, izolowanie połączeń spawanych, wykonanie przewiertu pilotażowego na odcinku Pz8-Pz9: 337 [m], inwentaryzacja gazociągu.
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.23 – tyczenie odwodnienia, tyczenie wpustów; KD 03.23 ul. Ptaszyckiego – montaż kanalizacji fi 500 – 46 [m], montaż studni; montaż kanalizacji fi 300, tyczenie kanalizacji KD 03.21, tyczenie separatorów; montaż studni – KD 03.20
 • Wodociąg: kolizja 01W – magistrala Dn 500, montaż rurociągu W31-W33 – kolizja z wod. Fi 150 w ul. Bardosa; kolizja 06W – wykonanie przejścia Dz 160 w ul. Badrosa odcinek Z11 – Z10 w rurze ochronnej , przygotowanie do usunięcia kolizji dn 500 z dn 150, inwentaryzacja kolizji.
 • Sanitarna: Mittal (DK79-Płn.) km: 1+000-1+480 – tyczenie komory KK (wewnętrzne krawędzie ścian, kolizja 10K – droga technologiczna, odkrywki, wykop komora KK; kolizja 04K – drogi technologiczne, place manewrowe, zabijanie ścianki szczelnej komora S1; tyczenie kolizji z siecią kanalizacyjną MPWiK – 04K.

Prace wykonane w okresie 02.03.2015-08.03.2015

 • Drogi: Wymiana gruntu 3+080-3+175 j.L.: wykop: 3200 m3, zasyp: 4388 m3; 3+510-3+550 wykop: 2650 m3, zasyp: 1200 m3, inwentaryzacja wymiany gruntu – pomiar ciągły; roboty utrzymaniowe – droga technologiczna, podbudowa bitumiczna – objazd ul. Łutnia; wizja terenowa pod kątem wpływu prac na środowisko przyrodnicze;
 • Mosty: MD-7 (zbrojenie, i betonowanie skrzydła wew. AP, beton podkładowy DP, wykopy pod fundamenty, zbrojenie fundamentu DP, zbrojenie filara DL, zbrojenie i betonowanie fundamentu EP, wbijanie ścianek szczelnych na podporze G i H, skuwanie głowic pali, zbrojenie i betonowanie fundamentu J, betonowanie filara LL, zbrojenie filara ML, zbrojenie korpusu NL, izolacja cienka fundamentów, wbijanie pali);
 • Energetyka: inwentaryzacja przewiertu energ., kolizja 02 SN budowa linii kablowej.
 • Gaz: przebudowa gazociągu: w/c DN300 Węgrzce-Huta ACM, DN300 Popielnik-Huta ACM, DN500 Węgrzce-Zederman.
 • Kanalizacja deszczowa: KD 03.23 ul. Ujastek/Ptaszyckiego - montaż studni, kanalizacji;
 • Wodociąg: wykonywanie kolizji: EC 03w, 02w, 01w,sieć rozdzielcza wod-kan 10w, 12w, 06w, magistrala MPWiK 01W;
 • Sanitarna: kolizja 04K – drogi technologiczne, place manewrowe;

Prace wykonane w okresie 23.02.2015-01.03.2015

 • Drogi: Wymiana gruntu 3+080-3+175 j.L.: wykop: 2288 m3, zasyp: 2700 m3; inwentaryzacja wymiany gruntu – pomiar ciągły; roboty utrzymaniowe – droga technologiczna, roboty przygotowawcze – objazd ul. Łutnia; wizja terenowa pod kątem wpływu prac na środowisko przyrodnicze;
 • Mosty: MD-7 (betonowanie fundamentu EL, KP; betonowanie korpusu AP; demontaż deskowania filara CP; skuwanie głowic pali na podporze EL, EP; wbijanie ścianek szczelnych na podporze H; wykopy na podporze DP, J, E; przygotowanie platformy roboczej na podporze G; beton podkładowy na podporze JP, JL, EP; zbrojenie fundamentu EL, KL, KP; naprawa fundamentu N; deskowanie, zbrojenie i betonowanie skrzydła wewnętrznego AL; zbrojenie filara LP; izolacja cienka fundamentów, zasypki fundamentów); WD-5 (przygotowanie platform roboczych pod podpory A, B, C, D; wzmocnienie platform gruzem);
 • Energetyka: kolizja 02 SN – wykopy pod kable SN: 525m; kolizja 03 nN – ułożenie kabla: 30m, ułożenie rury osłonowej: 18m; tyczenie kolizji, L.110kV Wanda-HS5t2/Wanda-HS6t2 – stawianie słupa 2/IIA; inwentaryzacja pionowości wykonanych słupów WN.
 • Gaz: Ujastek/Ptaszyckiego: usunięcie kolizji z siecią gazową średniego ciśnienia DN400; EDF – usunięcie kolizji z siecią gazową wysokiego ciśnienia DN300, DN500 – spawanie rur przewodowych DN300, badania nieniszczące spoin, izolowanie połączeń spawanych, wykopy liniowe na odcinku Pz29-Pz27-Pz31b-Pz31a-Pz31c, montaż płóz dystansowych.
 • Kanalizacja deszczowa: Tyczenie kolizji; montaż kanalizacji fi 500 – Ujastrk/Ptaszyckiego, montaż studni, montaż wpustu wraz z przykanalikami;
 • Wodociąg: wykonywanie kolizji 03W: 170m, wykonanie przełącza, napełnianie rurociągu, próba ciśnieniowa; kolizja 01W – magistrala Dn500, montaż rurociągu W19.1 i W22-23, W30-31, montaż węzła połączeniowego dn500/dn150, izolacja połączeń kołnierzowych; inwentaryzacja wodociągu – ul. Bardosa, ul. Kepska;
 • Sanitarna: kolizja 04K – drogi technologiczne, place manewrowe;

Prace wykonane w okresie 16.02.2015-22.02.2015

 • Drogi: wymiana gruntu: wykop - 5300 m3, zasyp - 4300 m3; wykonywanie najazdów na wagę, częściowa rozbiórka chodnika – archeologia, wizja terenowa pod kątem wpływu prac budowlanych na środowisko przyrodnicze;
 • Mosty: bieżąca obsługa geodezyjna, (zbrojenie fundamentu: DL, KL, LP; zbrojenie filara: CP, LL, MP; zbrojenie korpusu AP; beton podkładowy: EL, KP; beton fundamentu: DL, KL, LP, MP; beton filara: CP; wbijanie ścianek szczelnych, izolacja fundamentów, wbijanie pali, skuwanie głowic pali – MD7); wykop pod podpory A, B, C, D (WD-5);
 • Energetyka: wykonywanie kolizji: 02SN, 05nN, 03nN), teletechnika: (przełączanie kabli teletechnicznych;
 • Gaz: prace przy przebudowie gazociągu s/c DN400 PE, DN300 Węgrzce-Huta ACM, DN300 Popielnik-Huta ACM, DN500 Węgrzce-Zederman;
 • Kanalizacja deszczowa: budowa kanalizacji fi 500, montaż wpustów i studni;
 • Wodociąg: magistrala Dn 500, montaż rurociągu

Prace wykonane w okresie 09.02.2015-15.02.2015

 • drogi (wymiana gruntu: wykop - 6600 m3, zasyp 4000 m3, inwentaryzacja wymiany gruntu pomiar ciągły, utrzymanie drogi technologicznej),
 • mosty (zbrojenie fundamentu: CP, LP, MP; zbrojenie korpusu/filara: AL., AP, CL, CP, LL, ML, NL; betonowanie: fundamentu - CP; filara: CL, korpusu - AL, beton podkładkowy: KL, DL, palowanie, wykopy na podporach A, B, C, D (WD-5)),
 • energetyka (montaż kabli SN, przewiert sterowany, montaż słupa, przepust pod drogą technologiczną),
 • teletechnika (przewiert sterowany, budowa studni teletechnicznej, budowa rusrociągu),
 • gaz (prace przy przebudowie gazociągu s/c DN 400PE, zgrzewanie doczołowe odcinków prostych, montaż w wykopie, odtwarzanie nawierzchni chodnika),
 • kanalizacja deszczowa (KD 03.23 kanalizacja fi 400 ul. Ujastek),
 • wodociągi (wykonywanie i montaż rur ochronnych dla wodociągu PE 110, przekopy kontrolne, usuwanie kolizji z kablami i montaż odcinka Z2-Z3 - kolizja 01w, 02w,03w EC, przebudowa hydrantu i likwidacja rurociągu)

Prace wykonane w okresie 02.02.2015-08.02.2015

 • mosty (palowanie MD7, zbrojenie korpusów podpór: AL., CL, NL, zbrojenie fundamentów: LL, MP, betonowanie filara BL, beton fundamentu: CL, LL, beton podkładowy: MP, CP; Izolacja cienka fundamentów),
 • drogi (wymiana gruntu: wykop: 8100m3, zasyp - 3500m3, utrzymanie drogi technologicznej),
 • energetyka (kolizja nN ul. Łutnia - montaż kabla, montaż słupów, roboty fundamnetowe L.110kV Łęg-Wanda),
 • gaz (przebudowa gazociągu s/c DN400 PE, zgrzewanie doczołowe odcinków prostych, montaż w wykopie, odtworzenie nawierzchni chodnika),
 • kanalizacja deszczowa (montaż kanalizacji fi 800, fi 300 i fi 400, montaż wpustów),
 • wodociąg (wykonanie i montaż rur ochronnych dla wodociągu PE 110, przekopy kontrolne, montaż rur PE 110 - kolizja 01w, 02w, 03w, EC; montaż rurociągu PE 110 do przełączniea kolizji 10w Łutnia)

Prace wykonane w okresie 26.01.2015-01.02.2015

 • drogi: (wizję terenową pod kątem wpływu prac budowlanych na środowisko przyrodnicze, kontrolę ornitologiczna, zabiegi utrzymaniowe - droga technologiczna, wykop - 5700m3, zasyp - 5400m3, wykonanie drogi dojazdowej do KZEK, frezowanie i karczowanie pni, hałdowanie materiału, rozbiórka piwnicy przy ul. Bardosa),
 • mosty (palowanie MD-7, zbrojenie korpusu AP, BP i NL; zbrojenie fundamentu: ML, CL, NP; betonowanie fundamentu: ML, NP; beton korpusu BP, wykopy na podporze EP i LP; beton podkładkowy na podporze LP, CL; skuwanie głowic pali),
 • energetyka (budowa przepustów, zgrzewaie rur przepustowych, montaż poziomy słupa), -
 • teletechnika (budowa słupów teletechnicznych, przełączenie kabli teletechnicznych),
 • gaz (prace przy przebudowie gazociągów s/c DN 400 PE, zgrzewanie doczołowe odcinków prostych, montaż w wykopie),
 • kanalizacja deszczowa (montaż kanalizacji fi 200, fi 300, fi 400 i fi 800, montaż wpustów),
 • wodociąg (wykonywanie rur PE110 - kolizja EC, przekopy kontrolne)

Prace wykonane w okresie 19.01.2015-25.01.2015

 • drogi (wymiana gruntu: wykop - 6300m3, zasyp - 5500m3; wykonywanie drogi dojazdowej do KZEK, wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu, montaż wagi, frezowanie pni, roboty inwentaryzacyjne),
 • mosty: (Zbrojenie filarów BL, BP; zbrojenie fundamentu: NL, NP i ML; betonowanie fundamentu: NL, izolacja cienka podpory A i B, wykop na podporze L, palowanie podpór E i K),
 • energetyka: (kolizja SN ul. Łutnia - budowa przepustu, tyczenie kolizji, betonowanie fundamentów, montaż opraw oświetleniowych),
 • gaz: (przebudowa gazociągu s/c DN 400 PE, zgrzewanie doczołowe odcinków prostych, montaż w wykopie),
 • kanalizacja deszczowa: (KZK demontaż kanału fi 800mm, kanalizacja fi 200, 300 i 400, montaż wpustów)

Prace wykonane w okresie 12.01.2015-18.01.2015

 • drogi: (wymiana gruntu - wykop: 2700 m3, - zasyp: 4600m3, wykonanie drogi dojazdowej KZEK, hałdowanie materiału, inwentaryzacja, utrzymanie drogi technologicznej),
 • mosty (wykopy na podporze: N, C, M; zbrojenie fundamentu: A, B, N; betonowanie fundamentu: A,B; beton podkładkowy na podporze M, skuwanie głowic pali N i M (MD-7)), - gaz (przebudowa gazociągu s/c DN 400PE, zgrzewanie doczołowe odcinków prostych, montaż w wykopie),
 • energetyka (montaż słupa - kolizja 01nN, 04nN, 06nN, 02nN, montaż uziomu: kolizja 06nN, 01nN, 02nN,05nN,04nN, tyczenie kolizji),
 • kanalizacja deszczowa (montaż kanalizacji fi 800mm, fi 300mm, fi 400mm, demontaż kanału fi 800mm, organizacja zaplecza).

Prace wykonane w okresie 05.01.2015-11.01.2015

 • mosty (bieżąca obsługa geodezyjna, palowanie MD-7 - 33 szt, zbrojenie fundamentu BL MD-7, beton podkładkowy na podporze A- str. Prawa, betonowanie fundamentu podpory B - strona lewa, wykop na podporze N),
 • drogi (wymiana gruntu - wykop - 4100 m3, wymiana gruntu - zasyp - 1900 m3, inwentaryzacja wymiany gruntu - pomiar ciągły),
 • energetyka (przygotowanie dróg dojazdowych do stanowiska (fundament 5A L. 110kV Wanda-HS2 i HS7); tyczenie fundamentów słupów WN Wanda HS2, inwentaryzacja fundamentów słupów WN, wykonanie robót ziemnych, montaż szalunków - fundament 6A L.110 kV Wanda HS2; wykonanie izolacji, montaż i ustawienie odzioka, betonowanie, fundament 6A L. 110kV Wanda-HS7),
 • gaz (tyczenie gazociągu wysokiego ciśnienia - odc A-B, C-D, E-F, prace przy przebudowie gazociągu s/c DN 400PE),
 • kanlizacja deszczowa (Tyczenie kolizji, montaż kanalizacji fi 800 mm, demontaż kanłu fi 800)

Prace wykonane w okresie 29.12.2014-04.01.2015

 • prace projektowe - zmiany optymalizacyjne,
 • Gaz (prace przy przebudowie gazociągu s/c DN 400 PE, zgrzewanie doczołowe odcinków prostych, montaż w wykopie - 25 m),
 • kanlaizacja deszczowa (montaż studni kanalizacji fi 800 mm - 39 mb, odkopywanie kanału fi 800 mm oraz demontaż w wykkopie 38 mb)
 • palowanie podpory C i M na obiekcie (MD-7),

Prace wykonane w okresie 24.11.2014-30.11.2014

 • prace projektowe;
 • wycinka i wywóz drzew;
 • inwentaryzacja odkrywek archeologicznych;
 • wizja terenowa - środowisko przyrodnicze;
 • przejazd przez wał od strony Podgórza i Nowej Huty;
 • próbne obciążenia pali testowych (MD7);
 • palowanie na obiekcie MD7;
 • roboty przygotowawcze na podporach M,N i L (MD7);
 • kolizja 01SN - zgrzewanie rur pod przepustem;
 • wykonanie przepustu pod drogami;
 • kolizja 01NN położenie kabli przepustu;
 • demontaż istniejących przyłączy w rejonie ul. Pod Wierzbami;
 • przełączenia kabli teletechnicznych;
 • tyczenie gazociągu do rozbiórki;

Prace wykonane w okresie 17.11.2014-23.11.2014

 • prace projektowe;
 • wbijanie pali testowych (MD7);
 • odhumusowanie podpory C (MD7);
 • przejazd przez wał od strony Podgórza (MD7);
 • karczowanie pni;
 • rozdrabnianie gałęzi;
 • wywóz drzewa;
 • przygotowanie placu pod betoniarnie (ul. Cementowa);
 • ułożenie rur osłonowych teletechnika;
 • wizja terenowa - środowisko przyrodnicze;
 • demontaż latarnii i kabla zasilającego;
 • tycznie kolizji NN-G-Kraków;
 • kolizja MPWIK: wykop pod kable SN w wykopie, posadowienie słupa z podporą wraz z budową dojść do słupa rurociągiem teletechnicznym

Prace wykonane w okresie 10.11.2014-16.11.2014

 • prace przygotowawcze;
 • prace projektowe (zmiany optymalizacyjne);
 • roboty wytyczeniowe;
 • karczowanie pni;
 • rozbiórka fundamentów odc. III;
 • roboty utrzymaniowe;
 • tyczenie (uzbrojeń, wycinki krzewów, kolizji - gaz i teletechnika);
 • pomiar odkrywek archeologicznych;
 • nadzór przyrodniczy;

Prace wykonane w okresie 03.11.2014-09.11.2014

 • prace przygotowawcze;
 • prace projektowe;
 • wycinka drzew - 109 szt.;
 • karczowanie krzewów – 231 a;
 • roboty wytyczeniowe (obiekty inżynierskie);
 • wizja terenowa (środowisko przyrodnicze);
 • pomiar terenu istniejącego;
 • sprzątanie wyciętych krzewów i drzew;
 • rozbiórka fundamentów odc. III;
 • transport gruzu betonowego na teren budowy;
 • rozdrabniane gałęzi teren EDF'u;

Prace wykonane w okresie 27.10.2014-02.11.2014

 • prace przygotowawcze;
 • prace projektowe - zmiany optymalizacyjne;
 • wycinka drzew - 225 szt.;
 • karczowanie krzewów – 344 a;
 • roboty wytyczeniowe (obiekty inżynierskie);
 • wizja terenowa (środowisko przyrodnicze);
 • pomiar terenu istniejącego;
 • odhumusowanie terenu na obiekcie MD-7;
 • sprzątanie wyciętych krzewów i drzew;
 • odbudowa przejazdu przez dr. technologiczną po zakończeniu prac archeologicznych;
 • wykonanie odcinków doświadczalnych;

Prace wykonane w okresie 20.10.2014-26.10.2014

 • prace przygotowawcze;
 • prace projektowe - zmiany optymalizacyjne;
 • wycinka drzew - 238 szt.;
 • karczowanie krzewów – 432 a;
 • roboty wytyczeniowe (obiekty inżynierskie);
 • wizja terenowa (środowisko przyrodnicze);
 • pomiar terenu istniejącego;
 • rozbiórka fundamentów ul. Kępskiej, ul. Pod Wierzbami i ul. Łutni;
 • wykonano podbudowę z kruszywa na drodze technolologicznej 1890 m2;

Prace wykonane w okresie 13.10.2014-19.10.2014

 • prace przygotowawcze;
 • prace projektowe - zmiany optymalizacyjne;
 • sondowania na obiektach inżynieryjnych;
 • wycinka drzew - 338 szt.;
 • karczowanie krzewów – 41 a;
 • roboty wytyczeniowe;
 • wizja terenowa (środowisko przyrodnicze);
 • kontrola (botaniczna, ornitologiczna, herpetologiczna);
 • nadzór archeologiczny przy karczowaniu;
 • niwelacja i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej;
 • wykonano podbudowę z kruszywa na drodze technolologicznej 6020 m2;
 • wywóz drzew

Prace wykonane w okresie 06.10.2014-12.10.2014

 • prace przygotowawcze;
 • prace projektowe - zmiany optymalizacyjne;
 • sondowania na obiektach inżynieryjnych;
 • wycinka drzew - 285 szt.;
 • karczowanie krzewów – 75 a;
 • wizja terenowa (środowisko przyrodnicze);
 • kontrola (botaniczna, ornitologiczna, herpetologiczna);
 • nadzór archeologiczny przy karczowaniu;
 • roboty wytyczeniowe;
 • wywiad terenowy;
 • niwelacja i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej;
 • wykonano podbudowę z kruszywa na drodze technolologicznej 2390 m2;
 • zdjęcie warstwy humusu pod zaplecze Wykonawcy 1100 m2

Prace wykonane w okresie 29.09.2014-05.10.2014

 • prace przygotowawcze;
 • prace projektowe - zmiany optymalizacyjne;
 • sondowania na obiektach inżynieryjnych;
 • wycinka drzew - 145 szt.;
 • karczowanie krzewów – 137 a;
 • roboty wytyczeniowe;
 • prace związane z organizacją biura budowy i zaplecza wykonawcy;
 • wywiad terenowy;
 • stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej;
 • wykonano stabilizację podłoża na drodze technologicznej 9900m2

Prace wykonane w okresie 22.09.2014-28.09.2014

 • prace przygotowawcze;
 • prace projektowe - zmiany optymalizacyjne;
 • sondowania na obiektach inżynieryjnych;
 • wycinka drzew - 29 szt.;
 • wycinka drzew (średnica do 10cm) – 150 szt.;
 • karczowanie krzewów - 145a;
 • zdjęcie warstwy humusu - DD5 oraz S-7 pod drogę technologiczną – 3680 m2;
 • prace geodezyjne – prace związane z projektowaniem i założeniem osnowy realizacyjnej, pomiar odhumusowania drogi technologicznej, stabilizacja punktów osnowy geodezyjnej, pomiar terenu istniejącego – S-7, pomiar powierzchni zdjętego humusu - DD5, pomiar obszaru placu postojowego;

Zamawiający

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Strabag

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm: